„Булгаргаз“ ще иска по-висока цена от заявените 117 лв. за MWh от януари 2022 г.

Енергетика / България
3E news
292
article picture alt description

Цената на газа на „Булгаргаз“ за крайните снабдители и топлофикационните дружества от 1 януари ще е над поисканото увеличение от 117, 12 лв. за MWh в заявлението от 10 декември, или над 14 %. Това стана ясно по време на откритото заседание в Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР). Междувременно стана ясно, че трябва да се приложи компенсаторен механизъм за топлофикациите, които сега получават и продават газа на потребителите си на по-ниска цена от тази, която е на входа на газовото дружество. В противен случай негативите ще се натрупат при обществения доставчик.

Цените на европейските газови продукти, а също и на петрола вървят нагоре. В заявлението, което „Булгаргаз“ ще внесе на 1 януари 2022 година ще бъдат отчетени всички промени, които са настъпили на европейските газови пазари за периода 10 – 31 декември, както и по отношение на движението на цената на петрола. Това заяви изпълнителния директор на „Булгаргаз“ Николай Павлов в рамките на днешното открито заседание в КЕВР за утвърждаване на цената на газа за месец януари 2022 г.

Във внесеното заявление от газовото дружество в КЕВР от 10 декември посочената цена е за 117.12 лв. за MWh, като увеличението спрямо декември е от порядъка на 14 %. Припомняме, че утвърдената от КЕВР цена за последния месец на настоящата 2021 г. е за 102,33 лв. за MWh без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС.

„Миналата седмица видяхме рекордни цени на природния газ, които достигнаха 180 евро за MWh, но за доставка „месец напред“  цената се движи около 120 евро за MWh. В рамките на подаденото заявление към 9 декември цените са били около 93 - 94 евро за MWh. Виждате каква огромна разлика има“, каза изпълнителния директор на „Булгаргаз“ като отбеляза и увеличението на цените на петрола. „Тези цени се диктуват от фактори извън страната и няма как „Булграгаз“ да не ги отрази. Така че по всяка вероятност увеличението ще бъде повече от прогнозираното“, заяви директорът на газовото дружество. В същото време той увери, че въпреки тези повишения „Булгаргаз“ ще продава на клиентите си газа на цени с 30 – 35 % по-евтино. „По изчисление на „Булгаргаз“ всички ползи, които са прехвърлени на топлофикационните и газови дружества, на индустрията са в размер на 675 млн. лв. и това го виждаме като отражение и в заявките, които клиентите дават. В потреблението. Тази година потреблението ще бъде може би най-високото за последните 10 години“, отбеляза той.

По-късно в рамките на заседанието, Павлов също така уточни, че цената на електроенергията в България не зависи от цената на газа. „Защото виждате каква е разликата в цената на газа на европейските пазари и тази, която е в България. Ако цената на тока в България се определяше от цената на газа, това означаваше българския потребител на електроенергия да плаща два пъти по-ниска цена в сравнение с цените на европейските пазари“, каза той.

Изпълнителният директор заяви, че дружеството е осигурило доставките на всички свои клиенти съгласно договорите и няма място за притеснение. „Булгаргаз“ е нагнетил в Чирен (ПГХ Чирен) всички количества, за които има разпределен капацитет от оператора. В момента ние добиваме количествата, които са нагнетени през летния период. Те се добиват съгласно графика, който е одобрен от оператора на газопреносната система „Булгартрансгаз“. Всички количества, които се добиват, те влизат в регулираната цена. Това искам дебело да подчертая. Също така трябва да се подчертае, че въпреки сериозното увеличение на тарифите на оператора, ние успяхме освен количествата, които са по Плана за извънредни ситуации, ние успяхме да нагнетим и количества, които са търговски количества и реално погледнато в края на нагнетателния сезон ние имахме с близо с 15 % повече количества в Чирен в сравнение с миналата година. И те се добиват строго по плана за добив, одобрен от „Булгартрансгаз“ за съответния месец.  Тези планове се одобряват още през месец март, така че тези количества трябва задължително да бъдат извадени  от Чирен съгласно Плана и да бъдат добити до края на месец март“, заяви Павлов.

