Lenovo с рекордни резултати за тримесечието

Рентабилността продължава да расте с устойчив темп заради стратегията и инвестициите в иновации

Технологии
3E news
985
article picture alt description

Lenovo Group обяви рекордни резултати за тримесечието, отчитайки исторически стойности по две направления: в печалбата и приходите и в приключването на тримесечие за първи път на нива от 20 млрд. долара. Фокусът на компанията върху иновациите и рентабилността, заради върховите постижения в оперативен план, помага за справяне с предизвикателствата в сектора по линия на веригите на доставките и за реализиране на бърз растеж и високи нива на печалба във всички основни бизнес групи и райони, в които дружеството развива дейност.

Резултатите на Lenovo отбелязват значително подобрение на годишна база. Нетните приходи растат с темп над 50% вече шесто поредно тримесечие, като ръстът за третото тримесечие е 62% на годишна база или рекордните 640 млн. долара. Маржът на нетната печалба се е подобрил с почти един пункт, което е още една стъпка към постигането на целта на Групата за удвояване на показателя за тригодишен период. Печалбата преди данъци е на рекордното ниво от 855 млн. долара, с ръст от 45% на годишна база, а приходите продължават стабилния си възходящ курс и достигат рекордните 20,1 млрд. долара, с увеличение на годишна база от 17%.

Lenovo продължава да инвестира значително в иновации, като разходите за научноизследователска и развойна дейност на годишна база растат с 38%, като част от мащабната цел на компанията да увеличи двойно инвестициите в това направление за три години. Инвестициите отговарят на амбицията на Lenovo да се превърне в компания, предлагаща решения и услуги. Тази амбиция постоянно се реализира, като е избран пътят на “New IT” – залагащи на архитектура с пълна степен на интегрираност и функционалности на принципа Client-Edge-Cloud-Network-Intelligence. С поглед напред, компанията остава с ориентация върху стратегията 3S (смарт устройства/интернет на нещата, смарт инфраструктура, смарт вертикална интеграция) и вижда трайни възможности за устойчив растеж и подобрения в рентабилността във всички бизнес направления и удвояване на маржа на нетната печалба по план до края на финансовата година 2023/2024.

Дружеството Hang Seng Indexes миналата седмица обяви, че считано от 7 март 2022 г., Lenovo ще влезе в състава на борсовия индекс Hang Seng – водещ индекс за фондовия пазар на Хонконг.

„Lenovo продължава да използва максимално възможностите на ускорената цифрова и интелигентна трансформация, като нашата архитектура, базирана на “New IT” ни позиционира стабилно при Сlient-edge-cloud-network-intelligence’. Отново отчитаме рекордно тримесечие, шесто поред с ръст на нетната печалба на годишна база над 50%. Нещо повече: за първи път в историята имаме тримесечие, приключващо с приходи от 20 млрд. щ. д. Приближаваме се към планираната цел да удвоим както маржа на нетната печалба, така и инвестициите в научноизследователска и развойна дейност за три години спрямо финансова година 20/21 като стартово ниво,“ каза председателят и главен изпълнителен директор на Lenovo Ян Юанцин. „За пореден път показахме, че стратегията на Lenovo за иновации и трансформации, както и силното изпълнение, е залог за устойчиво увеличение на рентабилността напред“, коментира председател и главен изпълнителен директор на компанията Ян Юанцин.

Solutions and Services Group (SSG): Отчитане на силен ръст и високи маржове – по-висока обща рентабилност на ниво Група

Възможности:

Solutions and Services Group продължава със силната рентабилност и растеж в един бързо разрастващ се пазар. С усложняването на технологичната архитектура, клиентите търсят все по-иновативни и прецизни ИТ услуги, а пазарът се очаква да възлезе на повече от един трилион щ. д. до 2025 г. Това включва по-голямо търсене на услуги по поддръжка от премиум клас и индивидуално изпълнение от високо квалифицирани специалисти, повече от половината от които работещи в момента дистанционно.

Резултати за третото тримесечие:

 • Значителен ръст на приходите за третото тримесечие (25% на годишна база до 1,5 млрд. щ. д.), или 7,1% от общите приходи на ниво Група, с оперативен марж над 22%, което е увеличение от три пункта на годишна база.
 • При услугите за поддръжка ръстът на приходите е 21% на годишна база.
 • Отбелязва се подобрение на приходите от управлявани услуги – с 50% на годишна база – заради предложенията на Lenovo за „TruScale като услуга“, обявени през предходното тримесечие. Направлението Smart Retail, Project Services and Solutions отчитат ръст от 23% на годишна база.

С поглед напред:

 • Lenovo все така пълноценно ще се възползва от силния пазарен потенциал, за да реализира по-високи приходи и по-голяма рентабилност. Това започва от ръст на служителите, работещи дистанционно, като Lenovo ще залага на своето силно присъствие в глобален план, за трансформиране на производителността на служителите чрез поддръжка от премиум клас, принципа на услугата (as-a-Service) и цифрови решения за работни места.
 • При управляваните услуги Lenovo ще продължи да инвестира в предложения TruScale, хибридни облачни решения и допълнителен софтуер и услуги, базирани на собствени IP.
 • Компанията ще разгръща и решенията за устойчивост за клиенти, като например услугата за възстановяване на активи (asset recovery service) и разширената неотдавна услуга за въглероден офсет (carbon offset service).

