Потреблението на електроенергия за времето от началото на годината към 12 декември расте с 3.92 %

Спрямо аналогичния период на предходната 2020 г. производството на електроенергия се увеличава с 15.94 на сто

Енергетика / Анализи / Интервюта
Маринела Арабаджиева
441
article picture alt description

източник: 3e-news.net

Производството на електроенергия продължава да се подобрява. Потреблението на електроенергия отново остава на плюс, но както и преди спрямо по-ранни отчетни периоди се наблюдава промяна в посока надолу. Положителната тенденция при салдото (износ-внос) се запазва. По-добри са данните за участието на базовите централи. Делът на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) в преносната и разпределителната мрежа остава на минус, но там се отчита положително подобрение на показателите. Водноелектрическите централи (ВЕЦ) запазват висок дял в процентно отношение, макар че за пореден отчетен период спрямо по-ранни такива се наблюдава понижение на участието. Това става ясно от оперативната справка на Електроенергийния системен оператор (ЕСО) за енергийния баланс на страната за времето от първи януари до дванадесети декември от настоящата 2021 г. (01.01.2021 г. – 12.12.2021 г.) спрямо аналогичния период на 2020 г.

Производството на електроенергия за сравнявания период от първия ден на месец януари до дванадесетия ден на месец декември от настоящата година се увеличава с 15.94 % (плюс 15.71 % отчетени през предходния отчетен период от 1 януари до 5 декември т.г.). Така например, ако през посочения период на 2020 г. производството на електроенергия е било в обем от 38 437 844 MWh, то за същото време на текущата 2021 г. вече нараства до 44 565 926 MWh.

Потреблението на електроенергия остава положително – плюс 3.92 % и достига до обем от 36 480 515 MWh (плюс 4.04 % отчетени преди седмица, плюс 4.39 % - преди две седмици). За сравнение, през същото време на отминалата 2020 година производството на електроенергия е възлизало но 35 104 063 MWh.

Салдото (износ-внос) запазва добрите темпове и за сравнявания период на настоящата година от първи януари до дванадесети декември расте (плюс) със 142.53 %, или до обем от 8 085 411 MWh (плюс 137.01 % отчетени седмица по-рано). Година по-рано през съответния отчетен период салдото (износ-внос) е било от порядъка на 3 333 781 MWh.

Висок положителен дял запазват за пореден отчетен период базовите централи – плюс 14.36 % (плюс 14.12 % седмица по-рано). Така например, ако за времето от първия ден на януари до дванадесетия ден от последния месец на предходната 2020 г. делът на базовите централи е бил в обем от 32 120 465 MWh, през аналогичните дни на настоящата година вече се повишава до обем от порядъка на 36 734 081 MWh.

Участието на ВЕИ в преносната и разпределителната мрежи остава на минус като отново може да се проследи подобрение спрямо по-ранни отчетни периоди.

Делът на ВЕИ в преносната мрежа за сравнявания период от началото на настоящата година до дванадесетия ден на месец декември намалява (минус) с 3.51 %  до обем от 1 212 703 MWh (минус 4.55 % отчетени седмица по-рано). За сравнение, през същото време на предходната 2020 г. ВЕИ са участвали в преносната мрежа с обем от 1 256 844 MWh. В частност тези влошени данни се дължат на слабото участие на вятърните (минус 4.24 %) и фотоволтаични (минус 3.46 %) мощности и не така добрия дял на биомасата (плюс 0.25 %).

Участието на ВЕИ в разпределителната мрежа от първия ден на януари до дванадесетия ден на месец декември спада (минус) с 0.44 % до обем от порядъка на 1 839 354 MWh (минус 0.97 % преди седмица). Година по-рано делът на ВЕИ в разпределителната мрежа е достигал до обем от 1 847 402 MWh. В частност отчетеното понижение се дължи на негативните данни за участието на вятърните мощности (минус 3.12 %) и биомасата (минус 4.35 %) и независимо от по-добрите показатели (плюс 1.87 %) за дела на фотоволтаичните мощности.

Делът на водноелектрическите централи (ВЕЦ) за сравнявания период от 1 януари до 12 декември тази година остава много висок в процентно отношение - (плюс) с 48.76 % и достига до обем от 4 779 788 MWh (плюс 49.17 % отчетени седмица по-рано). За сравнение, през аналогичния период на предходната 2020 г. ВЕЦ са участвали с обем от порядъка на 3 213 133 MWh.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Анализи / Интервюта:

Предишна
Следваща