БЕХ: Местенето на централата на „Мини Марица-изток“ в София цели по-висока ефективност в управлението

Холдингът обвинява новия изпълнителен директор на компанията, че не се съобразява с решенията му и не спазва закона

България
3E news
332
article picture alt description

Източник: Мини Марица-изток

Необходимостта от промяна на седалището и адресът на управление на „Мини Марица-изток“ ЕАД е продиктувана от нуждата за вземане и извършване на своевременни правни актове и фактически действия от административен характер. Това решение по никакъв начин не засяга оперативната самостоятелност и дейност на дружеството, включително на неговите работници и служители. Следва да се има предвид, че седалището и адреса на управление на принципала на дружеството е именно в гр. София. Това обстоятелство би могло да доведе до по-лесна комуникация между дружествата и по-висока ефективност в процеса на съгласуване на действията на управленските екипи.

Това се посочва в позиция на „Българския енергиен холдинг“ (БЕХ) във връзка с излязла в медийното пространство некоректна информация по отношение на преместването на централата на „Мини Марица-изток“ от Раднево в София.

В позицията си БЕХ отправя критики и към настоящия изпълнителен директор на „Мини Марица-изток“ заради това, че все още не е започнал преместването на централата към София. „Независимо от взетото решение от Съвета на директорите на БЕХ, към настоящия момент не са извършени необходимите задължителни действия от страна на изпълнителния директор г-н Тодор Тодоров. Именно това бездействие от негова страна води до основателен и логичен извод, че последният не желае да се съобразява с българското законодателство и да изпълнява решенията на правоимащия орган“, отбелязват от БЕХ в позицията си.

Проблемите между Холдингът и Тодоров продължават вече седмици. Макар да спечели конкурс, назначаването му на поста на пенсионирания му предшественик Андон Андонов се забави. Вписването на Тодоров като член на СД на „Мини Марица-изток“ в Търговския регистър в крайна сметка стана на 11 януари. Два дни след това бе входирано ново заявление за назначаването на този пост на Илза Чинкова. Това обаче бе обжалвано пред съда, като в понеделник, 17 януари, Окръжен съд-Стара Загора отхвърли искането и остави на поста Тодор Тодоров. 

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща