Булгартрансгаз се присъедини към инициативата European Hydrogen Backbone

Енергетика / България , Природен газ и горива
3E news
931
article picture alt description

източник: БНТ

Българският газопреносен оператор „Булгартрансгаз“ ЕАД се присъедини към инициативата European Hydrogen Backbone (EHB), в която участват над 20 европейски газопреносни оператора, членуващи в ENTSOG. От страна на „Булгартрансгаз“ ЕАД споразумението беше подписано от изпълнителния директор Владимир Малинов.

Инициативата е обявена през м. юли 2020 г. и има за цел да създаде модел на водородна мрежа, състояща се от адаптирана съществуваща газова инфраструктура, съчетана с инвестиции в нови водородни тръбопроводи. EHB координира своята дейност с GIE (Газова инфраструктура на Европа) и ENTSOG (Европейска мрежа на операторите на преносни системи за природен газ), уточняват от дружеството.

Участниците в инициативата си сътрудничат за планиране на общоевропейска  инфраструктура за пренос на водород с хоризонт 2040 г.

Изграждането на водородна инфраструктура в Европа се разглежда като важна част от решенията, необходими за изпълнение на климатичните и енергийните цели на ЕС, вкл. постигане на въглеродна неутралност до 2050 г.

Участието на „Булгартрансгаз“ ЕАД в EHB и сътрудничеството с останалите оператори в процеса по планиране на водородната инфраструктура ще допринесе за навлизане на водородните технологии в България и осъществяване на прехода към нисковъглеродна икономика.

Към момента „Булгартрансгаз“ ЕАД работи по развитието на три проекта, свързани с водород:

·        Проект за инфраструктура за пренос на водород и нисковъглеродни газообразни горива в източномаришкия регион;

·        Проектна идея за инфраструктура за пренос на чист водород между региона на София и българо-гръцката граница край Кулата (съвместна инициатива с DESFA), позволяваща бъдещо разширение към Румъния и източномаришкия регион

·        Проектна идея за оценка и последващо адаптиране на съществуващата газопреносна инфраструктура за работа с до 10% водород.

Посочените проекти, по които „Булгартрансгаз“ ЕАД работи за изграждане на инфраструктура за пренос на водород, имат потенциална възможност да станат част от бъдещи европейски коридори за пренос на водород, в това число и в рамките на инициативата EHB.

Припомняме, че през м. юли 2021 г. „Булгартрансгаз“ ЕАД се присъедини към Европейския алианс за чист водород. В Алианса членуват компании с дейности по цялата верига на доставка на водород (производство, пренос, разпределение, използване, производители на оборудване и др.), както и научни, изследователски и неправителствени организации.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща