КРС ще следи развитието на 5G и незаконното радиоизлъчване с нова станция за мониторинг в София

Икономика / Технологии
3E news
474
article picture alt description

Източник: КРС.

Комисията за регулиране на съобщения (КРС) въведе в експлоатация в София нова станция за радио мониторинг за контролиране използването на радиочестотния спектър за граждански нужди, източниците на радио смущения и незаконните излъчвания. Станцията е дистанционно-управляема, уточниха от комисията.

КРС продължава да разширява изградената система за радио мониторинг, състояща се от стационарни (обслужваеми и необслужваеми) и мобилни станции за мониторинг на радиочестотния спектър, разположени на територията на цялата страна.

Изградената нова стационарна станция за радио мониторинг е начална стъпка на разширяване на Националната система за мониторинг на радиочестотния спектър за граждански нужди (НСМРЧС) чрез изграждане на нови съвременни дистанционно-управляеми станции за радио мониторинг от типа компактни системи.

Със станцията ще се осъществява радио мониторинг и измервания на радиочестотния спектър за граждански нужди на територията на гр. София, включително и на обхватите за развитие на 5G мрежите, в съответствие с изискванията на Международния съюз по далекосъобщения ITU.

Началото на разширението и обновлението на НСМРЧС започна през 2021 г. с доставката на съвременна мобилна станция за радио мониторинг. Функционалните възможности на новата мобилна станция позволят провеждане на специализирани измервания в това число и в режим на "драйв тест" (drive test) с цел откриване и локализиране на смущаващи източници и незаконни излъчвания, уточниха от КРС.

С развитието на технологиите и навлизането на мобилните мрежи от 5-то поколение задачата за стратегическо планиране и контрол на спектъра от страна на КРС става все по-сложна и изисква Комисията да поддържа и развива съвременна система за мониторинг на радиочестотния спектър за граждански нужди, за да отговори адекватно като регулаторен и контролен орган, и да се справи с предизвикателствата на новите дигитални технологии. Необходимо е КРС да осигури благоприятна регулаторна среда за изпълнение на една от основните си цели, свързана със създаването на необходимите условия за развитие на конкуренцията при осъществяване на електронни съобщения и гарантиране ефективното управление и използване на радиочестотния спектър.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Технологии:

Предишна
Следваща