Според направеното уточнение от него, „Булгаргаз“ осигурява на първо място заявките на своите клиенти, а успоредно с това си изпълнява и задълженията по Програмата за освобождаване на газ и „в случай, че на дневна база, поради това, че някой не си е взел количествата, или пък по договора с „Газпром експорт“ имаме възможност да вземем още количества до размера на договора, ние ги продаваме на организирания борсов пазар на анонимен сегмент“, заяви той. По думите на директора на газовото дружество „Това ни позволява ние да реализираме един сериозен приход, да реализираме печалба , но това не са планирани продажби. Това се решава ден за ден“, като уточни, че продажбите са на по-високи цени, но по този начин „Булгаргаз“  успява да се финансира в случай на ликвидни проблеми. С това изпълнителния директор отхвърли твърдението, че „Булгаргаз“ вади количества (от газохранилището), за да ги продава на борсата“. „Това не отговаря на истината“, категоричен бе той, като допълни, че „всички количества в Чирен влизат в ценообразуването, в регулираната цена и в случай на свободни количества на дневна база наистина няма по-логично нещо от това да бъдат продадени наистина на една много добра печалба. „Булгаргаз“ не нарушава свободната търговия“, каза още Павлов призовавайки да не се спекулира.

По-късно той уточни, че по-рано през годината „Топлофикация София“ е заявила, че няма възможност за месеците юни, юли и август да изпълни задължението си по Плана за извънредни ситуации и да нагнети определените от „Булгартрансгаз“ количества от порядъка на 100 млн. куб м и е предложила да прехвърли задължението си на „Булгаргаз“, който е изпълнил този ангажимент. 100 % Булгаргаз е готов за зимния сезон, каза Павлов и посочи, че дружеството дори има буфер, тъй като е успял да нагнети 15 % повече газ от миналата година.

Председателят на КЕВР Иван Иванов от своя страна отбеляза, че природния газ остана извън обхвата мораториума на Народното събрание, но се оказва така, че но топлофикационните дружества продължават да калкулират една по-ниска цена на природния газ във фактурите за клиентите си, а на входа цената на природния газ продължава да нараства. В този смисъл той  изрази надежда за компенсаторен механизъм за топлофикационните дружества.

„Ние също се надяваме на такъв компенсаторен механизъм“, защото топлофикационните дружества ще започнат да изпитват ликвидна криза, която ще се прехвърли към „Булгаргаз“. Затова сме призовали за въвеждането на такъв механизъм, защото те са най-големият потребител на природния газ, посочи от своя страна Павлов.

По отношение на изпълнението на договора с азерската компания, шефът на газовото дружество за пореден път посочи становището на компанията, че България не може да си получава пълните количества азерски газ поради една единствена причина – неизграденият газопровод – междусистемната газова връзка с Гърция. „В момента, в който бъде изграден този газопровод „Булгаргаз“ ще получава всички количества на точката на свързване. Бяхме поставени в ситуация да не можем да си получаваме газа, а същевременно да търпим неустойки. Започнахме, проучихме всички възможни маршрути, за да можем ние да предложим на азерската компания компромисен вариант да получаваме на друго място газа“, каза той, повтаряйки за пореден път, че настояват за получаване на всички количества. „През Турция този вариант не работеше, тъй като на вход на газопреносната мрежа на „Булгартрансгаз“ на Малкочлар няма, не са обявени капацитети, най-вероятно заради несключено споразумение за междусистемна свързаност. Единствената възможност бе алтернативния газопровод, който отстои на 300 километра от недостроения газопровод, обясни той.

Шефа на газовото дружество заяви също така, че не разполага с информация за доставка на допълнителни количества от азерска страна на Неа Месемврия преди завършване на българо-гръцката газова връзка. „Това, което правим е ние да си изискваме допълнителни количества до размера на договорните количества и това го правим ежеседмично“. Той подчерта необходимостта от намеса на високо държавно ниво и посочи подкрепата, получена досега в тази посока. „Това, което имаме като позиция и на азерската компания, която представлява консорциум от 8 акционера е, че ние ще си получаваме пълните количества едва след като бъде изграден газопровода, т.е. гръцката връзка“, каза той.

Председателят на КЕВР от своя страна за пореден път припомни, че ролята на комисията е да утвърди цената на газа по предложението на „Булгаргаз“ в съответствие с представеното заявление и договорите с азерската страна и „Газпром експорт“.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща