Над €0.5 млн. платило МРРБ за трансгранични европроекти от миналата седмица насам

Най-много са тези със С.Македония, най-големи са сумите по българо-турските

България
3E news
308
article picture alt description

Източник: МРРБ

За последните десет дни са разплатени близо половин милион евро към бенефициенти, които изпълняват проекти по европейските програми за трансгранично сътрудничество към Министерството на регионалното развитие и благоустройството. За това информира ръководителят на Управляващия орган по програмите и заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството Нина Стоименова.

Данните показват, че към момента с добри темпове се изпълняват трите Интеррег програми за трансгранично сътрудничество, в които страната ни участва – с Турция, Сърбия и Северна Македония. Добрите финансови резултати са гаранция за изпълнение на целите по програмите, като за 2021 г. тези по правилото “n+3” са изпълнени изцяло, отчита заместник-регионалният министър.

Към момента по програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ ИПП България – Република Северна Македония 2014-2020 г. са сключени 73 договора за субсидия и 6 договора за техническа помощ на обща стойност 19,9 млн. евро, което представлява 102,47% от общия бюджет на програмата с одобреното наддоговаряне. Към 18.11.2021 г. верифицираните разходи са в размер на 13,6 млн. евро, или 70% от бюджета на програмата, а сертифицираните разходи възлизат на 13,2 млн. евро или 68% от бюджетът ѝ. Извършени са плащания в размер на 14,7 млн. евро, което е 76% от общата ѝ стойност.

По програмата ИНТЕРРЕГ ИПП България – Сърбия 2014-2020 г. са сключени 99 договора за субсидия и 6 договора за техническа помощ на обща стойност 37,4 млн. евро. Това представлява почти 110% от общия бюджет на програмата с одобреното наддоговаряне. Верифицираните разходи са 21,7 млн. евро, или 64% от бюджета, а сертифицираните разходи възлизат на 21 млн. евро - 62% от бюджета на програмата. Извършени са плащания в размер на 23,7 евро, или 70% от общата ѝ стойност.

116 договора са сключени по програмата ИНТЕРРЕГ ИПП България – Турция 2014-2020 г. на обща стойност 31 млн. евро, което представлява 104,70% от общия ѝ бюджет с одобреното наддоговаряне. Към 18.11.2021 г. верифицираните разходи са в размер на 16,8 млн. евро или 57% от бюджета, а сертифицираните разходи възлизат на 16,2 млн. евро или 55% от бюджетът . Извършени са плащания в размер на 19,6 млн. евро, което е 65% от общата ѝ стойност.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща