Европа надмина поставената си цел за ВЕИ енергия през 2020 г.

България е сред страните отличници по този показател, сочат данните на Евростат

Енергетика / Свят
3E news
595
article picture alt description

Източник: pxfuel.com

На ниво ЕС делът на брутното крайно потребление на енергия от възобновяеми източници (ВЕИ-та) достигна 22% през 2020 година. Това е с 2 процентни пункта над целите за 2020 година, стана ясно от представентие днес статистически данни на Евростат. Това е голямо постижение и важен крайъгълен камък по пътя на ЕС към климатичн неутралност през 2050 година.

От данните се вижда, че страната ни е преизпълнила ВЕИ целите си за 2020 г. У нас 23,3% от крайното енергийно потребление е било от зелени източници. При разглеждане на националните цели 26 държави членки на ЕС успяха да ги постигнат, а повечето дори ги надвишават през 2020 г.  Държавите членки, които значително надхвърлиха целите си за 2020 г., бяха Швеция, Хърватия (и двете с по 11 процентни пункта) и България (със 7 процентни пункта).

Директивата също така определя национални цели за 2020 г., които са определени, като се вземат предвид отправната точка и общия потенциал за възобновяеми източници във всяка страна.

За разлика от тях Франция не успя да изпълни заложената си за 2020 г. цел за дела ма възобновяемите енергийни източници с 3,9 процентни пункта.

С повече от половината от брутното крайно потребление на енергия от възобновяеми източници, Швеция е с далеч най-висок дял сред членките на ЕС през 2020 г. (цели 60%), изпреварвайки Финландия (44%) и Латвия (42%).

В противоположния край на скалата с най-нисък дял на възобновяемите енергийни източници са Малта (11%), следвана от Люксембург (12%) и Белгия (13%).

Повече и подробни данни за постигнатите цели може да се намерят тук.

За България целта е постиганата, поради редица фактори, коментират енергийни експерти. В страната ни бяха въведени солидни преференции за соларни и вятърни централи. Също така и използването на биомасата е основен фактор, чрез който страната ни успява да постигне заложените ВЕИ цели. В следващите 10 години, с оглед на политиките на ЕС, обаче целта вече ще бъде значително по-висока от първоначално предвидените 27% зелена енергия

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Свят:

Предишна
Следваща