Европроект за 4,9 млн. евро осигурява за малки и средни фирми от производството достъп до финансиране за дигитализация

Икономика / Технологии
3E news
633
article picture alt description

Проектът М4М (Новите вериги на стойността за цифровизация на производствената индустрия за свързване на машини с хора, процеси и технологии) на Индустриалния клъстер "Електромобили" (ИКЕМ) ще бъде представен на работна среща във Военна академия "Г. С. Раковски" днес. Това е първото събитие по проекта, който е финансиран по европейската програма "Хоризонт 2020".

Проектът е започнал през юни и ще продължи до юни 2024 г. Той е с общ бюджет от 4,9 млн. евро. Партньори по него са 11 асоциации, агенции, научно-изследователски центрове от осeм държави.

Целта на проекта е да улесни междусекторната и трансграничната подкрепа за малките и средни предприятия (МСП) от производството при внедряването на най-новите цифрови технологии за трансформация към по-интелигентно, по-екологично и по-ефективно използване на ресурсите в производството в контекста на европейската Зелена сделка, разказа за БТА инж. Иглика Чамурова, член на Индустриалния клъстер "Електромобили".  С проекта ще бъде осигурена и пряка подкрепа за предприемачеството и иновациите в интелигентните ИКТ за производствената индустрия.

Това ще бъде направено чрез системен подход, който насърчава създаването на трансгранични и междусекторни екосистеми, нови нововъзникващи индустрии в целевите региони, като крайната цел е да се създадат широкомащабни демонстратори за тестване на редица цифрови решения, които ще позволят на малките и средните предприятия да се справят, както с цифровизацията, така и с предизвикателствата за устойчивост на промишлеността, коментира експертът.

По проекта се предвижда предоставяне на директна финансова подкрепа чрез провеждането на две открити покани за участие за финансиране на малки и средни предприятия на обща стойност от 3,3 млн. евро. Първата покана се очаква да бъде обявена през март 2022 г., а втората - в периода февруари-април 2023 г. Критериите за кандидатстване ще бъдат обявени с публикуването на съответните покани. Поканите ще бъдат адаптирани към МСП с нива на технологична готовност (TRL 5-7 и TRL 8-9). За целта на тези покани проектът ще е разработил т.нар. ускорителна програма в помощ на МСП, за да могат те да определят своите нива на технологична готовност (НТГ) и нива на готовност за инвестиции (НГИ).  В ускорителя ще бъде наличен инструмент за електронно обучение, където ще са всички онлайн курсове, разработени от М4М и използвани от клъстери на МСП, за да споделят капацитета си с МСП/стартъп фирми.

По време на проекта ще бъде разработена платформа, в която компаниите в производствената индустрия да определят своите нужди от дигитализация, МСП и стартиращи фирми, които разработват технологични решения, които могат да отговорят на тези нужди, и ще се съберат, като представят своите решения и дефинират общите си идеи.

В рамките на проекта са предвидени общо 8 регионални семинара във всяка една от страните, които са партньори по проекта. На форумите ще бъде предоставена допълнителна информация за ИКТ в производствената индустрия, основните бариери и двигатели, както и съвместно разработване за идентифициране и оценка на възприеманите рискове. По време на семинарите ще присъстват представители на производствени компании, стартъп фирми, технологично развиващи се МСП, инвеститори, клъстерни организации и др.

Регионалните семинари се организират едновременно от всички партньори по проекта, за да се обхванат гледните точки на МСП, клъстерите и други заинтересовани страни в различните региони. Координатор на проекта е Истанбулска индустриална камара, а в него участват: AECIM - Асоциацията на предприятията в металната индустрия в регион Мадрид, WCON (Baden-Wurtemberg Connected/ Баден-Вюртемберг Кънектед), ИКЕМ - България, F6S - Ирландия, румънският Институт за научни изследвания и технологично развитие в автоматизацията/информатиката, IDA - Агенция за развитие на Истанбул, италианският Клъстер за иновации, интелигентни продукти и производство, NWRDA - румънската Северозападната агенция за регионално развитие, SISAX - Силициева Саксония, VTT Technical Research Centre - Финландският център за технологични проучвания.

На 13 декември ще се състои и Паневропейски семинар, на който ще бъдат споделени резултатите от регионалните семинари и ще бъде изработена окончателната рамка и принос за Стратегическата програма на проекта, сподели още Иглика Чамурова.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Технологии:

Предишна
Следваща