Европа подготви нови насоки за държавна помощ в подкрепа на ВЕИ развитието и новите технологии

Новите насоки позволяват специфични за технологията търгове, утвърждават договори за разлика за внедряване на повече слънчева и вятърна енергия

Енергетика / Свят
Георги Велев
804
article picture alt description

Източник: 3eNews, архив

Европейската комисия публикува новите си Насоки на ЕС за държавна помощ за климата, опазване на околната среда и енергията (CEEAG). Новите насоки позволяват на националните правителства да провеждат специфични за технологиите търгове и да подкрепят механизми за стабилизиране на приходите, особено двустранни договори за разлика. Това са предпоставки за ускорено разгръщане на вятърна и слънчева енергия към климатичната неутралност, уточнява европейското издание Wind Europe.

Насоките на ЕС относно държавната помощ за климата, опазването на околната среда и енергията (CEEAG) определят мерките, които националните правителства могат да предприемат, за да отпускат държавна помощ в съответствие с правилата на вътрешния пазар, особено когато става въпрос за възобновяеми източници.

Ревизираните Насоки за държавна помощ позволяват на националните правителства да провеждат конкурентни търгове за проекти за възобновяема енергия. Важно е, че те предлагат на държавите-членки гъвкавостта да провеждат търгове за специфични технологии. Идеията е, че енергийният преход може да бъде осъществен само с комбинация от различни възобновяеми технологии. Според документа допълнителните технологии, които са от съществено значение за бъдещата енергийна система на Европа, като вятърна и слънчева, трябва да се разрастват паралелно. Следователно да се конкурират в едни и същи търгове е контрапродуктивно. Насоките специално споменават механизмите за стабилизиране на приходите под формата на двустранни договори за разлика (CfD) като добър модел за подкрепа на по-нататъшното разширяване на ВЕИ.

„Националните правителства могат да продължат с търговете за различни специфични технологии и това е добре. Те са от решаващо значение за предвидимостта на индустрията и за запазването и разширяването на европейската верига за доставки на вятърна енергия“, казва Пиер Тардийо, главен директор по политиките в WindEurope.

Цената ще продължи да бъде основен критерий за разпределяне на обществена подкрепа за проекти за вятърна енергия, но няма да е единствена. Европейската комисия реши да позволи до 30% от критериите, които не се основават на цена, да бъдат въведени в национални търгове.

„Европейската комисия позволява добавянето на качествени критерии при конкурентните търгове за вятърна енергия. Това също е добре. Тя ще продължи да гарантира, че енергийният преход се осъществява при най-ниска цена за обществото. В същото време позволява на националните правителства да преценят дали искат да вземат предвид устойчивостта, системната интеграция или активирането на икономиката в своите търгове“, казва Тардийо.

Насоките за държавните помощи разширяват обхвата на тази подкрепа, за да позволят да се фаворизират различни технологии за декарбонизация. Това на практика означава, че проекти за съхранение на енергия и възобновяеми водород отговарят на условията за държавна подкрепа.

WindEurope приветства този аспект на помощта. Водородната стратегия на ЕС определя възобновяемия водород като форма на водород, която е най-съвместима с целта на ЕС за климатичен неутралност. Сега е важно Европейската комисия да работи в рамките на тези насоки и да одобри подкрепа, която ще помогне за преодоляване на разликата в разходите между изкопаемия и възобновяемия водород и ще ускори увеличаването на мащаба при промишлените проекти на електролизерите.

Пилотните и демонстрационни проекти са от съществено значение за иновациите в технологията на вятърните турбини. С новите Насоки за държавните помощи страните ще могат да получават пряка подкреоа не само за търговете, ако държавите-членки могат да докажат, че нямат достатъчно конкуренция за тези много специфични проекти. Това вече важи и за проекти за вятърна енергия с размери на турбини над 6 MW например, А това е от решаващо значение и позволява използването на най-новата технология за турбини.

Настоящите схеми за държавна помощ, които вече са одобрени от Европейската комисия, няма да подлежат на промени със задна дата. Новите Насоки за държавните помощи ще влязат в сила през първото тримесечие на 2022 г. Държавите-членки ще имат двугодишен преходен период, за да приспособят своите национални рамки за подкрепа към новите насоки.

По време на пресконференцията относно новата CEEAG, еврокомисарят по конкуренцията Маргрете Вестагер повтори позицията на Европейската комисия относно необходимостта от бързо увеличаване на дела на възобновяемите енергийни източници в енергийния микс на ЕС: „Колкото по-бързо стигнем до възобновяемите енергийни източници, толкова по-малко зависими сме от ценовите скокове на вносните изкопаеми горива“, смята еврокомисарят.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Свят:

Предишна
Следваща