НСОРБ предлага отмяна на отчисленията за депониране от 2021 на 2022 година

Икономика / България
3E news
671
article picture alt description

Преди Нова година Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ) изпрати предложения за промени в Закона за държавния бюджет на Република България (ЗДБРБ). Последният ден преди празниците Министерският съвет също одобри за внасяне в Народно събрание редица промени за удължаване на някои от разпоредбите на закона.

От НСОРБ предлагат текстове за отмяна на отчисленията по чл. 60 и чл. 64 от ЗУО за 2021 г. и отлагането им за 2022ра.

Тази т.н. такса депониране беше създадена с цел да стимулира общините да водят по-малко отпадъци на депото вместо това обаче много от тях ги карат на старите нерегламентирани сметища. В Наредба № 7 от 2013 г. е предвидено отчисленията прогресивно да нарастват, като за 2021 г. те са 82 лв./т, а за 2022 г. и следващите години ще бъдат 95 лв./т. депониран отпадък.

НСОРБ ще поискат също включване на допълнителни текстове, гарантиращи ритмичността на предоставянето на държавните трансфери за общините в периода до приемане на ЗДБРБ за 2022 г., текстове за прецизиране на ангажиментите на общините по Закона за личната помощ. Общините ще настояват за гарантиране използването на допълнителните трансфери от 100 млн.лв. до края на 2022  г.

 Законопроектът е достъпен тук.

Разпоредбите, които се предлага да влязат в сила от 1 януари 2022 г. и да са в сила до 31 март 2022 г. и засягат общините са запазване минималния размер на заплатата за най-ниската длъжност в администрацията, запазване действието на разпоредбата за недължимост на наеми от бюджетните организации, когато са настанени в сгради - собственост на държавата или на общините

Това са също запазване на максималният размер на присъдената издръжка, която се изплаща от държавата по чл. 152, ал. 1 от Семейния кодекс на 90 лв.; запазване на лимита на сумата, подлежаща за възстановяване на земеделските стопани от акциза за газьола; запазване на условията за предоставяне на допълнителни възнаграждения на изпълнителите на медицинска помощ, съответно на дентална помощ от страна на МЗ; запазване размерите на семейните помощи за деца.

Повече може да научите тук.

 

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща