ЕП иска електронна осигурителна книжка за всички мобилни работници в ЕС до края на 2022 г.

Европейския паспорт за социална сигурност ще улесни трудовата миграция и защитата на социалните права на работниците, като паралелно ще намали и сивата икономика и измамите, смятат в Страсбург

Свят
3E news
275
article picture alt description

Източник: pixabay

Евродепутатите настояват ЕК да представи законодателно предложение за Европейски паспорт за социална сигурност преди края на 2022 г. Целта е да се намали административната тежест за мобилните работници. В резолюция, приета днес, евродепутатите настояват Брюксел да ускори плановете си за цифров Eвропейски паспорт за социална сигурност (ESSP), за да се улесни преносимостта на социалноосигурителните права на работници. Това ще даде възможност за проверка в реално време на данните на мобилните работници от националните органи на държавата членка, в която те възнамеряват да работят. Това ще спомогне и за борбата със социалните измами и недекларирания труд, но също така ще улесни работниците при проследяването на техните социалноосигурителни вноски и предявяването на техните права.

Според евродепутатите инициативата ESSP трябва да донесе ясни ползи за всички заинтересовани страни, които участват в процеса на мобилност: мобилните работници, предприятията, работодателите, профсъюзите и националните органи. Тя следва да защитава правата на работниците, както и да опрости административните процедури и да помогне те да се прилагат по времево ефективен начин. В същото време ESSP следва да зачита разнообразието на националните системи за социална сигурност и да не се превръща в изискване за свобода на движението.

Европейските депутати искат също всеки обмен на информация чрез ESSP да се ръководи от стриктно спазване на правилата на ЕС за защита на личните данни. Социалноосигурителните и личните данни следва да се предоставят само на съответното лице и на компетентните национални органи и не следва да се споделят за цели, различни от прилагането на правилата на ЕС за социална сигурност.

Настоящият пилотен проект за европейски паспорт за социална сигурност включва само информация за социалноосигурителния обхват на мобилните работници. Евродепутатите искат ESSP да бъде разширена и да обхване други области на трудовото право на ЕС, като например здравното осигуряване и пенсиите, и да допълни европейската електронна идентификация и други инициативи на ЕС за цифровизиране на социалната сигурност.

Резолюцията беше приета с 598 гласа "за", 59 гласа "против" и 38 гласа "въздържал се".

От 2014 г. насам Европейският парламент неколкократно призовава ЕК да представи законодателно предложение за Европейски номер на социална сигурност, за да се създаде общоевропейски цифров инструмент за координация на социалната сигурност. В своя план за действие относно Европейския стълб на социалните права ЕК обяви началото на пилотен проект за проучване.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Свят:

Предишна
Следваща