ОПЕК запазва оценката си за ръст на търсенето на петрол

Енергетика / Свят
3E news
344
article picture alt description

източник: ОПЕК

ОПЕК запазва оценката си за ръст на търсенето на петрол през 2022 г. в обем от 4,15 млн. барела, се казва в мартенския доклад на организацията.

Освен това оценката за търсенето през 2021 г. е повишена с 0,09 млн. барела на ден – до 96,74 млн. барела на ден – за сметка на повишената оценка за търсенето през 2020 г. с 40 хил. барела на ден и оценката за ръст през 2021 г. с 50 хил. барела на ден. Съответно абсолютната прогнозна величина на търсенето през 2022 г. също нараства с 0,09 млн. барела на ден – до 100,9 млн. барела на ден.

Световното търсена на нефт през 2021 г. се е увеличило, както в страните от ОИСР, така и в тези, които не влизат в състава й предвид устойчивият икономически ръст и липсата на съществено въздействие на щама на COVID-19 – омикрон.

„През декември 2021 г. световното търсене на нефт регистрира устойчив ръст с 6,5 млн. барела на ден в сравнение с аналогичния период на миналата година, което се дължи на допълнителна необходимост от горива за транспорта в резултат на високата мобилност“, пишат експертите на ОПЕК, отбелязвайки прехода на някои потребители от газ към нефт в резултат на високите цени, а също така и ръст на търсенето на петрол, заради увеличеното търсене от производителите в сектора на нефтохимията  в Азия.

Увеличеното потребление на бензин е основният фактор за нарастването през декември – с 2,3 млн. барела на ден, търсенето на авиокеросин е нараснало с 0,7 млн. барела на ден, на нафта – с 0,6 млн. барела към нивото от декември 2020 г.

„В бъдеще предизвикателствата пред световната икономика, особено тези, свързани с по-бавния икономически растеж, нарастващата инфлация и продължаващите геополитически сътресения, ще се отразят на търсенето на петрол в различни региони. В момента ръстът на глобалното търсене на петрол през 2022 г. остава непроменен на 4,2 милиона барела на ден, предвид високата несигурност и изключителната нестабилност на събитията през последните седмици“, се казва в доклада“.

Ръстът на търсенето в страните от ОИСР се прогнозира на ниво от 1,9 млн. барела на ден, а в страните извън организацията – на ниво от 2,3 млн. барела на ден. Тази прогноза обаче може да се промени и да бъде коригирана, когато се появи по-голяма яснота по отношение на дългосрочните последствия от геополитическите сътресения.

Анализаторите посочват, че на пазара ще доминира несигурността по отношение на мащаба и въздействието на настоящите геополитически сътресения, ограниченията и преструктурирането на производствените и търговски потоци, несигурност относно степента, в която това ще повлияе върху инфлацията и търсенето на нефт. Неясна остава и съдбата на енергийния преход, особено в Европа.

Търговските запаси от петрол в страните от ОИСР през януари по предварителни данни са намалели с 3,1 млн. барела – до 2,68 млрд. барела и са били с 250 млн. барела под средното ниво за 2015-2019 години (референтното ниво за ефективността на сделката ОПЕК+).

В доклада се посочва също така, че страните от ОПЕ през февруари са увеличили добива на нефт с 440 хил. барела на ден спрямо януари – до 28,5 млн. барела на ден, като при това страните от ОПЕК, участващи в споразумението ОПЕК+ са увеличили производството с 270 хил. барела на ден, преизпълнявайки го с 36 %.

Това означава, че страните от ОПЕК, участващи в ОПЕК+ са осъществили с 670 хил. барела по-малко добив от уговореното според условията.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Свят:

Предишна
Следваща