Шест общини и Министерство на енергетиката започват проект за използване на геотермалната енергия

Енергетика / България , Електроенергия
3E news
1265
article picture alt description

Източник: needpix.com

В Министерството на енергетиката ще бъдат подписани договори с шестте общини, класирани в Процедура BGENERGY-1.002 „Използване на геотермалната енергия за отопление или за отопление и охлаждане в сгради държавна или общинска собственост“, финансирана по линия на програмата „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“ на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014–2021 г.

В събитието са поканени заместник-министърът на енергетиката Ива Петрова и кметовете на общините, спечелили финансиране - Велинград, Ямбол, Поморие, Бургас, Стрелча и София.

Основната цел на процедурата е да допринесе за увеличаване на дела на енергията от възобновяеми източници в брутното крайно потребление на енергия и да съдейства за постигане на декарбонизация на сградния фонд чрез изпълнение на проекти за реконструкция на съществуващи или изграждане на нови системи за отопление или охлаждане чрез използване на геотермална енергия.

Още по темата

Припомняме, че правителството има намерение сериозно да инвестира усилия и средства в оползотворяването на геотермалната енергия. Идеята в момента е да започне проучване на геотермалните източници в шест обособени региона на страната и доколко е възможно да се добива топлоенергия и електроенергия. За по-сериозни проучвания обаче ще са необходими и промени в законодателството и отмяна на забраната за добив на шистов газ, коментират запознати.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща