Загуби за три от индексите на БФБ в последната седмица на януари

С най-голям спад завърши индексът на българките „сини чипове“ SOFIX (-2.03%), следван от равно претегления BGTR 30 (-1.38%), широкия BGBX 40 (-1.10%) и единствения с повишение - имотният BG REIT (+0.63%)

Икономика / Финанси
Георги Вулов
255
article picture alt description

Снимка: архив 3e-news/БТА

Търговията на Българската фондова борса (БФБ) през последната пълна работна седмица на януари (24-28) за 2022 година завърши със загуби за три от четирите индекса, след като в предходната седмица с понижение бяха и четирите индикатора. С най-голям спад през последната работна седмица на януари приключи индексът на българките „сини чипове“ SOFIX (-2.03%), следван от равно претегления BGTR 30 (-1.38%), широкия BGBX 40 (-1.10%) и единствения с повишение - имотния BG REIT (+0.63%).

Седмица по-рано (17-21 януари) с най-голям седмичен спад завърши равно претегленият индекс BGTR 30 (-2.68%), следван от индикатора на българките „сини чипове“ SOFIX (-2.56%), широкия BGBX 40 (-2.34%) и имотния BG REIT (-0.05%).

От началото на годината равносметката показва паритет: двата индекса с повишение бяха BG REIT (+1.35%) и RGTR 30 (+1.02%) и двата с понижение бяха SOFIX (-3.34%) и BGBX 40 (-2.41%).

През цялата отминала 2021 година най-висок ръст отчита българският бенчмарк SOFIX (+42.04%), следван от BGBX 40 (+41.72%), BGTR 30 (+36.82%) и имотния BF REIT (+19.09%).

Откакто на 13 март 2020 г. беше обявено извънредното положение, а след това и извънредната епидемиологична обстановка (удължена до 31 март 2021 г., заради коронавирусната пандемия), до 28 януари 2022 г. SOFIX e със значителен ръст от 34.27% и оборот от 314 796 116лева.

И въпреки че три от четирите индекса завършиха със загуба, както вече посочихме,

БФБ отчете по-висок оборот

при реализирани 3 234 сделки за 4 624 623 лота за 14 488 219 лева, спрямо 2 203 сделки с 5 028 787 лота за 6 968 751 лева в предходната седмица (17-21 януари) или с 1 031 сделки повече, но с 404 167 лота по-малко и 7 519 468 лева повече.

Най-голяма заслуга за този оборот имат 14 дружества, които са реализирали сделки за над 200 000 лева, като две от тях и над 1 млн. лева, докато в предходната седмица бяха 9: Холдинг Център АД (HCEN) с 9 сделки с акции на дружеството за 1 653 080 лева; Алтерко АД (A4L) с 380 сделки за 1 115 398 лева; Адванс Терафонд АДСИЦ (ATER) със 103 сделки за 911 294 лева; Доверие Обединен Холдинг АД (DUH) с 208 сделки за 820 216 лева; Ексклузив Пропърти АДСИЦ (EXPR) с 3 сделки за 676 641 лева; Алтерон АДСИЦ (ALT) с 18 сделки за 674 336 лева; Илевън Кепитъл АД (11C) с 330 сделки за 645 276 лева; Топлофикация-Бургас АД (TPLB) с 2 сделки за 600 600 лева; Еврохолд България АД (EUBG) с 14 сделки за 600 543 лева; КМ Грийн Енерджи Фонд АД (CGRN) с 4 сделки за 550 420 лева; Индъстри Дивелъпмънт холдинг АД (IDH) с 5 сделки за 537 220 лева; Неохим АД (NEOH) с 212 сделки за 433 874 лева; Агрия Груп Холдинг АД (AGH) със 170 сделки за 363 069 лева; Индустриален Капитал Холдинг АД (HIKA) с 14 сделки за 242 503 лева.

На 14-те най-оборотни компания се пада 67.81% от общия седмичен оборот на БФБ.

След като три от четирите индекса са със седмично понижение,

губещите акции са повече от печелившите

при съотношение 52% за губещите към 34% за печелившите и 14 на сто без промяна. При другите показатели съотношението също е в полза на губещите: при емисиите (49% за губещите към 31% за печелившите и 20 на сто без промяна), при обемите обороти (50% за губещите към 39% за печелившите и 11 на сто без промяна) и при сделките (53% за губещите към 41% за печелившите  и 6 на сто без промяна).

Динамика на българските индекси*

Седмичният преглед (24-28 януари) показва, както вече посочихме, че три от четирите индекса са на загуба и един на печалба:

- при SOFIX е отчетен спад с 2.03%, след като в предходната седмица бе регистрирано по-голямо понижение, с 2.56%. През отминалите пет работни дни с акциите на 15-те компании, включени в SOFIX, са реализирани сделки с 1 128 378 акции за 4 374 006 лева, спрямо 2 404 643 лева седмица по-рано;

- при BGBX 40 понижението е с 1.10%, след като в предходната работна седмица беше регистриран двойно по-висока спад, с 2.34%. През отминалите пет работни дни с акциите на 40-те компании, включени в широкия измерител, са сключени сделки с 1 621 771 акции за 6 585 145 лева, спрямо 2 848 723 лева седмица по-рано;

- при BGTR 30 е регистрирано повишение с 1.38%, след като в предходната седмица бе отчетен спад с 2.68. През отминалите пет работни дни с акциите на 30-те компании, включени в равно претегления измерител, са реализирани сделки с 1 410 783 акции за 5 542 346 лева, спрямо 2 592 444 лева седмица по рано;

- имотният BG REIT е с най-слабо понижение от 0.63%, след като в предходната седмица беше регистриран незначителен спад с 0.05%. През отминалите пет работни дни с акциите на 7-те AДСИЦ, включени в измерителя, са осъществени сделки с 462 432 акции за 1 327 595 лева, спрямо 1 304 869 лева седмица по-рано.

Най-печелившите акции

- Метизи АД (METZ) e начело в групата на най-печелившите емисии с ръст от 122.22% и седмичен оборот от 25 456 лева, при последна цена от 0.300 лв./акция и пазарна капитализация от 2 250 617 лева;

- Неохим АД (NEOH) е с нарастване от 67.27% и седмичен оборот от 433 874 лева, при последна цена от 36.800 лв./акция и пазарна капитализация от 97 680 374 лева;

- Порт флот-Бургас АД (PFB) е с повишение от 22.22% и седмичен оборот от 54 028 лева, при последна цена от 5.500 лв./акция и пазарна капитализация от 55 000 000 лева;

- Булленд инвестмънтс АДСИЦ (LAND) е с ръст от 9.80% и седмичен оборот от 29 400 лева, при последна цена от 0.840 лв./акция и пазарна капитализация от 12 606 825 лева;

- Екип-98 Холдинг АД (HEKI) е с повишение от 7.37% и седмичен оборот от 49 776 лева, при последна цена от 20.400 лв./акция и пазарна капитализация от 15 912 082 лева.

Най-губещите акции

- Илевън Кепитъл АД (11C) е начело в групата на най-губещите емисии за втора поредна седмица със спад от 16.19% и седмичен оборот от 645 276, спрямо понижение от предходната седмица с 1.76% и седмичен оборот от 44 260 лева, при последна цена за отминалата седмица 17.600 лв./акция и по-ниска пазарна капитализация до 40 506 893 лева от 48 332 088 лева;

- Алтерко АД (A4L) е със загуба от 9.52% и седмичен оборот от 1 115 398 лева, като за втора поредна седмица е в групата на най-губещите емисии, когато беше отчетено понижение от 4.88%. Последната цена през отминалата седмица е 19.000 лв./акция и по-ниска пазарна капитализация до 341 999 981 от 377 999 979 седмица по-рано;

- Топлофикация-Бургас АД (TPLB) е с понижение от 8.24% и седмичен оборот от 600 600 лева, при последна цена от 1.560 лв./акция и пазарна капитализация от 45 112 061 лева;

- Проучване и добив на нефт и газ АД (NGAZ) е със спад от 7.32% и седмичен оборот от 10 011 лева, при последна цена от 3.800 лв./акция и пазарна капитализация от 46 466 636 лева;

- Инвестиционна Компания Галата АД (GTH) е със загуба от 6.25% и седмичен оборот от 71 672 лева, при последна цена от 2.100 лв./акция и пазарна капитализация от 143 999 591 лева.

