Финансовите инспектори вече започват проверките в общините, въвели режими на тока

Асен Василев иска от кметствата данни от фактурите за ел.енергия преди и след скока на цените

България
3E news
477
article picture alt description

Източник: pixabay

По разпореждане на вицепремиера по еврофондовете и министър на финансите Асен Василев Агенцията за държавна финансова инспекция (АДФИ) започва финансови инспекции на общините, въвели ограничения при осигуряване на улично осветление и други услуги за гражданите, които са свързани с разход на електроенергия. По-рано днес, след заседанието на Министерски съвет, премиерът Кирил Петков обяви, че кметствата, които искат да получат компенсации заради високите си сметки за ток, ще бъдат проверени от АДФИ дали са разходвали правилно бюджетите си и как са организирали обществените поръчки, свързани с разходите им за електроенергия.

От финансовото министерство уточниха, че инспекторите ще проверят заложените и осигурени средства за тези общини, размера на разходите за електроенергия за периода от октомври 2021 г. до февруари 2022 г. и съпоставката им за същия период на предходната година. Следва да бъдат проверени и проведените обществени поръчки за доставка на електроенергия, както и предприетите мерки за намаляване на разходите за ток.

За общините, в които инспекцията не установи нарушения, ще бъде приложен механизъм за компенсация на по-високите сметки за електроенергия. На общините, за които се установят нарушения на нормативните актове, уреждащи бюджетната, финансово-стопанската или отчетната дейност, или индикатори за извършени измами, съответно се установят причинени вреди, ще бъде потърсена административно-наказателна и имуществена отговорност, съгласно правомощията на АДФИ.

Същевременно с писмо до Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ) Асен Василев поиска в срок до три работни дни от получаване на фактурите за ток през февруари 2022 г. Сдружението да предостави информация за фактурираната електроенергия и разходите за нея за периода от октомври 2021 г. до февруари 2022 г. и същия период на предходната година. В писмото се обръща внимание, че при анализа на информацията, данните за размера на отчетните разходи за издръжка и друга относима информация, ще се засичат с данните от месечните отчети за изпълнение на бюджетите на съответните първостепенни разпоредители с бюджет за съответния период.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща