ЕС ще има система за свързаност чрез спътници и за управление на космическия трафик

Инициативата ще повиши конкурентоспособността на космическата промишленост на ЕС, ще осигури до €24 млрд. брутна добавена стойност и допълнителни работни места

Технологии
3E news
577
article picture alt description

Източник: pixabay

Днес ЕС осъществява амбициите си в областта на космическото пространство, като внася две инициативи — предложение за регламент за базирана в космоса сигурна свързаност и съвместно съобщение относно подхода на ЕС към управлението на космическия трафик (УКТ). Космическите технологии са незаменими за облекчаване на всекидневието ни, тъй като допринасят за цифрово, екологично и устойчиво бъдеще за нашата планета. Космическата програма на ЕС вече предоставя ценни данни и услуги за широк спектър от ежедневни приложения, например в подкрепа на транспорта, земеделието, реакцията при кризи или борбата с изменението на климата.

Предвид новите предизвикателства и засилената международна конкуренция обаче, космическата политика на ЕС трябва постоянно да се развива и да се адаптира, ако искаме да продължим да се възползваме свободно от предимствата, които космическото пространството носи. Днешните инициативи ще спомогнат за запазване на ефективността и сигурността на нашите текущи активи при разработването на авангардни европейски космически технологии в полза на нашите граждани и икономиката.

В днешния цифров свят космическата свързаност е стратегически актив за устойчивостта на ЕС. Тя поддържа нашата икономическа мощ, водещите ни позиции в цифровата сфера и технологичния ни суверенитет, конкурентоспособност и обществен напредък. Сигурната свързаност се превърна в обществено благо за европейските правителства и гражданите. Затова Комисията представя амбициозен план за базирана в космоса сигурна комуникационна система на ЕС, която:

  • гарантира дългосрочното наличие на непрекъснат достъп в световен мащаб до сигурни и рентабилни спътникови съобщителни услуги. Тя ще подкрепя защитата на критичните инфраструктури, наблюдението, външните действия, управлението на кризи и приложенията от жизнена важност за икономиката, сигурността и отбраната на държавите членки;
  • позволява осигуряването на търговски услуги от частния сектор, които да улеснят достъпа до модерни, надеждни и бързи връзки за граждани и предприятия в Европа, като включат и мъртвите зони в комуникацията и гарантират съгласуваност между държавите членки. Това е една от целите на предложеното цифрово десетилетие до 2030 г. Системата ще осигури също така свързаност в географски райони от стратегически интерес, например Африка и Арктика, като част от стратегията на ЕС за Глобален портал.

Както нуждите на правителствените потребители, така и решенията за спътникови комуникации се променят бързо. Базираната в космоса сигурна комуникационна система на ЕС има за цел да отговори на тези нарастващи и променящи се нужди и ще включва и най-новите квантови комуникационни технологии за сигурно криптиране. Те ще се основават на разработването на иновативни и революционни технологии и на приноса на екосистемата „Ново космическо пространство“.

Общите разходи се оценяват на 6 милиарда евро. Финансовият принос на Съюза за програмата от 2022 до 2027 г. е в размер на 2,4 милиарда евро по текущи цени. Ще бъде осигурено финансиране от различни източници на публичния сектор (бюджет на ЕС, държави членки, вноски на Европейската космическа агенция (ЕКА) и инвестиции от частния сектор.

Тази инициатива ще повиши допълнително конкурентоспособността на космическата промишленост на ЕС, тъй като развитието на нова инфраструктура ще осигури брутна добавена стойност (БДС) в размер на 17—24 милиарда евро и допълнителни работни места в космическата промишленост на ЕС, а ще настъпят и още положителни странични ефекти върху икономиката, тъй като секторите надолу по веригата ще използват иновативните услуги за свързаност. Гражданите също ще се възползват от технологичните предимства, надеждността и оперативната ефективност на такива спътникови комуникационни услуги, които осигуряват високоскоростни интернет връзки в целия ЕС.

Управление на космическия трафик

С експоненциалното увеличение на броя на спътниците в орбита, предизвикано от нови разработки в областта на ракетите носители за многократна употреба, малките спътници и частните инициативи в космическото пространство, устойчивостта и безопасността на космическите активи на ЕС и държавите членки са изложени на сериозен риск. От огромно значение е да се защити дългосрочната жизнеспособност на космическите дейности, като се гарантира, че космосът остава безопасна, сигурна и устойчива среда. Това превръща управлението на космическия трафик в приоритетен въпрос на публичната политика, което изисква ЕС да действа незабавно, колективно и многостранно, ако искаме да гарантираме безопасно, сигурно и устойчиво използване на космическото пространство за идните поколения.

В този контекст съвместното съобщение установява подход на ЕС към управлението на космическия трафик. Целта е да се разработят конкретни инициативи, включително операции и законодателство, които да насърчават безопасното, сигурно и устойчиво използване на космическото пространство, като същевременно запазват стратегическата автономност на ЕС и конкурентоспособността на неговата промишленост. 

Подходът на ЕС е съсредоточен върху четири елемента:

оценка на гражданските и военните изисквания и въздействия на УКТ за ЕС;
укрепване на нашата технологична способност за откриване и проследяване на космически апарати и космически отпадъци;
създаване на подходящата нормативна и законодателна рамка;
установяване на международни партньорства в областта на управлението на космическия трафик и сътрудничество на многостранно равнище.

Ето какво казаха трима от еврокомисарите:

Изпълнителният заместник-председател Маргрете Вестегер заяви: Космическите технологии са от съществено значение за нашето ежедневие и сигурност. Днешните инициативи ще гарантират сигурна и ефикасна постоянна свързаност. Тя ще бъде от полза както за гражданите, така и за правителствата. Тя ще играе ключова роля в цифровата трансформация на Европа. И ще ни направи по-конкурентоспособни. Надявам се, че подходът на ЕС към управлението на космическия трафик и космическите технологии ще гарантира безопасно и устойчиво използване на космическото пространство в дългосрочен план.

Върховният представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност Жозеп Борел добави: Космосът стана по-пренаселен от всякога, и това увеличи сложността и рисковете, свързани с космическите операции. За да се справим с това глобално предизвикателство, днес предлагаме подход на ЕС към управлението на космическия трафик. Ще развием конкретни способности, ще определим норми и ще работим с ключови партньори и в многостранни форуми, за да гарантираме безопасно, сигурно и устойчиво използване на космическото пространство. УКТ е гражданско начинание, но европейската сигурност и отбрана зависят от безопасен, сигурен и автономен достъп до космическото пространство.

Тиери Бретон, комисар по въпросите на вътрешния пазар, заяви: Космосът играе все по-голяма роля в нашето ежедневие, нашия икономически растеж, сигурността и геополитическата ни тежест. Новата ни инфраструктура за свързаност ще осигури високоскоростен достъп до интернет, ще служи като резерва за настоящата ни интернет инфраструктура, ще увеличи устойчивостта и киберсигурността ни и ще предостави свързаност за цяла Европа и Африка Тя ще бъде истински общоевропейски проект, който ще позволи на многобройните ни стартиращи предприятия и на Европа като цяло да бъдат в челните редици на технологичните иновации.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Технологии:

Предишна
Следваща