SOFIX изтри част от загубите от първата седмица на март, но е далеч от достигнатия връх за 2022 година

Най-голямо повишение през отминалите пет работни дни регистрира равно претегленият индекс BG TR30 (+1.95%), следван от широкия BG BX40 (+1.47%), имотния BG REIT (+1.58%) и измерителя на българките „сини чипове“ SOFIX (+0.85%)

Икономика / Финанси
3E news
378
article picture alt description

Снимка: архив 3e-news/БТА

Търговията на Българската фондова борса (БФБ) през втората пълна седмица на март (7-11) завърши с повишение и за четирите индекс, след като преди това две поредни седмици българските индикатори регистрираха понижение.

С най-голям седмичен ръст беше равно претегленият индекс BG TR30 (+1.95%), следван от широкия BG BX40 (+1.47%), имотния BG REIT (+1.58%) и измерителя на българките „сини чипове“ SOFIX (+0.85%). В предходната седмица (28 февруари – 4 март) и четирите индекса бяха на минус, като най-голям беше седмичният спад на SOFIX (-5.40%), следван от BGTR 30 (-3.79%), BGBX 40 (-3.77%) и BG REIT (-0.46%).

Въпреки обрата на тренда – от губещ към печеливш, и четирите измерителя са далеч от своите върхове за настоящата година, достигнати съответно: за SOFIX на 11 януари (максималните 650.71 пункта, спрямо 579.31 пункта към 11 март), за BG BX40 също на 11 януари (145.89 пункта, спрямо 135.62 пункта), за BG TR30 на 8 февруари (711.32 пункта, спрямо 681.61 пункта) и за BG REIT (168.15 пункта, спрямо 167.86 пункта).

Освен това, от началото на настоящия месец до 11 март три от четирите индекса са на загуба: SOFIX (-2.67%), BG BX40 (-1.27%), BG TR30 (-0.76%) и само BG REIT e с ръст (+1.71%).

От началото на годината равносметката показва, че три от индексите са на загуба и един с печалба: SOFIX (-8.87%), следван от BGBX 40 (-5.61%) и RG TR30 (-0.20%) r само BG REIT e с печалба (+2.37%).

Откакто на 13 март 2020 г. беше обявено извънредното положение, а след това и извънредната епидемиологична обстановка (удължена до 31 март 2021 г., заради коронавирусната пандемия), до 11 март 2022 г. SOFIX e със значителен ръст от 26.59% и оборот от 329 123 798 лева.

Динамика на индексите на БФБ*

Седмичният преглед (7-11 март) показва, както вече посочихме, че и четирите индекса са на печалба:

- при SOFIX е регистрирано повишение с 0.85%, спрямо спад с  5.40% в предходната седмица. През отминалите пет работни дни с акциите на 15-те компании, включени в SOFIX, са реализирани сделки с 1 121 916 акции за 4 430 199 лева, спрямо 2 779 346 лева седмица по-рано;

- при BGBX 40 е отчетено повишение с 1.47%, докато в предходната седмица е регистрирано понижение с 3.77%. През отминалите мей работни дни с акциите на 40-те компании, включени в широкия измерител, са сключени сделки с 1 810 467 акции за 8 732 800 лева, спрямо 9 284 444 лева седмица по-рано;

- при BGTR 30 е регистриран най-високият ръст от 1.97% четирите индекса, след като в предходната седмица се понижи с 3.79%. През отминалите четири работни дни с акциите на 30-те компании, включени в равно претегления измерител, са реализирани сделки с 1 810 467 акции за 8 732 800 лева, в сравнение с 3 822 839 лева седмица по рано;

- имотният BG REIT регистрира повишение с 1.58%, след като в предходната седмица регистрира спад от 0.46 на сто. През отминалите пет работни дни с акциите на 7-те AДСИЦ, включени в измерителя, са осъществени сделки с 255 399 за 703 916 лева, спрямо 722 344 лева седмица по-рано.

След като и четирите индекса са на печалба,

печелившите акции са повече от губещите

при съотношение 63% за печелившите към 36% за губещите и 1 на сто без промяна. При другите показатели съотношението също е в полза на печелившите: при емисиите (47% за печелившите към 41% за губещите и 17 на сто без промяна), при обемите обороти (49% за печелившите към 15% за губещите и 36 на сто без промяна) и при сделките (42% за печелившите към 41% за губещите и 2 на сто без промяна).

БФБ отчете по-висок оборот

при реализирани 3 975 сделки с 4 878 057 лота за 19 594 157 лева, спрямо 2 490 сделки с 11 986 938 лота за 12 830 384 лева в предходната седмица (28 февруари-4 март) или с 1 485 сделки повече, а със 7 108 881 лота по-малко, но с 6 763 773 лева повече.

Със сделки за над 200 000 лева завършиха 15 дружества, спрямо 10 в предходната седмица. Най-голям седмичен оборот регистрира Булленд инвестмънтс АДСИЦ (5BDA) с облигации на дружеството за 5 945 000 лева, следвано от Агрия Груп Холдинг АД (AGH) с 531 сделки с акции на дружеството за 2 622 489 лева, Доверие Обединен Холдинг АД (DUH) с 557 сделки с акции на дружеството за 1 147 322 лева, Пълдин Пропъртис Инвест АДСИЦ (PLG) с 15 сделки с акции за 1 004 118 лева, Софарма АД (SFA) със 185 сделки за 820 293 лева, Алтерко АД (A4L) с 312 сделки за 686 981 лева, Адванс Терафонд АДСИЦ (ATER) със 158 сделки за 608 795 лева, Монбат АД (MONB) с 52 сделки за 590 896 лева, Чайкафарма висококачествените лекарства АД (THQM) с 13 сделки за 455 040 лева, Син Карс Индъстри АД (SIN) с 216 сделки за 448 702 лева, Екип-98 Холдинг АД (HEKI) с една сделка за 425 390 лева, Тексим Банк АД (TXIM) с 10 сделки за 369 000 лева, Неохим АД (NEOH) със 172 сделки за 304 867 лева, Илевън Кепитъл АД (11C) със 152 сделки за 292 382 лева.

Прави впечатление, че в групата на най-оборотните емисии попадат общо 5 дружества от предходната седмица, като четири от тях за трета поредна седмица: Агрия Груп Холдинг АД (AGH); Доверие Обединен Холдинг АД (DUH); Алтерко АД (A4L) и НДФ Конкорд Фонд-7 Саут-Ийст Юръп (CCR7), а петото дружество Софарма АД (SFA) за втора поредна седмица в групата на най-оборотните емисии. За отбелязване е, че сделките с акциите и облигациите на посочените пет дружества за общо 6 666 276 лева формират 34.02% от седмичния оборот на БФБ.

Най-печелившите акции

- Агрия Груп Холдинг АД (AGH) е начело в групата на най-печелившите емисии с ръст от 28.19% и седмичен оборот от 2 622 489 лева, при последна цена от 19.100 лв./акция и пазарна капитализация от 129 880 000 лева;

- Неохим АД (NEOH) е с повишение от 15.61% и седмичен оборот от 304 867 лева, след като в предходната седмица беше в групата на най-губещите емисии със спад от 18.78%, при последна цена от 40.000 лв./акция и по-висока пазарна капитализация до 106 174 320 лева от 91 840 787 лева в предходната седмица;

- Арома АД (AROM) е с нарастване от 15.31% и седмичен оборот от 13 671 лева, при последна цена от 1.130 лв./акция и падзарна капитализация от 17 505 767 лева;

- американската фармацевтична компания Pfizer Inc. (PFE) с ръст от 12.87% и седмичен оборот от 27 121 евро, при последна цена от 45.600 евро/акция;

- Алтерко АД (A4L) с повишение от 11.04% и седмичен оборот от 686 981 лева, при последна цена от 18.100 лв./акция и седмичен оборот от 325 799 982 лева.

Най-губещите акции

- Син Карс Индъстри АД (SIN) е начело на групата на най-губещите акции със спад от 21.29% и седмичен оборот от 448 702 лева, след като и в предходната седмица беше сред най-губещите  емисии с понижение от 16.87% и седмичен оборот от 10 566 лева, като за отминалите пет работни затвори търговията при последна цена от 0.710 лв./акция и по-ниска пазарна капитализация до 14 586 005 лева спрямо 18 530 389 лева в предходната седмица;

- Булленд инвестмънтс АДСИЦ (LAND) е с понижение от 15.03% и седмичен оборот от 12 678 лева, при последна цена от 0.650 лв./акция и пазарна капитализация от 9 755 281 лева;

- китайската Alibaba Group Holding Ltd. (AHLA) е със спад от 10.79% и седмичен оборот от 33 426 евро, при последна цена от 82.250 евро/брой;

- американската Facebook Inc. (FB2A) е със загуба от 7.74% и седмичен оборот от 13 245 евро, при последна цена от 172.420 евро/акция;

- Смарт Органик АД (SO) е със спад от 7.43% и седмичен оборот от 67 651 лева, при последна цена от 16.200 лв./брой и пазарна капитализация от 167 022 000 лева.

Енергийните компании на БФБ

През отминалите пет работни дни (7-11 март) с книжата на:

- ЧЕЗ Разпределение България АД (CEZD) са реализирани сделки с 44 акции за 12 392 лева на 7 март, след което цената им не се е променила, при последна цена от 274.000 лв./акция и непроменена пазарна капитализация от 528 272 000 лева;

- ЧЕЗ Електро България АД (CEZE) не са реализирани сделки, като последната е била на 23 февруари за една акция, след което цената на книжата са поскъпнали с 20.44%, при последна цена от 33 000.000 лв./акция и пазарна капитализация до 165 000 000 лева;

- Синергон Холдинг АД (SNRG) са реализирани сделки с 500 акции за 7 107 лева, след което цената им е спаднала с 8.63%, при последна цена от 0.635 лв./акция и по-ниска пазарна капитализация до 11 657 869 от 12 759 400 лева седмица по-рано;

- КМ Грийн Енерджи Фонд АД (CGRN) са осъществени сделки с 400 акции за 532 лева, след което цената им се е повишила с 2.42%, при последна цена от 1.460 лв./акция и пазарна капитализация от 21 870 827 лева;

- Елхим Искра АД (ELHM) е реализирана една сделка с 20 акции за 14 лева на 10 март, след което цената им не се е променила, при последна цена от 0.700 лв./акция и непроменена  пазарна капитализация от 17 575 887 лева;

- Топлофикация-Русе ЕАД (TPLR) е реализирана една сделка с 15 акции за 48 лева само на 7 март, след което цената им не се е променила, при последна цена от 3.200 лв./акция и непроменена пазарна капитализация до 90 717 286 лева; на БФБ се търгуват и облигации на Топлофикация-Русе АД (T0F1), но през отминалите пет работни дни не са реализирани сделки, а последните са били на 6 и 7 април 2021 година с 621 лота за 621 000 лева, след което цената на дълговите книжа не се е променила;

- Топлофикация-Бургас АД (TPLB) не са реализирани сделки, като последната е била на 22 февруари с 15 акции за 26 лева, след което цената им не се е променила, при последна цена от 1.750 лв./акция и непроменена пазарна капитализация от 50 606 479 лева;

- Топлофикация-Враца ЕАД-Враца (TFVA) не са реализирани сделки, като последната е била на 24 февруари с един лот дългови книжа на дружеството за 1 000 лева номинална стойност, след което цената им не се е променила, при последна цена за една облигация от 1000.000 лева/брой;

- ТЕЦ Марица 3 АД (6TMA) не са реализирани сделки, като последната е била на 10 декември 2021 г., когато да продадени 334 дългови книжа за 334 000 лева на номинална стойност, след което цената им не се е променила, при последна цена от 1000.000 лева/брой;

- ТЕЦ - Бобов дол ЕАД (TC8A) не са реализирани сделки, като последната е била на 24 февруари с един лот за 1 000 лева номинална стойност, след което цената на облигациите не се е променила, при последна цена за една облигация от 100.000 лева/брой.

* Сборът от оборота на четирите индекса е по-голям от общия седмичен оборот с акции и облигации на БФБ, защото едни и същи емисии са включени в два и повече индекса.

Източници: Бюлетините на БФБ и статистическата база на Infostock.bg.

Обзорът има аналитичен характер и не е препоръка за сделки с акции и други инструменти на БФБ и други борси по света.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Финанси:

Предишна
Следваща