Лихвите по кредитите за домакинствата падат, по депозитите нарастват през октомври

Икономика / Финанси
3E news
360
article picture alt description

Снимка: архив 3e-news/БНБ

За втори пореден месец през октомври кредитите за домакинствата спадат, а по депозитите нарастват, сочат данните на БНБ. И основният лихвен процент на централната банка е равен на нула.

Още по темата

Кредити

През октомври 2021 г. средният лихвен процент по кредитите за потребление в левове се понижава с 0.21 пр. п. до 8.19%, а годишният процент на разходите (ГПР) по тези кредити – с 0.22 пр. п. до 8.72%. При жилищните кредити в левове средният лихвен процент спада с 0.01 пр. п. до 2.67%, а ГПР по тези кредити намалява незначително до 2.94%. Средният лихвен процент по другите кредити в левове се понижава с 0.24 пр. п. до 3.11%. Това показват обявените от БНБ данните за лихвената статистика за миналия месец.

Средният лихвен процент по другите кредити в левове на Работодатели и самонаети лица се повишава с 0.10 пр. п. до 3.24%. През октомври 2021 г. средният лихвен процент по овърдрафта в левове спада с 0.01 пр. п. до 14.81%, а при кредитите по кредитни карти, извън безлихвен гратисен период, в левове нараства с 0.05 пр. п. до 20.34%.

Обемът на новия бизнес по кредитите за потребление в левове се увеличава с 10.1% (52.7 млн. лв.) до 574.1 млн. лв., а този на предоговорените кредити и кредитите за рефинансиране – с 13.6% (14.6 млн. лв.) до 121.6 млн. лв. При жилищните кредити в левове обемът на новия бизнес се повишава с 8.4% (36.2 млн. лв.) до 466.9 млн. лв., а този на предоговорените кредити и кредитите за рефинансиране – с 11.9% (13.7 млн. лв.) до 129.4 млн. лв. Обемът на новия бизнес по другите кредити в левове е 14.3 млн. лв. и нараства с 19% (2.3 млн. лв.), а при предоговорените кредити и кредитите за рефинансиране – с 62.2% (0.6 млн. лв.) до 1.5 млн. лв. Обемът на новия бизнес по другите кредити в левове на Работодатели и самонаети лица се увеличава с 9.4% (1 млн. лв.) до 11.2 млн. лв.

Кредити за сектор Нефинансови предприятия

Средният лихвен процент по кредитите до 1 млн. евро, договорени в левове, намалява с 0.25 пр. п. до 2.86%, а по тези над 1 млн. евро нараства с 0.29 пр. п. до 2.56% през октомври 2021 г. Средният лихвен процент по кредитите до 1 млн. евро, договорени в евро, се увеличава с 0.05 пр. п. до 2.42%, а по кредитите над 1 млн. евро се понижава с 0.87 пр. п. до 1.67%. През октомври 2021 г. средните лихвени процент по овърдрафта в левове и в евро спадат с 0.04 пр. п. съответно до 2.50% и 1.90%.

Депозити

В същото време средният лихвен процент по депозитите през октомври с договорен матуритет в левове се увеличава с 0.01 пр. п. до 0.07%, а по тези в евро – с 0.40 пр. п.1 до 0.47%. Средните лихвени проценти по овърнайт-депозитите в левове и в евро остават на нива от 0.00%.

Средният лихвен процент по депозитите, договорени за ползване след предизвестие в левове се запазва на ниво от 0.15%, а по тези в евро се променя незначително до 0.20%.

Обемът на новия бизнес по депозитите с договорен матуритет в левове спада с 6.2% (7.8 млн. лв.) до 117.3 млн. лв., а по депозитите с договорен матуритет в евро се повишава със 17.8% (18.7 млн. лв.) до 123.8 млн. лв.

Депозити за сектор Нефинансови предприятия

През октомври 2021 г. в сравнение със септември 2021 г. средният лихвен процент по депозитите с договорен матуритет (ДДМ) в левове се повишава с 0.04 пр. п. до -0.15%, а по тези в евро спада с 0.01 пр. п. до 0.01%. Средният лихвен процент по овърнайт-депозитите в левове се запазва на ниво от 0.00%, а по овърнайт-депозитите в евро намалява с 0.01 пр. п. до 0.00%.

Обемът на новия бизнес по депозитите с договорен матуритет в левове нараства със 73.5% (36.5 млн. лв.) до 86.1 млн. лв., а по тези в евро – с 250% (66.4 млн. лв.) до 93 млн. лв.

Основни лихвени проценти и ДЛП

През октомври 2021 г. основният лихвен процент (ОЛП) е 0.00%, като в сравнение със септември 2021 г. запазва нивото си.

Индексът ЛЕОНИА Плюс през октомври 2021 г. е -0.60%, като спрямо септември 2021 г. се увеличава с 0.01 процентни пункта (пр. п.).

Лихвеният процент по свръхрезервите остава непроменен на ниво от -0.70%.

Дългосрочният лихвен процент за оценка на степента на конвергенция (ДЛП) през октомври 2021 г. е 0.25%, като в сравнение със септември 2021 г. се повишава с 0.10 пр. п.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Финанси:

Предишна
Следваща