Infrastructure Solutions Group (ISG): рентабилност и растеж, изпреварващ мощно пазара

Възможности:

За ISG възможностите продължават да растат с все по-мащабната модернизация на инфраструктурата на ИКТ в световен план. Пазарът на ИКТ инфраструктура се очаква да възлезе на 250 млрд. щ. д. към 2025. По това време се очаква пазарът за решения за „edge“ да надхвърля 41 млрд. щ. д.

Резултати за третото тримесечие:

 • ISG отбелязва рекордно силно представяне, с ключовото постижение за положителен финансов резултат за първи път от придобиването на IBM x86 през 2014 г. насам. Приходите нарастват с 19% на годишна база и са в размер на 1,9 млрд. Това е четвъртото поредно тримесечие, през което приходите изпреварват пазара с двуцифрен темп.
 • Ръстът на бизнеса изпреварва пазара в почти всеки сегмент. Приходите в сегмента „Облачни услуги“ (Cloud Service Provider) на годишна база са се увеличили с 38%; приходите в сегмента „Предприятия, вкл. малък и среден бизнес“ (Enterprise/SMB) отбелязват ръст на годишна база от 7%.

С поглед напред:

 • Lenovo ще използва максимално покритието си на всички клиентски сегменти (доставка на облачни услуги, предприятия, вкл. малък и среден бизнес) като уникално предимство за постигане на баланс между мащаб и рентабилност, както и за да отговори на потребностите на клиентите, които търсят сигурност и надеждност в съчетание с бързина и гъвкавост.
 • Ще продължат инвестициите в бързо растящи сегменти като Edge computing.

Intelligent Devices Group (IDG): силен ръст на приходите и на рентабилността, растящ дял на бизнеси извън персоналните компютри

Възможности:

Пазарът за смарт устройства продължава да печели от новата нормална реалност – хибридна форма на работа, като пазарът за персонални компютри се очаква да остане все така силен и стабилен, с развитие в посока търговски и премиум сегменти. При смарт телефоните разместването на пазара ще донесе повече възможности за Lenovo, а навлизането на 5G и развитието на “New IT” на принципа ”edge-cloud-network-intelligence” ще засили потенциала за растеж за нови разработки на смарт устройства, като вградени компютърни технологии, интернет на нещата, обогатена и виртуална реалност, с двигател метавселената, както и смарт решения за дома и смарт взаимодействие.

Резултати за третото тримесечие:

 • Отлични резултати с ръст на приходите от 16% на годишна база до 17,6 млрд. щ. д., с още по-силно увеличение на рентабилността - 21% на годишна база до 1,4 млрд. щ. д., при това от високи стартови нива.
  Сегментите на премиум персонални компютри са с голям ръст, като приходите от работни станции и гейминг се увеличават съответно с 40% и 27% на годишна база.
 • При смартфоните се запазва високата печалба вече седмо поредно тримесечие, като приходите са със забележителен ръст от 46% на годишна база и се позиционират като най-бързо растящия продуктов сегмент при доставките. Печалбата е равна на отбелязаната историческа стойност през предходното тримесечие - 89 млн. щ. д. Отчита се голям ръст в традиционно силни региони, като приходите в Латинска Америка са с ръст на годишна база от 25%, а в Северна Америка увеличението на годишна база е повече от двукратно (133%).
 • В категорията нови разработки на смарт устройства, приходите от решения за смарт взаимодействие са почти двойни на годишна база.

С поглед напред:

 • Lenovo ще продължи да инвестира в иновации, премиум сегменти и основни компоненти за по-висока рентабилност и продажна цена в средния ценови клас. В мобилния сегмент ще разгърне още повече гамата и ще се инвестират средства в нови пазари в Европа и Азиатско-тихоокеанския регион. Ще продължат инвестициите в продукти, различни от персонални компютри, като интернет на нещата, метавселена, смарт решения за дома и решения за смарт взаимодействие, за пълноценно използване на новите възможности и за разнообразяване на бизнес микса извън персоналните компютри.
  Оперативни акценти и инвестиции за бъдещето

Lenovo запазва силната си ориентация към екологичното, социалното и корпоративното управление във всички направления на дейността си – от използването на иновативни рециклирани материали в продукти като серията ThinkPad Z, пуснати на пазара през януари 2022 г., до въглеродно неутрални полети за превоз на товари.

Също така Lenovo получи неотдавна важно външно признание за дейностите и ангажираността си в областта на екологичното, социалното и корпоративното управление, вкл.:

 • Lenovo е сред най-устойчивите компании, според Corporate Knights;
 • Компанията си е извоювала присъствие в престижната класация ‘A List’ за постижения в областта на осигуряването на вода, по линия на световната екологична организация с нестопанска цел CDP;
 • Компанията е постигнала топ резултат от 100 точки по Корпоративен индекс на равнопоставеността за 2022 г.;
 • Компанията е получила признание призната във връзка с Индекса на равнопоставеност на половете на Bloomberg;
 • Компанията е в класацията на „Файненшъл Таймс“ за 2022 г. на лидери в свят на голямо културно, социално и икономическо разнообразие Leaders in diversity;
 • Компанията се е издигнала в класацията за 2022 г. на сп. „Форчън“ на компаниите, предизвикващи най-голямо възхищение Most Admired Companies;
 • Компанията е получила Златно отличие от Наградите за 2021 г. за най-добро корпоративно управление, както и екологично, социално и корпоративно управление на Института на Хонконг на дипломираните експерт-счетоводители.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Технологии:

Предишна
Следваща