Търговският дефицит на България със страните от ЕС се задълбочава през 2021 година

Салдото за 2021 година възлиза на минус 1 071.5 млн. лева, спрямо минус 736.7 млн. лева през 2020 година, сочат обобщените данни на НСИ

Икономика / Финанси
3E news
686
article picture alt description

Снимка: архив 3e-news/БТА

През 2021 г. износът на стоки от България за ЕС се увеличава с 26.3% спрямо 2020 г. и е в размер на 45 266.5 млн. лева, а основни търговски партньори на нашата страна са Германия, Румъния, Италия, Гърция, Франция и Белгия, които формират 69.1% от износа на България за държавите - членки на ЕС.

В същото време вносът на стоки в България от ЕС през миналата година се увеличава с 26.7% спрямо 2020 г. и е на стойност 46 338.0 млн. лева (по цени CIF). Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Германия, Румъния, Италия, Гърция, Нидерландия и Унгария. Това показват обявените днес данни на Националния статистически институт (НСИ).

От тях става ясно, че търговският дефицит е отрицателен в размер на 1 071.5 млн. лева и като се има предвид, че търговското салдо с ЕС и през предходната 2020 година също беше отрицателно в размер на 736.7 млн. лева, а това означава, че търговският дефицит на България със страните-членки на ЕС се задълбочава.

Освен това, и за последния месец на миналата година търговският дефицит е отрицателен, в размер на 34 407 млн. лева, при износ за 3 889.6 млн. лева за декември 2021 година, спрямо внос за 4 489.0 млн. лева.

През 2021 г. при износа на стоки от България за ЕС, разпределен според Стандартната външнотърговска класификация, най-голям ръст в сравнение с 2020 г. е отбелязан в секторите „Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход“ (105.6%) и „Минерални горива, масла и подобни продукти“ (98.6%) (табл. 4 от приложението). Спад се наблюдава единствено в сектор „Безалкохолни и алкохолни напитки и тютюн“ (15.8%).

При вноса на стоки от ЕС, разпределен според Стандартната външнотърговска класификация, през 2021 г. най-голямо увеличение спрямо предходната година е отчетено в сектор „Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход“ (168.2%). Спад не се наблюдава в нито един от секторите.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Финанси:

Предишна
Следваща