Енергийните компании на БФБ

През отминалите пет работни дни (24-28 януари) с книжата на:

- ЧЕЗ Разпределение България АД (CEZD) e реализирана една сделка с 26 акции за 7 540 лева на 27 януари, след което цената на акциите се е повишила с 2.84%, при последна цена от 290.000 лв./акция и по-висока пазарна капитализация до 559 120 000 лева от 543 696 000 лева седмица по-рано;

- ЧЕЗ Електро България АД (CEZE) не са осъществени сделки, като последната е била на 10 януари, когато се продадени 4 акции за 109 600 лева, след което цената им се е повишила с 0.74%,  при последна цена от 27 400.000 лв./акция и по-висока пазарна капитализация до 149 000 000 лева от 137 000 000 лева през последната кратка седмица на 2021 година;

- Синергон Холдинг АД (SNRG) са реализирани сделки с 1 096 акции за 723 на 25 януари, след което цената им се е понижила с 10.20%, при последна цена от 0.660 лв./акция и по-ниска пазарна капитализация до 12 116 840 лева от 13 493 754 лева седмица по-рано;

- КМ Грийн Енерджи Фонд АД (CGRN) са осъществени сделки с 377 000 акции за 550 420 лева на 27 януари, след което цената им не се е променила, при последна цена от 1.460 лв./акция и пазарна капитализация от 19 470 370 лева;

- Елхим Искра АД (ELHM) са реализирани сделки с 5 845 акции за 4 640 лева, след което цената им се е понижила с 4.65%, при последна цена от 0.820 лв./акция и по-ниска пазарна капитализация до 20 588 896 лева от 21 593 233 лева седмица по-рано;

- Топлофикация-Русе ЕАД (TPLR) са реализирани сделки с 10 акции за 35 лева на 26 януари, след което цената им не се е променила, при последна цена от 3.500 лв./акция и пазарна капитализация от 99 222 032 лева; на БФБ се търгуват и облигации на Топлофикация-Русе АД (T0F1), но през отминалите пет работни дни не са реализирани сделки, а последните са били на 6 и 7 април с 621 лота за 621 000 лева, след което цената на дълговите книжа не се е променила;

- Топлофикация-Бургас АД (TPLB) са реализирани сделки с 385 000 акции за 600 600 лева, след което цената им се е понижила с 8.24%, при последна цена от 1.560 лв./акция и по-ниска пазарна капитализация до 45 112 061 лева от 49 160 580 лева седмица по-рано;

- Топлофикация-Враца ЕАД-Враца (TFVA) не са реализирани сделки с облигации на дружеството, като последната е била на 10 януари, когато са продадени 481 дългови книжа за 481 000 лева, след което цената им не се е променила;

- ТЕЦ Марица 3 АД (6TMA) не са реализирани сделки, като последната е бира на 10 януари, когато да продадени 334 дългови книжа за 334 000 лева, след което цената им не се е променила;

- ТЕЦ - Бобов дол ЕАД (TC8A) не са реализирани сделки, като последната е била на 21 декември 2021 г. с 200 дългови книжа за 200 000 лева, след което цената на облигациите не се е променила.

* Сборът от оборота на четирите индекса е по-голям от общия седмичен оборот с акции и облигации на БФБ, защото едни и същи емисии са включени в два и повече индекса.

Източници: Бюлетините на БФБ и статистическата база на Infostock.bg.

Обзорът има аналитичен характер и не е препоръка за сделки с акции и други инструменти на БФБ и други борси по света.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Финанси:

Предишна
Следваща