Нова емисия дългосрочни облигации за 50 млрд. евро ще емитира Европейската комисия до юни 2022 г.

С набраните средства ще се финансира възстановяването на икономиката на страните-членки на ЕС

Икономика / Финанси
3E news
187
article picture alt description

Снимка: архив 3e-news/Pixabay

След успешното начало през юни 2021 г. Европейската комисия обяви днес планове за емитиране на нова емисия дългосрочни облигации за финансиране по NextGenerationEU за първата половина на 2022 година, пише в съобщение до медиите от ЕК.

В плана се предвижда между януари и юни 2022 г. да бъдат емитирани дългосрочни облигации на ЕС (EU-Bonds) за 50 милиарда евро, които да бъдат допълнени от краткосрочни съкровищни бонове на ЕС (EU-Bills). Така ЕК ще бъде в състояние да покрива всички плащания, дължими по Механизма за възстановяване и устойчивост, и по всички други програми по NextGenerationEU през този срок.

Настоящият план за финансиране се основава на последните прогнози за предстоящите нужди от плащания по NextGenerationEU. Като се има предвид, че Механизмът за възстановяване и устойчивост, който представлява 90 на сто от плащанията по NextGenerationEU, е инструмент, основан на резултати, и че плащанията през 2022 г. ще зависят от изпълнението на ключовите етапи и целите в националните планове за възстановяване и устойчивост на държавите в ЕС, конкретните нужди от финансиране и сроковете на плащанията може да се различават. Всички промени ще бъдат съобщавани на пазара своевременно и по прозрачен начин, пише в съобщението от Брюксел.

Комисията ще продължава да набира средства, за да финансира възстановяването на икономиката и да изгради по-добро бъдеще за всички европейци, заяви еврокомисарят за бюджета Йоханес Хан.

Комисията прие днес и решение за заемане на средства за цялата 2022 г., което включва максималните суми, които ЕК има право да заеме до края на годината. Емисиите през 2022 г. ще се основават на успешното начало на програмата за възстановяване NextGenerationEU през 2021 г. От юни 2021 г. досега ЕК е набрала 71 милиарда евро за NextGenerationEU чрез дългосрочни облигации на ЕС, 12 милиарда евро от които - чрез първата по рода си емисия на природосъобразни облигации в рамките на NextGenerationEU.

Досега ЕС е емитирал съкровищни бонове на стойност около 20 милиарда евро. Комисията изплати 54,15 милиарда евро на държавите от ЕС като предварително финансиране по Механизма за възстановяване и устойчивост и над 6 милиарда евро на други програми на ЕС, които също получават финансиране от NextGenerationEU. Така през 2021 г. всички заявки за плащане бяха напълно покрити, отчита комисията.

Догодина ЕК възнамерява да емитира обикновени и природосъобразни облигации по NextGenerationEU чрез синдикиране и аукциони. Краткосрочните съкровищни бонове на ЕС ще се емитират изключително чрез аукциони. След успешното въвеждане през септември на програмата за аукциони, ЕК ще доразвие използването на аукциони като формат за емитиране. Точното съотношение между аукциони и синдикиране ще зависи от пазарните условия и конкретните нужди на ЕК от финансиране.

Комисията ще продължи да присъства на пазара по другите си програми за финансиране (Европейския механизъм за финансово стабилизиране, SURE и макрофинансовата помощ), като прогнозираният размер на финансирането за януари-юни 2022 г. е около 5,5 милиарда евро.

През юни 2022 г. Комисията ще обяви планове за емитиране за втората половина на годината.

NextGenerationEU е временен инструмент с бюджет от около 800 милиарда евро по текущи цени в подкрепа на икономическото възстановяването на ЕС от пандемията и за подпомагане на изграждането на по-природосъобразна и по-цифровизирана Европа.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Финанси:

Предишна
Следваща