20 000 евро внася България за фонд "Зелен климат" в помощ за смекчаване на последствията от климатичните промени

Климат / България
3E news
519
article picture alt description

България ще предостави вноска 39 117 лева (20 000 евро) на фонд „Зелен климат" от предвидените  бюджетни средства за официална помощ за развитие. Министерският съвет одобри проект на тристранно споразумение относно зеления доверителен фонд за климата между правителството на Република България, Зеления фонд и Международната банка за възстановяване и развитие в качеството й на временен попечител на фонда.

Като страна по Рамковата конвенция на ООН за изменението на климата и Парижкото споразумение по климата, със своя принос България ще допринесе към солидарните усилия на международната общност за формулиране на интегрирани и всеобхватни политики, насочени към повишаване на способностите за адаптация към и смекчаване на неблагоприятните последствия от изменението на климата.

Да припомним, че България попада в групата на развитите страни. Затова преди няколко години започна годишно отчисляване на малки суми за набирането на този фонд. Българското правителство даваше 20 000 евро. Това е отговорът на България доколко може да бъде съпричастна към развиващите се държави за вече 15 години членство в ЕС. Сумата от 20 000 евро през 2019 г. нарасна на 100 000 евро. Но днес отново виждаме, че тя намалява на 20 000 евро.

Ангажиментът е доброволен. Набирането на този капитал се оформя от това какъв принос има всяка държава към глобалните емисии. Седемте най-големи емитери на света, които генерират основния дял от емисиите, са Китай с 26%, САЩ с 13%, ЕС с 8-9%, Индия- 7%, Русия - 5%, Австралия – 4%. Държавите, които емитират повече, се очаква да подкрепят с по-големи суми набирането на този капитал. Това не отменя ангажимента, че всяка една страна, подписала Парижкото споразумение,  трябва на първо място да предопредели своя национален път за намаляване на емисиите за ограничаване покачването на глобалната температура до 1,5 градуса.

От България никой не очаква да стане голям дарител, но от България се очаква да бъде подкрепяща европейските цели и политики, което България всъщност не прави, беше коментирал в интервю за 3e-news.net Георги Стефанов, координатор "Климат и енергия" на WWF.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща