Ускоряване на влизането ни в еврозоната, ОИСР и Шенген да са приоритетите на новата власт, иска бизнесът

Още в Бюджет 2022 трябва да бъдат заложени стъпките в тази посока, но и да се гарантират подкрепа, стабилност и развитие на икономиката, настояват работодателските организации

България
3E news
331
article picture alt description

Източник: АИКБ

Ускорено постигане на стандартите за влизането на страната ни в ОИСР, еврозоната и Шенгенското пространство, запазване на макроикономическа и финансовата стабилност, данъчния модел и ставки са сред основните очаквания на Асоциацията на организациите на българските работодатели /АОБР/ след сформирането на нов парламент и правителство. Това коментира пред БТА председателят на УС на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) Васил Велев, който тази година е и ротационен председател на АОБР. Ускоряване на икономическия растеж чрез по-добра бизнес среда, намаляване на административните тежести и свеждане на регулациите до минимално изискуемите от правото на ЕС, електронно управление, насърчаване на инвестициите и иновациите и борба с корупцията, сивата икономика и картелите, са сред другите приоритетни според бизнеса сфери.

Преди изборите АОБР се срещна с представителите на "Демократична България", Коалиция "Изправи се БГ! Ние идваме!", БСП и ДПС, за да представи очакванията на бизнеса след изборите, препоръките за бюджета на държавата за догодина.
От АОБР настояват в държавния бюджет за 2022 г. да бъдат предвидени средства за финансиране на политики за справяне с последиците от кризата, причинена от COVID-19, както и с енергийната криза. В препоръките си четирите национално представителни организации искат в бюджета за следващата година да бъде заложен ресурс за провеждане на политики за подобряване на бизнес средата, както и възможности за осигуряване на икономически растеж на България, включително чрез осигуряване на достатъчно средства за съфинансиране на Националния план за възстановяване и устойчивост и Споразумението за партньорство. С бюджета за 2022 г. страната ни трябва да направи и следващата стъпка по пътя ни към еврозоната и ОИСР. От бизнеса поискаха при конструирането на новия парламент проектът на държавен бюджет за догодина да бъде внесен и гласуван в ускорени срокове и не от "плаващо", а от мнозинство, което ще носи отговорност за решенията си.
Като изключително важни от АОБР на срещите с партиите бяха посочени политиките, свързани с антикризисни мерки, включително ускорено инвестиране на европейските фондове. Сред тях са продължаване на мярката за запазване на заетостта, прилагане на мярка за финансиране на постоянните разходи на предприятия със спад в приходите от продажби над 30 на сто спрямо реализираните през 2019 г., която да подкрепи ликвидността на българските предприятия, както и мерки за компенсиране на фирмите за безпрецедентно високите, надхвърлящи в пъти разчетите на КЕВР, цени на електрическата енергия и на природния газ.
Представителите на АОБР категорично обявиха подкрепата си за запазване на данъчна стабилност при задържане на равнищата на данъчните ставки и на осигурителните вноски за 2022 година. Според организацията това е един от основните фактори за насърчаване на инвестициите и за осигуряване на условия за икономически растеж. В допълнение на това АОБР настоя за стриктното спазване на разходопокривния принцип при формирането на държавни и общински такси. За пореден път работодателските организации отправиха забележка срещу непрекъснатото отлагане на изчисляването на такса "Битови отпадъци" на основа на реалното замърсяване и настояха Бюджет 2022 да бъде изработен на основа, при която таксата се изчислява на принципа "замърсителят плаща".
Сред другите важни препоръки на АОБР бяха преустановяване на административното увеличаване на минималната работна заплата и пенсия, отмяна на архаичните минимални осигурителни доходи, запазването на размера на максималния осигурителен доход, докато средният не превиши половината му, прекратяване на заплащането от предприятията на първите три дни болнични и други.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща