Инж. Стойнев, директор на "Топлофикация Перник": Обмисляме да инвестираме в модерна американска газова турбина

Предприятието има амбициозна цел за декарбонизация, която минава през нисковъглеродно производство на енергия.

Енергетика / България
3E news
687
article picture alt description

Източник: 3eNews, архив

"Обмисляме да пристъпим към инвестиране в нов екологичен проект. Планираме да закупим американска газова турбина". Тя може да бъде разположена на площадката на ТЕЦ "Република". За това съоръжение няма да се налага да се изгражда  нова инфраструктура. Инвестицията на този етап е преминала само предпроектни проучвания. Предстои да бъдат предприети следващите стъпки, а именно договаряне на оборудването и подготовката на документите към институциите.", коментира инж. Чавдар Стойнев, директор на "Топлофикация Перник" относно бъдещите планове на предприятието. По думите му за трансформацията на "Топлофикация Перник" колективът на дружеството залага на производство на енергия от газ.

"За целта инвестирахме в три газови когенератора. Това е един от най-мащабните ни проекти, който се очаква да бъде завършен тази година. Чрез реализирането на инвестицията ще се предостави възможност за продължаване на дейността на дружеството, като се изпълняват целите за намаляване на въглеродните емисии, заложени в Европейската зелена сделка. По план на този етап въглищата ще се използват само по време на отоплителния сезон. С производството на енергия от природен газ ще допринесем за устойчивото развитие на предприятието. "Топлофикация Перник" е едно от дружествата, които имат важна роля за енергийния отрасъл на България и е основен работодател за Перник и останалите населени места в региона.", посочи инж. Стойнев.

Още по темата

Директорът на топлофикационното предприятие обясни още, че паралелно се провеждат и административните процедури за реализиране на още една инвестиция за поетапна замяна на все по-голяма част от въглищата с биогорива. "Биомасата е възобновяема суровина, при чието оползотворяване не се отделят вредни емисии във въздуха. Амбицията ни е да създадем напълно екологично производство на енергия. Винаги целият екип на "Топлофикация Перник" сме имали за цел да работим в пълно съответствие с най-високите стандарти за безопасност на труда и опазване на околната среда. С тези инвестиции ние правим най-важната крачка към енергийната трансформация на предприятието.", заяви инж. Стойнев.

Като дългогодишен енергиен експерт и в качеството на директор на една от топлофикациите, пред които предстои трансформация и поетапна замяна на въглищата с по-екологични горива, Инж. Чавдар Стойнев изрази мнение за най-добрия и възможен сценарий за плавен и справедлив енергиен преход в България. "Поне на този етап единствената възможност за поетапно премахване на въглищата при производството на енергия е замяната им с природен газ. Според редица експерти газът ще бъде само преходно гориво, считам обаче, че той е гориво на настоящето и бъдещето. Със замяната на въглищата със „синьото гориво“ ще се гарантира запазването на базовите мощности, което е ключово за сигурността на електроенергийната система, както и конкурентоспособността на икономиката.", заяви инж. Стойнев. Той даде пример с Гърция, Чехия, Германия и Италия, които са заложили в своите нaциoнaлни плaнoвe използването именно на газа за енергийния преход. Природният газ отделя между 45% и 55% по-малко вредни вещества, когато се използва за генериране на електричество, в сравнение с въглищата.

"Декарбонизирането на енергийния сектор ще бъде особено предизвикателство за България. Въглищата генерират около 40% от електроенергията в страната. В енергийните предприятия са ангажирани хиляди българи. Страната ни ще има нужда от по-дълъг период за трансформация на централите, за да отговарят на европейските изисквания. Времето за „пренастройка“ ще включва диверсификация на производството, ограничаване на използването на ресурсите,  енергийна ефективност, както и изграждане на мощности за производство на електричество от възобновяеми източници и природен газ. Само чрез осъществяването на плавен и справедлив преход икономиката както ЕС, така и България няма да бъде застрашена от загуба на конкурентоспособност и въглищните региони няма да обеднеят и да се обезлюдят.", посочи инж. Стойнев.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща