ЕК ще обсъжда предложенията за регулиране на пазарите за газ и водород

Очаква се да бъде приет делегиран акт към регламента за таксономията в частност за газа и ядрената енергетика

Енергетика / Природен газ и горива , Свят
3E news
1065
article picture alt description

Европейската комисия ще разгледа пакет от предложения за регулиране на пазарите на газ и водород, който ще бъде приет на 14 декември. Пакетът ще включва и ревизия на регламента за сигурността на доставките на газ. Съобщението за това бе направено още на 2 декември от еврокомисаря по енергетиката Кадри Симсон. В тази връзка е изключително важно приемането делегиран акт към Регламента на ЕС за таксономията, който ще се прилага и по отношение на дейности, които все още не са обхванати от Делегирания акт за таксономията на ЕС в областта на климата – в частност за газа и ядрената енергетика.

Тъй като газът ще продължи да играе роля в прехода, ние се нуждаем от по-добре функционираща, по-устойчива рамка на газовия пазар, посочи по-рано Европейската комисия в прегледа си за енергийния пазар на Европа.

В този контекст устойчивостта на пазара на газ в ЕС би могла да бъде засилена, например чрез разпоредби за по-лесен достъп до капацитет за съхранение през границата, включително на възобновяеми и нисковъглеродни газове. Очаква се да бъдат представени и потенциалните ползи от пазарни механизми за подкрепа (напр. чрез търгове), за да гарантира, че наличният капацитет за съхранение на газ се използва оптимално.

В този контекст от ключово значение е също така държавите-членки да въведат необходимите технически, финансови и правни договорености за трансгранично снабдяване с газ.
Ето какво в частност се предвижда да бъде разгледано:

Комисията също така ще обсъди възможните ползи от съвместното възлагане на обществени поръчки за допълнителни запаси от газ от страна на регулираните субекти или националните органи, за да се даде възможност за обединяване на силите и създаване на стратегически резерви.

Участието в схемата за съвместно закупуване ще бъде доброволно. Освен това схемата следва да бъде структурирана по такъв начин, че да не пречи на функционирането на вътрешния енергиен пазар и да е в съответствие с правилата за конкуренция.

Комисията възнамерява също така да приеме делегиран акт за създаване на нови трансгранични регионални групи за оценка на риска по отношение на газа. Групите за оценка на риска ще анализират рисковете през следващите четири години и ще консултират държавите-членки и Комисията относно мерките за правилно управление на тези рискове. Особено внимание ще бъде обърнато на регионите с необичайно ниска степен на съхранение. Групите за оценка на риска също така ще направят оценка на възможността за съвместни регионални договорености за доброволно съхранение. Както беше обявено в съобщението на Комисията от април 2021 г.,

Комисията ще приеме допълнителен делегиран акт към Регламента на ЕС за таксономията, който ще се прилага и по отношение на дейности, които все още не са обхванати от Делегирания акт за таксономията на ЕС в областта на климата.

След като премине настоящия процес на преглед, предвиден съгласно Регламента на ЕС за таксономията, и в съответствие с резултатите от него, този допълнителен делегиран акт ще обхване ядрената енергетика. Този допълнителен делегиран акт ще се прилага и по отношение на природния газ и свързаните с него технологии като преходна дейност в съответствие с текстовете от регламента за таксономията.
Комисията ще проучи възможността да предложи законодателство в подкрепа на финансирането на определени икономически дейности, най-вече в енергийния сектор, включително природния газ, които допринасят за намаляване на емисиите на парникови газове по начин, който спомага за прехода към неутралност по отношение на климата, но не отговарят на условията за включване в таксономията.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Природен газ и горива:

Предишна
Следваща