Инж. Севдалин Желев, директор на "Топлофикация Русе": Проектите ни са насочени към по-ефективно производство на топлинна енергия, по-чист въздух и нови инвестиции в местната икономика

Енергетика / България
3E news
1059
article picture alt description

Източни: utroruse.com

"В бизнес плана на "Топлофикация Русе" залагаме на проекти, целящи модернизацията на съществуващите мощности и усъвършенстването на технологичните процеси. За нас фокусът е производство на чиста енергия. Тези цели ги реализираме чрез осъществяването на няколко амбициозни проекти. Един, от които е изграждането и пускането в експлоатация на новите газови когенератори. Те ще гарантират още по-сигурно и екологично топлоснабдяване за русенци. Kогенерациите ще използват природен газ за производство на енергия. С тях целим диверсификация на горивата и постепенно премахване на въглищата." Това заяви инж. Севдалин Желев, директор на “Топлофикация Русе”. По думите му с тази мащабна инвестиция в предприятието се прави важна крачка за неговата модернизация и екологична трансформация за постигане на целите на ЕС за нисковъглеродно производство на енергия.

Инж. Севдалин Желев подчерта, че те инвестират във високотехнологични проекти в сферата на енергетиката в цялост. Директорът на “Топлофикация Русе” разказа, че близо две години специалистите на дружеството работят по мащабната инвестиция за диверсификация на горивния микс. “Строителните дейности започнаха в края на 2019 г. и по план въвеждането в експлоатация на газовите когенератори ще бъде до няколко месеца. Чрез изграждането им, град Русе и неговите жители ще получат най-модерното и екологично комбинирано производство на топлоенергия и електроенергия. Същевременно с реализацията на проекта, България ще получи и по-висока енергийна сигурност, което е изключително важно за задоволяването на потребностите от енергия в страната“, заяви инж. Желев. По думите му подобни енергийни инвестиции са особено важни днес, когато се намираме в условията на икономическа нестабилност.

Инж. Желев заяви, че ангажиментите на предприятието за намаляване на въздействието на производствената дейност върху околната среда намират отражение в инвестиционната програма. “Философията на предприятието е насочена към устойчиво развитие чрез редуциране на емисиите, енергийната ефективност, модернизиране на производствените мощности с цел намаляване на отделяните фини прахови частици. С новите модерни съоръжения Русе ще получи по-ефективно производство на топлинна енергия, по-чист въздух и нови инвестиции в местната икономика”, подчерта инж. Желев.

Директорът на "Топлофикация Русе" посочи, че през 2021 г. са приключили още една голяма тяхна инвестиция  за въздуха в Русе. "В края на годината беше пусната в експлоатация инсталация за очистване на димните газове. Тя има за цел допълнително очистване на емитираните от парогенераторите димни газове. Благодарение на нейната работа "Топлофикация Русе" покрива напълно въведените много по-строги норми за изпусканите емисии в атмосферата.“ каза изпълнителният директор на предприятието. Инж. Желев разясни, че съоръжението изпълнява ролята на допълнителен филтър, като посочи, че продължават да работят и електрофилтрите. „Благодарение на инсталацията за очистване на димните газове се постига и допълнително пречистване на фините прахови частици, което не може да се постигне с електрофилтрите.“ каза инж. Севдалин Желев.

Според инж. Севдалин Желев високите технологии имат огромно значение за енергийния преход в България. "Считам, че инвестициите в нови мощности, отговарящи на европейските стандарти, ще спомогнат за подобряване на качеството на въздуха и отделно -  производството на чиста енергия. Вече не само се мисли в посока как най-добре да се реши проблемът с мръсния въздух на думи и на хартия, а се прилагат на практика работещи решения на база солиден опит. Вярвам, че с малки стъпки и усилия, които започват от всеки един човек, можем да постигнем значителни промени в името на нашето здраве. Подобряването на заобикалящата ни среда не зависи само от големите предприятия, а започва от самите нас.", сподели инж. Желев.

"Спазвайки стриктно българското законодателство и отговаряйки на обществените очаквания, направихме още една важна крачка, която да позволи пълен контрол и прозрачност при използването на горивата за производство на топло и електроенергия. Осигурихме видеонаблюдението, което се осъществява чрез специализиран софтуер, инсталиран на работните компютри на експертите в РИОСВ – Русе. Те имат възможност в реално време да наблюдават вида на използваните горива.", заяви инж. Желев. Той уточни, че има възможност да се проследяват и минали периоди. "Достъпът до вида горива е изискване, записано в Закона за чистотата на атмосферния въздух. Те предвиждат операторите на средни и големи горивни инсталации, работещи на твърди горива, с топлинна мощност по-голяма от 20 мегавата да монтират система за видеонаблюдение и контрол.", обясни инж. Желев.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща