Енергийното министерство предлага схема за компенсиране на бизнеса с 1,5 млрд. лева заради високите цени на електроенергията и газа

Енергетика / България
3E news
756
article picture alt description

Бизнесът и електроразпределителните предприятия, както и топлофикационните дружества ще бъдат компенсирани с 1,5 млрд. лева заради високите цени на енергията. Това съобщи министърът на енергетиката Александър Николов пред журналисти. В схемата за подпомагане, която ще бъде обсъждана на утрешното заседание на Министерски съвет вече са включени и дружествата, работещи на регулиран пазар на природен газ, тоест топлофикациите. Предложението е подпомагането да е в срок от 4 месеца – от декември до края на първото тримесечие на 2022 година. Средствата ще бъдат осигурени от Фонд Сигурност на електроенергийната система, дружествата под шапката на БЕХ, както и от държавния бюджет. Преди да влязат в сила новите предложения ще трябва да бъдат нотифицирани от Европейската комисия. Целта е всичко това да се случи до 31 декември тази година.

Бизнесът ще бъде компенсиран с 900 млн. лв., електроразпределителните предприятия ще получат компенсации от порядъка на 350 млн. лв., а топлофикационните дружества – 200 млн. лв.

„Компенсациите от месец декември нататък ще се изчисляват спрямо реална борсова цена от ден напред за месец юли. Това в цифри ще рече 185 лв. и 59 ст. на МВтч. Това е базата, от която се тръгва. Съответно всички консуматори, които в момента са на свободен пазар с дългосрочни договори под тази стойност няма да получат компенсация. Тоест, всеки, който така или иначе е предприел съответните стъпки, за да гарантира конкурентоспособността си и достъпът до енергия на приемлива цена няма да бъде компенсиран“, каза Николов.

Той уточни, че „размерът на компенсацията ще бъде 75 % от разликата между базова цена и реалната средномесечна борсова цена за съответния месец, но не повече от 30 % от реалната цена. Има, както нормативни причини да се ограничи до 30 % от пазарната цена, така и такива свързани с прогнозиране на държавния бюджет, както и очакваме съдействие от бизнеса относно начина на консумация, разумен преглед от тяхна страна на цените, възможност за използване на дългосрочни инструменти и т.н. Очакваният размер на компенсацията при тази рамка ще надхвърли 900 млн. лв. само по тази част в рамките на 4-те месеца“, допълни министъра.

Той обясни и каква ще е компенсацията за електроразпределителните дружества, които натрупаха огромни разходи, заради закупуването на енергията за технологични разходи на борсата в сегмента „ден напред“.

„Отделно е разработена схема за подпомагане на мрежовите оператори относно реализираните технологични разходи. Тази схема ще обхване изцяло прогнозната цена на КЕВР като долна граница до реалната цена, на която операторите заплащат технологичните си разходи. Тоест това, че КЕВР е прогнозирал и това естествено по никакъв начин не е упрек към тях, защото подобен ръст е неочакван и фактът, че всички мрежови оператори купуват електроенергията си на борсата ще бъде компенсирано. Тази мярка по текущи оценки ще бъде близо 350 млн. лв. Това ще предотврати натрупването на допълнителен дефицит в операторите, който впоследствие, ако бъде натрупан трябва да бъде поет от всички потребители. Тоест по този начин се намалява потенциално бъдеща тежест върху цената на електроенергията, както за битовите потребители, така и за бизнеса“, каза Николов.

По отношение на електроразпределителните дружества, както стана ясно има и други идеи, които вероятно ще трябва да бъдат осъществени в рамките на законодателна инициатива, тъй като в частност касаят  средносрочни и дългосрочни мерки. В тази връзка Николов подчерта, че е немислимо ЕСО и ЕРП-та да купуват електроенергията за технологичните си разходи на борсата. Затова по думите му „ще бъдат предприети инициативи, така че тези разходи да са съобразени с бъдещи решения на КЕВР и съответно да има дългосрочни договори“. „Тези дългосрочни договори ще се случват успоредно и прозрачно, така че да няма каквато и да е възможност за спекулации от рода на това дали едно ЕРП или друго получава по-добра цена. И също така тези технологични разходи няма да бъдат под шапката на търговски дружества, за да не могат да бъдат реализирани спекулативни приходи“.

Министърът уточни и кака ще е подкрепата за топлофикационните дружества. „Относно подкрепата за потребители на регулиран пазар на природен газ ще предложим схема с фиксирана стойност на мегаватчас за разходите за ресурси. Това ще доведе до смекчаване на натиска за потенциално повишаване на цената на потребителите на топлинна енергия по време на отоплителен сезон. Тук общия размер на помощта ще бъде около 200 млн. лв.

Както виждате ресурса, който ще бъде отделен по различни пера с голяма степен на вероятност ще надхвърли 1,5 млрд. лева. Съответните ресурси за реализиране на подкрепата ще са Фонд Сигурност на електроенергийната система, дружествата под шапката на БЕХ, както и държавния бюджет, където ще бъдат планирани между700 млн. лв. до 1 млрд. в зависимост от пазарната динамика. Средствата от държавния бюджет ще бъдат последното перо, което ще бъде изразходвано. Самите средства ще бъдат изплащани под формата на компенсации, след като се изследват всички възможни ресурси и пера директно или индиректно свързани с енергетиката. Всички предложения подлежат на нотификация от ЕК, от решение на МС, което ще се обсъжда утре и потенциална работна група между министерство на енергетиката и министерство на финансите за финализиране и подготовка на необходимите решения. Целта е справяне и вземане на решение до 31 декември 2021 година“, каза още той.

Периодът за компенсациите на бизнеса от високите цени на електроенергията ще важи от декември месец до първо тримесечие на 2022 година -  4 месеца. Целта е обхващане на най-тежкия период и с най-висока консумация на енергийни ресурси и значително високи цени, допълни още министър Николов.

Обмисляме всички възможни мерки за устойчивост на енергийната система и за балансирането й, уточни министъра, допълвайки, че всичко, което касае министерството се отнася и до КЕВР. „Дори и когато има промяна в състава на КЕВР ще продължим да работим, надявам се прозрачно и отворено с тях и да коментираме текущата ситуация на пазара и вярваме, че тази комуникация ще бъде валидна дългосрочно напред“. 

От тази гледна точка министърът обясни, че предложенията на КЕВР по отношение на Топлофикация София са изглеждали доста притеснителни. Затова са проведени и срещи за търсене на варианти за намаляване на натиска за цената на топлинната енергия в София. Министърът не подмина ниската ефективност на работата на дружеството, разходите от 70 % за природен газ и невъзможността за производство на електроенергия, чрез които да се компенсират разходите. „Меко казано, странно е, че в столицата, където има най-много потребители, най-бюджетно стабилна община, дружеството продължава да е сред най-неефективните“, каза Николов, като обърна внимание на задълженията на топлофикационното дружество към „Булгаргаз“ и подчерта необходимостта от много бързи мерки за оздравяване.

Обмисляме всички възможни мерки за устойчивост на енергийната система и за балансирането й, уточни министъра, допълвайки, че всичко, което касае министерството се отнася и до КЕВР. „Дори и когато има промяна в състава на КЕВР ще продължим да работим, надявам се прозрачно и отворено с тях и да коментираме текущата ситуация на пазара и вярваме, че тази комуникация ще бъде валидна дългосрочно напред“.  От тази гледна точка министър Николов обясни, че предложенията на КЕВР по отношение на Топлофикация София са изглеждали доста притеснителни. Затова са проведени и срещи за търсене на варианти за намаляване на натиска за цената на топлинната енергия в София. Министърът не подмина ниската ефективност на работата на дружеството, разходите от 70 % за природен газ и невъзможността за производство на електроенергия, чрез които да се компенсират разходите. „Меко казано, странно е, че в столицата, където има най-много потребители, най-бюджетно стабилна община, дружеството продължава да е сред най-неефективните“, каза Николов, като обърна внимание на задълженията на топлофикационното дружество към „Булгаргаз“ и подчерта необходимостта от много бързи мерки за оздравяване.

Министър Александър Николов не подмина и газовата тематика. По думите му, страната ни „разполага с дългосрочни договори, които дават възможност за значително по-ниска цена на газ и по-различен микс, отколкото имаме в момента“. Съответно за пореден път бе засегнат въпроса за междусистемната връзка с Гърция. Както обяви енергийния министър анализ е показал възможността за пренос на по-голям обем азерски газ и по сега съществуващи връзки. 

Като притеснителни бяха определени някои от действията на "Булгаргаз" по отношение на Топлофикация София и в тази връзка бе посочено, че не така резки са били действията към друг голям платец в лицето на ТЕЦ Варна с дълг от 36 млн. лв. В същото време министърът призна, че газовото дружество е спряло подаването на синьо гориво. В тази връзка министърът изрази съмнение в доброто управление на вземанията от страна на "Булгаргаз". 

Добрите новини

Енергийният министър посочи като положителна новината за повишаването на кредитния рейтинг на НЕК от  страна на „Стандарт енд Пуърс с две степени до В+ при стабилна перспектива заради доброто състояние на БЕХ.

Освен това по думите му от следващата година в България ще има завод за соларни панели с мощност от 1 ГВт. Инвестицията ще е от порядъка на 150 млн. евро.

Работи се и по вариант за изграждане на завод за съоръжения за съхранение на енергия, а също така и в областта на умните мрежи.

Министър Александър Николов се ангажира и със създаване на мостове от страна на министерството  за връзка между инвеститори и потребители и по отношение на инициативата за изграждане на възобновяеми мощности за собствени нужди от страна корпоративни потребители и битови такива. 

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща