Автопроизводители искат единна система за оценка на въглеродния отпечатък от целия жизнен цикъл на автомобилите

Това ще доведе до реални екологични подобрения в производството, които ще намалят вредното му въздействие върху околната среда, смятат в АСЕА

Технологии
Кристиан Костурков
1535
article picture alt description

Източник: pixabay

Автомобилни производители искат въвеждането на единна система, която да оценява въздействието върху околната среда на целия жизнен цикъл на превозните средства, отнасяща се както до процеса на производството им, така и до веригата на доставките, и утилизацията. Това става ясно от позиция на Асоциацията на европейските автомобилни производители (АСЕА). В нея се отбелязва, че такива оценки се правят от отделните компании (в редки случаи има и съвместни) от около 30 години насам, но досега са били използвани предимно за собствена вътрешна употреба. Сега обаче, според членовете на АСЕА, те трябва да бъдат въведени на по-мащабно ниво. Причините за тяхното желание са няколко, като основната е, че оценките на жизнения цикъл в автомобилната индустрия представляват полезни анализи, които могат да бъдат база за справяне с въздействията върху околната среда, които оказва тази индустрия и нейната продукция. Това е от съществено значение включително и от гледна точка на въвеждането на все повече екологични превозни средства като електрически и такива с водородна горивна клетка, които заменят конвенционалните с двигатели с вътрешно горене. Също така проучванията за въздействието на автоиндустрията и продуктите й върху околната среда, според АСЕА, трябва се базират на стандарта ISO 14040/44, който и сега е често използвана методология както в автомобилния сектор, така и в политически или регулаторни дискусии, за да се гарантират равни условия за компаниите и предоставянето на честна информация на обществото. А когато резултатите от тези проучвания бъдат публично оповестявани, трябва да бъдат подлагани и на критичен преглед. В същото време обаче оценките на жизнения цикъл трябва да останат доброволен инструмент и да не се използват като регулаторен спрямо производителите на автомобили, особено като се вземе предвид колко сложен продукт са превозните средства и спецификата на отделните вериги за доставки в автомобилната промишленост.

Също така в АСЕА смятат, че тези оценки трябва да бъдат включени само индикатори, отнасящи се до глобалното въздействие на сектора и не трябва да се публикуват единични резултати за конкретен производител. Причината е, че поради сложността на моторните превозни средства и свързаните с тях вериги за доставки е много трудно да се сравнят параметрите на превозните средства на различните производители. Ако такива оценки се изготвят и публикуват за отделни производители, това би довело до субективни и пристрастни заключения.

Според позицията на АСЕА, понастоящем има няколко основни области на приложение на оценките на жизнения цикъл в автомобилната индустрия. От една страна те трябва да се използват като вътрешен инструмент за оценяване на екологичното въздействие от разработката на продукти и процеси, както и за изготвяне на решения в полза на обществото. Също така може да се използват за документиране на екологичните показатели на продукта или процеса на производството му. Паралелно трябва да се правят и съвместни проучвания на автомобилната индустрия по отношение на въпросите от общ интерес.

Европейските автопроизводители подчертават, че гамата от произвежданите в момента превозни средства имат коренно различни показатели по отношение на въздействието, което оказват върху околната среда. Причините са както в използваните технологии при производството, включително локални особености на региона, така и според типа задвижване или начина на използването им, а влияние оказват и поведенческите навици на конкретния клиент. Така например при леките автомобили с двигатели с вътрешно горене около 80% от негативния ефект върху глобалното затопляне се дължи на фазата на употребата им, т.е. когато се движат. При тежкотоварните автомобили процентът е дори по-голям заради по-дългия пробег. В същото време на рециклирането на тези типове превозни средства след края на използването се дължат едва около 1% от общите емисиите от целия им жизнен цикъл.

От друга гледна точка около 50% от емисиите CO2 на изцяло електрическите превозни средства се генерират във фазата на производството им. Причина за другата половина пък е цикълът на употребата им. От АСЕА отбелязват, че тези показатели са валидни от гледна точка на микса от електроенергия, който в момента се използва в Европа. А предвид промяната му в полза на повече възобновяеми източници в бъдеще, делът на емисиите от зареждането на електромобилите ще намалее, съответно може да се увеличи този от фазата на производството.

От трета страна обаче нещата могат да се променят в зависимост от поведенческите навици на шофьора, използващ дадено превозно средство. Например при по-кратък пробег делът на емисиите от зареждането на електромобил ще намалее и в такъв случай този на излъчените емисии във фазата му на производство отново ще се увеличи.

Използването на нови разработки и компоненти в електрическите превозни средства също имат потенциал за подобряване на влиянието на автомобилното производство върху околната среда. Така например високоволтовите тягови акумулатори имат значителен потенциал за намаляване на вредното въздействие върху природата, се отбелязва в позицията на АСЕА.

Вследствие на всички тези факти, но и не само, от Асоциацията считат, че оценките за жизнения цикъл в автомобилната индустрия представляват важни процедури, които могат да помогнат за намаляване на въздействието на превозните средства върху околната среда. Но подчертават, че проучванията трябва да са базирани на научно обосновани критерии, както и да сравняват еквивалентни системи. Производителите на автомобили разглеждат тези оценки като методология, върху която да стъпят компаниите при взимането на вътрешни стратегически решения по отношение на разработването на продукти в момента и в бъдеще. Те могат да доведат до прилагането на гъвкавите методи и инструменти, които да доведат до реални екологични подобрения, като например използването на зелена енергия или рециклирани материали в производството. Но категорично оценките за жизнения цикъл трябва да останат доброволен инструмент и да не бъдат използвани за въвеждане на регулации.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Технологии:

Предишна
Следваща