БФИЕК: промените в цената на природения газ ще ударят енергоемките предприятия

Енергетика / България
Георги Велев
663
article picture alt description

Увеличението с 3% на цените на природния газ, което се подготвя в момента, реално ще нулира ефекта от намалените цени на доставки и диверсификацията на източниците. Крайните потребители пък няма да успеят да усетят намалението - това обясняват в свое открито становище от Българската федерация на индустриалните и енергийни консуматори. Според тях именно тези промени ще ударят най-тежко енергоемките предприятия в България, който отговарят и за над 800% от потреблението на природен газ в страната ни.

Прилагаме пълния текст на тяхното становище:

Открито становище

Относно: очаквано увеличение в крайните цени на природния газ за крайните потребители в България и потенциални пречки пред регионалната интеграция и диверсификация на източниците

Българска федерация на индустриалните енергийни консуматори (БФИЕК) обединява 34 от най-големите и енергоемки предприятия в България, които отговарят за повече от 80% от индустриалното потребление и са основната група крайни клиенти на пазара за природен газ в България.

С настоящето становище насочваме общественото внимание към поредната тема, която ще бъде понесена като удар от енергоемките предприятия и всички крайни клиенти на природен газ в България.

През последните седмици в публичното пространство се даде светлина на изключително важната първа сделка, свързана с диверсификация на източниците на природен газ и бързото ѝ отражение в крайните цени за доставка.

Към днешна дата, обаче на заден план остана основна тема, която касае интеграцията с регионалните пазар в контекста на идеята за газоразпределителен център „Балкан“. Румънския Оператор Transgaz SA бе обект на разследване от ЕК за ограничаване конкуренцията на пазара за природен газ в Югоизточна Европа. Въпреки излъчено подробно становище от БФИЕК по темата и отправено запитване от преди дни до ЕК за развитие на предложенията за Ангажименти с Румънския оператор, липсва каквато и да е информация и развитие по делото. Отбелязваме, че поетите подробни ангажименти за изграждане и модернизация на компресорни станции, както и осигуряване на достъп до капацитет за местен добив в Румъния са от основно значение  за осигуряването на диверсифицирани източници за Българския пазар.

Едновременно с това – Transgaz SA в условията на спешност и липса на прозрачност е утвърдила новите тарифи за пренос през транзитната си газопреносна мрежа, като средното увеличение за газова година 2019-2020, по изчисление на БФИЕК се равнява с до 150% (в сравнение с 2018-2020). Считаме, че същите са насочени към кроссубсидиране между необходимите годишни приходи за транзит и пренос по вътрешната газопреносна мрежа на Румъния, за сметка на крайните клиенти в регионалните пазари, в това число България. Оценяваме тези допълнителни разходи, които са предмет на тарифите  на румънския оператор на близо 18 млн. евро годишно.

Реалното увеличение в крайните цени на природния газ за всички клиенти в България се равнява на минимум от 3%, което е от естество да нулира ефекта за крайните потребители от по-рано реализираните сделки с алтернативни източници.

По-важното – българският пазар, който предстои да бъде начално либерализран в предстоящите седмици с предложенията за изменения в Закона за енергетиката и създаване на платформа за търговия, ще бъде лишен от достъп до алтернативни доставки и местен добив в Румъния, поради неконкурентното определяне на тарифите за пренос. Прехвърлянето на тези допълнителни разходи на румънския оператор, за всички потенциално заинтересовани регионални пазарни участници ще подейства като бариера пред осъществяването на повече сделки и съответно – осигуряване на диверсификация на източниците за България.

Настояваме за спешни и категорични действия от отговорните институции, които да защитят както интереса на крайните клиенти в България, така и дадените начални стъпки към либерализация, диверсификация на източниците и свързаност на регионалните пазари.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща