Новият шеф на РИОСВ-Велико Търново връща за повторно разглеждане оценката на завода за изгаряне на отпадъци край с. Върбовка

Климат / България , Екология
Рая Лечева
241
article picture alt description


Новият директор на РИОСВ – Велико Търново, Мая Радева изисква Експертният екологичен съвет повторно да разгледа Доклада за оценка за въздействието върху околната среда (ДОВОС) на инвестиционното предложение на „Петрургия“ ООД. Инвеститорът е бизнесмена Румен Гайтански, а проекта е за изграждане на завод за каменна вата в с. Върбовка и енергоизточник за нуждите на производството, който да гори отпадъци. 

По план заводът за 420 млн. евро ще бъде захранван с RDF гориво чрез изгаряне на отпадъци. Само че количеството отпадъци, което ще се гори, е рекордно - 56 тона на час или 423 400 тона годишно, което е 2,5 пъти повече, отколкото е планирано за инсинератора в София.

Решението за връщане на процедурата в изходна точка е взето от Мая Радева на основание чл. 16 (предишен 14) ал. 2 „б“ от правилника за дейността на Екологичния експертен съвет. По силата на тази норма Радева по своя преценка решава дали да се съобрази с особени мнения на експерти, които не са подкрепили общото становище на съвета. Радева това е и направила, тъй като членове на Експертния съвет внесоха официални възражения срещу одобрението на проекта. Те са от представителите на природозащитните организации „За Земята“ и „Балканка“, а възраженията им са заради пропуски в обществените консултации, неясноти при обезопасяването на част от отпадъка, неоценени дейности по проекта и проблеми с електрозахранването и водоползването.

В мотивите на директора на РИОСВ се изтъква, че в становищата са посочени процесуални пропуски, непълноти на ДОВОС по отношение на различни компоненти и фактори на околната среда, както и се обръща внимание на становищата на РЗИ – Велико Търново, БДДР – Плевен, и РИМ – Велико Търново, в които е направено искане на допълване на доклада. освен това на Експертния съвет възложителят е заявил, че сондажът, описан в ДОВОС, няма да бъде включен в проекта, което налага това обстоятелство да бъде изяснено.

В границите на територията на концесията на „Петрургия” има късноантична крепост, а през март 2021 г. при югозападния ъгъл е установен голям изкоп, направен с взрив от фирмата, който е нарушил целостта на археологическия обект. Обяснението тогава е, че са правили пробен взрив. В изкопа се откриват археологически материали. Тази площ попада в границите на крепостта от времето на регистрацията й през 1992 г., както и на очертанията, регистрирани през март 2021 г. За този изкоп е уведомена Главна дирекция „Инспекторат за опазване на културното наследство” към Министерството на културата.

Преди насрочване на следващо заседание на Експертния съвет трябва да се изискат становища от посочените институции, възложителят да се запознае с тях и при необходимост да коригира или допълни оценката. 

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща