До 30 млн. лв. компенсации за пострадалите от пандемията фирми от туристическия бранш

Всяка засегната фирма ще може да получи като помощ сума до 20% от оборота си за 2019 г.

България
3E news
370
article picture alt description

Източник: МТ

Министерският съвет прие Постановление за определяне на условията, критериите, реда и размера на средствата, които се предоставят на фирмите от сектор „Туризъм“, които са претърпели загуби заради COVID-19. Мярката се разработва като схема за държавна помощ под формата на безвъзмездни средства за предприятия от бранша, които изпитват ликвидни затруднения поради пандемията, уточняват от Министерството на туризма. Необходимо изискване за получаване на безвъзмездните средства е фирмите да са имало поне 30% по-малък оборот през 2020 г в сравнение с предкризисната 2019 г.

За мярката са предвидени до 30 млн. лв., които бяха включени в актуализацията на държавния бюджет през септември. Безвъзмездните средства ще се предоставят еднократно и ще се разпределят на пропорционален принцип спрямо броя на подадените и допуснати до разглеждане заявления за подпомагане. Кандидатстващите обаче ще могат да разчитат на не повече от 20 на сто от реализирания от тях оборот през 2019 г. Прогнозният брой очаквани кандидати е около 5 500.

Мярката представлява схема за държавна помощ под формата на преки безвъзмездни средства съгласно раздел 3.1 от Временната рамка за мерки за държавна помощ в подкрепа на икономиката в условията на сегашния епидемичен взрив от COVID-19. Кандидатстването и оценяването на проектните предложения за получаването на помощ ще се осъществява в Системата за управление на националните инвестиции (СУНИ).

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща