Прогноза: Делът на петрола в световното енергопотребление при енергийния преход ще спадне от 33% до 20 % през 2050 г., на газа – почти няма да се промени

Енергетика / Свят
3E news
408
article picture alt description

източник: Equinor

Делът на петрола в световното потребление на енергия в резултат на енергийния преход ще се понижи от 33,1 % през 2019 г. до 20 % през 2050 г. става ясно от презентация на Всеруски изследователски институт по геология на чужди страни, публикуван на Роснедр.

Според прогнозата, дела на газа ще се понижи незначително – от 24,2 % до 24 %.

Най-значително ще е намалението при въглищната енергетика – от 27 % през 2019 г. до 10 % през 2050 г.

Делът на възобновяемите източници на енергия (ВЕИ), както се очаква ще се увеличи от 5 % до 30 %, на атомната енергия – от 4,3 % до 8 %, а на хидроенергията – от 6,4 % до 8 %.

В същото време, във връзка с нарастването на общото потребление на енергия в света, потреблението на въглеводороди в абсолютно изражение само ще се повишава.

Така средногодишният ръст на потреблението през 2020-2030 години ще е:

на петрол с 0,9 % (4-4,5 млрд. тона годишно), през 2031-2050-те години – 0,7 % (5-5,7 млрд. тона годишно),

на газ – с 1,3 % (4,2 – 4,7 трлн. куб м годишно ), през 2031-2050-те години – с 1,1 % (5-5,9 трлн. куб м газ съответно).

Общият обем на потребление на петрол през 2020-2050 години ще е 163,7 млрд. тона, а на газ – 159,1 трлн. куб м.

Изчерпването на първоначалните възстановими нефтени ресурси до 2051 г., според прогнозата ще е 62% срещу 33,2% през 2019 г., на газа – до 44,8 % срещу 21,5 % през 2019 година.

От Институтът отбелязват също така, че през 2010 година делът на потреблението на първичните енергоносители е бил разпределен както следва: петрол – 33,6 %, газ – 23,8 %, въглища – 29,6 %, хидроенергия – 6,5 %, атомна енергия – 5,2 %, възобновяема енергия – 11,3 %.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Свят:

Предишна
Следваща