ЕК инвестира €1 млрд. в 5G, облачни технологии, цифровизация и др. до 2023 г.

До 2027 г. сумата на инвестициите в подобряване на свързаността между държавите членки ще достигне 2 млрд. евро

Технологии
3E news
286
article picture alt description

Еврокомисията ще инвестира 1 млрд. евро до края на 2023 г. в изграждане, развитие и модернизация на съществуващите цифрови мрежи, системи и инфраструктура. Това става след като Брюксел прие първата работна програма за цифровата част на Механизма за свързване на Европа – Цифрови технологии. Чрез нея се определят обхватът и целите на подкрепяните от ЕС действия, необходими за подобряването на европейските инфраструктури за цифрова свързаност за период от 3 години.

Чрез насърчаване на публичните и частните инвестиции Механизмът за свързана Европа – Цифрови технологии ще допринесе за проекти за свързаност от общ интерес за ЕС и за разгръщане на безопасна, сигурна, устойчива и високоефективна инфраструктура, включително гигабитови и 5G мрежи във всички държави-членки. Всички тези мерки и проекти ще бъдат от основно значение за постигането на цифрова трансформация на Европа, както и ще се гарантира, че всички домакинства в ЕС ще имат достъп до гигабитова свързаност и всички населени райони ще бъдат обхванати от 5G до 2030 г.

Програмата за финансиране също така ще укрепи мрежите за свързаност чрез подпомагане на нови или подобряване на съществуващите опорни инфраструктури в рамките на ЕС, но също и между Общността и трети държави. Което е от съществено значение за взаимното свързване на цифровите капацитети, като компютърни услуги „в облак“, данни и изчислителни технологии, в синхрон с амбицията на ЕС да запази цифровия си суверенитет, отбелязват от ЕК.

Отпуснатата днес по тази програма сума представлява половината от предвидения бюджет на Механизма за свързана Европа – Цифрови технологии. Предвидените инвестиции по него до 2027 г. са на стойност 2 млрд. евро. Сумата е заложена като подкрепа за цифровата трансформация и целите на ЕС за стационарна и мобилна свързаност в контекста на цифровото десетилетие. Той е и част от програмата „Механизъм за свързване на Европа“, която подкрепя инвестиции в трансевропейски цифрови, транспортни и енергийни мрежи на стойност 33.7 млрд. евро в периода 2021-2027 г.

Първото поколение на Механизма за свързване на Европа за периода 2014—2020 г. подобри инфраструктурите, които свързват държавите членки, и предостави безплатен безжичен интернет на местните общности чрез програмата WiFi4EU. То също така подкрепи разгръщането на мрежи с много голям капацитет в селските и полуселските райони в цяла Европа чрез Фонда за широколентова връзка в Европа (CEBF).

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Технологии:

Предишна
Следваща