България приветства идеите на ЕС за мерките за овладяване на високите цени на енергията и напредъка по „Подготвени за целта 55“

Енергетика / България
3E news
658
article picture alt description

Министерският съвет прие за сведение доклада с резултатите от участието на България в редовното заседание на Съвета на ЕС „Транспорт, телекомуникации и енергетика”, част „Енергетика”, проведено на 2 декември 2021 г. в Брюксел. Това съобщиха от правителствената информационна служба. На заседанието енергийните министри дискутираха предприетите мерки за справяне с високите цени на енергията, както и предварителния анализ на Агенцията за сътрудничество на енергийните регулатори за функционирането на електроенергийния и газовия пазар. Бяха обсъдени предприетите национални мерки във всяка страна, като акцентът бе върху наличния вече ефект от прилагането им.

Съгласно одобрената позиция, България приветства публикуваната предварителна оценка относно високите енергийни цени в ЕС. Значителната динамика на цените на енергията и енергоносителите с тенденция за трайно завишаване в Европа през последните месеци представлява сериозно предизвикателство, като оказва все по-видим отрицателен социален и икономически ефект върху бизнеса и домакинствата в ЕС.

В рамките на заседанието бе направен преглед на напредъка по дискусиите от пакета „Подготвени за целта 55”, по-конкретно по отношение на Директива 2012/27/ЕС относно енергийната ефективност (преработена) и на изменението на Директива (ЕС) 2018/2001 относно насърчаване на използването на енергия от възобновяеми източници.

Българската страна приема анализите в представения доклад за напредъка по законодателните предложения от пакета на ЕК „Подготвени за целта 55”. Важно е преходът към нисковъглеродна, ресурсно-ефективна и устойчива икономика да бъде осъществен поетапно и по разходоефективен начин, при осигуряване на социална защита на уязвимите потребители и използването на всички енергийни технологии с доказан принос за постигане на климатичните цели на ЕС. Необходима е повече гъвкавост за държавите членки, при отчитане на актуалното състояние, развитието и съществуващите екологични ограничения пред секторите на ВЕИ и енергийната ефективност.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща