АЯР работи по осъвременяване на регулаторната рамка поради спецификите на малките модулни реактори

Енергетика / България
3E news
1615
article picture alt description

източник: АЯР

Едно от направленията, по които работи екипът на Агенцията за ядрено регулиране е свързано с нормативната уредба за малки модулни реактори (ММР).  Това е всеобща тенденция в Европейския съюз.  В момента работим активно и с колегите от другите европейски регулатори за общ преглед на регулаторната рамка, къде се намираме, и трябва ли да бъдат изменени нормативните документи. Това съобщи председателят на АЯР Цанко Бачийски. По този повод АЯР участва в редица международни мероприятия. По този повод през миналата 2021 г. е направен преглед на съществуващата нормативна база за лицензиране на ядрени централи в България и са идентифицирани съществуващите несъответствия и предизвикателства във връзка със спецификите на ММР, според отчета на АЯР. Анализът, според експертите на агенцията може да послужи за добра основа за подготовка на план за развитие на националната регулаторна рамка с отчитане на очакваните особености на реализация на ядрени централи на базата на международния опит при лицензиране на ММР.

В отчета на АЯР за миналата година се отбелязва, че след извършен преглед през февруари 2020 г. е издадена заповед от председателя на АЯР за одобряване на избрана площадка за разполагане на ядрено съоръжение – ядрена централа. Следващата стъпка от процеса на лицензиране е искане на разрешение за проектиране. Към настоящия момент от проектната компания те са предприемани действия за продължаване на процеса на лицензиране, става ясно от отчета. Последното се отнася и за проекта за АЕЦ „Белене“.

Бачийски посочи, че въпреки че миналата година е била много трудна, заради пандемията от коронавируса от агенцията не са спирали работа. По отношение на една от най-важните дейности на АЯР – източници на йонизиращо лъчение, издадените лицензии за миналата година са 136, изготвените експертни становища са 105. Издадена е заповед за освобождаване на радиоактивни вещества от регулиране и са прекратени 30 лицензии за дейности с източници на йонизиращо лъчение.

В АЯР се поддържа авариен екип, който според закона за защита от бедствия и аварии подпомага дейността на националния щаб. За поддържането на аварийната готовност екипът на АЯР участва редовно в обучения на международно ниво.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща