Няма промяна на естествения гама фон у нас, радиационната обстановка и в Украйна е нормална

Климат / България , Екология
3E news
511
article picture alt description

Източник: АЯР

Данните от последните 24 часа показват, че стойностите на гама-фона в България са в границите на естествените вариации на този показател, характерни за съответните райони. За България естественият радиационен гама-фон е в границите от 0,06 до 0,40 µSv/h, съобщават от Агенцията за ядрено регулиране. Министерството на околната среда и водите също е качило препратки към информацията за радиационния гама-фон в Европа по данни на Европейската агенция за околна среда и 
Бюлетин за гама-фона в България по данни на Агенцията за ядрено регулиране.

В България се извършва непрекъснат мониторинг на гама-фона от 5 ведомства: Изпълнителна агенция по околна среда към МОСВ, поддържа Националната автоматизирана система за непрекъснат контрол на гама-фона (BULRaMo система);
В Националния център по радиобиология и радиационна защита към МЗ се извършва измерване на гама-фон в една точка;
Главна дирекция “Пожарна безопасност и защита на населението” към МВР получава данни от измерването на гама-фона от 335 поста, разположени в общински администрации и от 28 поста, разположени в областни администрации;
АЕЦ “Козлодуй” измерва гама-фона чрез Автоматизираната информационна система за външен радиационен контрол (АИСВРК), която е обединена с BULRaMo системата и чрез Автоматизираната информационна система за радиационен мониторинг (АИСРМ) „Катрин“;
Институт за ядрени изследвания и ядрена енергетика (ИЯИЯЕ) към БАН извършва измервания на вр. Мусала и в 7 точки на територията на института и изследователския реактор.

Резултатите от измерванията се обобщават в Агенцията за ядрено регулиране. 

Ситуацията в Украйна-състоянието на радиационният фон е в норма

На територията на АЕЦ "Запорожие" в Украйна няма нарушения на условията за безопасна експлоатация, съобщи БТА. Радиационната обстановка отговаря на установените норми. Системите за физическа защита на АЕЦ-а работят в нормален режим. Звената за охрана и физическа защита са в състояние на повишена готовност, допълват от АЯР.  Оттам уточняват, че блоковете 1, 3, 5 и 6 са изключени от енергийната мрежа, а 2 и 4 работят на мощност 980 мегаватчаса за час.

В друга атомна централа в Украйна - АЕЦ "Ровно", няма нарушения на пределите и условията за безопасна експлоатация, информират още от АЯР. Радиационната обстановка отговаря на установените норми. Системите за физическа защита на АЕЦ-а работят в нормален режим. Звената за охрана и физическа защита са в състояние на повишена готовност. Първи енергоблок е изключен от енергийната мрежа, втори работи на мощност от 430 мегаватчаса, трети функционира на мощност от 670 мегаватчаса, а четвърти - на 1010 мегаватчаса.

И в АЕЦ "Хмелницка" в Украйна няма нарушения на пределите и условията за безопасна експлоатация, пише в съобщението на АЯР.  Радиационната обстановка отговаря на установените норми. Системите за физическа защита работят в нормален режим. Звената за охрана и физическа защита са в състояние на повишена готовност. Блок 1 работи на мощност 980 мегаватчаса, а блок 2 е изключен от енергийната мрежа.

В Южно-Украинска АЕЦ няма нарушения на пределите и условията за безопасна експлоатация. Радиационната обстановка отговаря на установените норми. Системите за физическа защита на АЕЦ работят в нормален режим.
Звената за охрана и физическа защита на АЕЦ са в състояние на повишена готовност.
Блок 1 работи на мощност 980 мегаватчаса, Втори блок работи на мощност 980 мегаватчаса, а Трети блок е изключен от енергийната мрежа.

По информация от оперативния персонал на АЕЦ "Чернобил" параметрите за безопасност на обектите на промишлената площадка са в норма, съобщават от българската Агенция за ядрено регулиране.

На 9 март, в 11:22 часа местно време, електропровод "Киевска-УА 750 kV" е изключен. По информация от НЕК "Укренерго" възстановяването на работоспособността на електропровода е възпрепятствано от военните действия в района. В резултат от изключването, съоръженията на територията на Чернобилската АЕЦ са останали без външно електрическо захранване. Осигуряването на електрическо захранване за системите, важни за безопасността, е посредством наличните на площадката аварийни дизел-генератори. Наличното гориво обезпечава 48 часа работа на дизел-генераторите. В случай на загуба на захранване на системите, важни за безопасността, мониторингът на параметрите за безопасност и радиационна защита в съоръженията на площадката на АЕЦ Чернобил ще бъде невъзможен.

Състоянието на съоръженията и обектите на Промишлена площадка на инсталация "Източник на неутрони" в Киев е без изменение, допълват от АЯР.  Инсталацията е в дълбоко подкритично състояние. Радиационният фон (мощност на амбиентния дозов еквивалент по работни места и на промишлената площадка) не се е променил и е в установените граници. Персоналът извършва обходи на сградите и оборудването и се разработват мерки за отстраняване на нанесените щети, се посочва в съобщението.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща