БФБ със седмична печалба за втора поредна седмица в началото на ноември

С най-голям седмичен ръст завърши българският индекс на „сините чипове“ SOFIX (+3.41%), следван от широкия BGRX 40 (+2.25%), равно претегленият BGTR 30 (+1.30%) и с най-малко повишение е имотният BG REIT (+0.98%)

Икономика / Финанси
Георги Вулов
559
article picture alt description

Снимка: архив 3e-news/БТА

Търговията на Българската фондова борса (БФБ) завърши с повишения и за четирите индекса през отминалите пет работни дни (1-5 ноември), при това за втора поредна седмица. Преди това се редуваха обрати – една седмица индексите завършват с повишение, а на следващата със спад.

С най-голям седмичен ръст завърши българският индекс на „сините чипове“ SOFIX (+3.41%), следван от широкия BGRX 40 (+2.25%), равно претегления BGTR 30 (+1.30%) и с най-малко повишение е имотният BG REIT (+0.98%). Преди това (25-29 октомври) и четиритe индекса също завършиха с печалби, докато в предишната (18 – 22 октомври) – три от четирите индекса бяха със загуби и един на печалба. Седмица по-рано (11 – 15 октомври) ситуацията беше противоположна – три от индексите бяха на печалба и само един на загуба.

Месечни равносметки

През отминалия месец октомври и четирите индекса бяха на загуба: SOFIX (-0.24%), BGBX 40 (-0.40%), BGTR 30 (-0.76%) и BG REIT, който беше с най-голямо понижение (-0.87%).

За септември равносметката показва: три от индексите са на печалба и само BG REIT завършва с понижение (-1.32%). С най-голям ръст приключва деветия месец BGBX 40 (+5.54%), следван от BGTR 30 (+4.57%) и с най-малък ръст е SOFIX (+3.40%).

Откакто на 13 март беше обявено извънредното положение, а след това и извънредната епидемиологична обстановка (удължена до 30 ноември), заради коронавирусната пандемия, до 5 ноември 2021 г. SOFIX e със значителен ръст от 31.96%, а от началото на 2021 г. повишението е още по-голямо, с 34.93% и общ оборот от 109 979 522 лева на включените в българския бенчмарк 15 публични дружества.

И въпреки че и четирите индекса са на печалба, през отминалата работна седмица

БФБ отчете по-нисък оборот при повече сделки

спрямо предходната (25-29 октомври), като са осъществени 2 160 сделки с 1 286 577 лота за 5 607 791 лева, спрямо 1 635 сделки с 2 405 655 лота за 7 757 146 лева или с 525 сделки повече, но с 1 119 078 лота и 2 149 355 лева по-малко. Същият тренд – повече сделки при по-малък обем на оборота, беше регистрират и в предходната седмица спрямо предишната (18-22 октомври).

Седмичен оборот над 200 000 лева през отминалите пет работни дни са осъществили 6 дружества, спрямо 11 в предходната седмица. Лидер тази седмица е Доверие Обединен Холдинг АД (DUH) с 501 сделки за 1 138 144 лева, следван от Алтерко АД (A4L) с 257 сделки за 986 227 лева, Телелинк Бизнес Сървисис Груп АД (TBS) със 71 сделки за 380 802 лева, Софарма АД (SFA) с 91 сделки за 341 839 лева, ЧЕЗ Разпределение България АД (CEZD) с 18 сделки за 257 860 лева, Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ (BREF) с 94 сделки за 233 968 лева.

Прави впечатление, че в групата на най-оборотните емисии за втора поредна седмица попадат 3 дружества: Алтерко АД (A4L), Доверие Обединен Холдинг АД (DUH) и ЧЕЗ Разпределение България АД (CEZD).

След като и четирите индекса завършиха с повишениe,

Печелившите акции са повече от губещите

при съотношение 60% за печелившите към 30% за губещите и 10 на сто без промяна. При другите показатели също преобладават печелившите: при обемите обороти (72% за печелившите към 17% за губещите и 11 на сто без промяна), при сделките (73% за печелившите към 18% за губещите  и 9 на сто без промяна) и при търгуваните емисиите (62% за печелившите към 26% за губещите и 12 на сто без промяна).

Динамика на българските индекси*

Седмичният преглед (1 – 5 ноември) показва, както вече посочихме, че и четирите индекса са на печалба:

- при SOFIX е отчетен ръст от 3.41%, след като и в предходната седмица беше с повишение от 1.60%. През отминалите пет работни дни с акциите на 15-те компании, включени в SOFIX, са реализирани сделки с 651 447 лота за 3 541 960 лева, спрямо 2 344 552 лева седмица по-рано;

- при BGBX 40 повишението е с 2.25%, след като в предходната седмица също отчете нарастване, но по-слабо, с 1.30%. През отминалите пет работни дни с акциите на 40-те компании, включени в широкия измерител, са сключени сделки с 884 728 лота за 4 672 650 лева, спрямо 4 025 642 лева седмица по-рано;

- при BGTR 30 нарастването е с 1.30%, след като в предходната седмица също беше регистрирано повишение, също по-слабо, с 0.92%. През отминалата седмица с акциите на 30-те компании, включени в равно претегления измерител, са реализирани сделки със 724 801 лота за 4 261 513 лева, спрямо 3 392 276 лева седмица по-рано;

- имотният BG REIT е с най-слабо повишение от 0.98%, след като в предходната седмица отчете най-голям ръст от 2.97%. През отминалите пет работни дни с акциите на 7-те AДСИЦ, включени в измерителя, са осъществени сделки със 149 356 лота за 346 278 лева, спрямо 165 698 лева седмица по-рано.

Най-печелившите акции

- Захарни заводи АД (ZHZA) е начело в групата на най-печелившите емисии с ръст от 25.62% и седмичен оборот от 15 505 лева, при последна цена от 5.050 лв./акция и пазарна капитализация от 56 120 241 лева;

- Алтерко АД (A4L) е с повишение от 21.83% и седмичен оборот от 986 227 лева, при последна цена от 24.000 лв./акция и пазарна капитализация от 431 999 976 лева;

- ИмПулс I АД (IMP) е ръст от 21.74% и седмичен оборот от 159 075 лева, при последна цена от 1.540 лв./акция и пазарна капитализация от 9 123 367 лева;

- Илевън Кепитъл АД (11C) е с нарастване от 14.17% и седмичен оборот от 91 915 лева и е за втора поредна седмица в групата на най-печелившите акции, след като в предходната седмица отчете повишение с 7.63%, при последна цена през отминалите пет работни дни от 14.500 лв./акция и по.висока пазарна капитализация до 33 372 156 лева от 29 229 406 лева седмица по-рано;

- Неохим АД (NEOH) е с повишение от 10.26% и седмичен оборот от 45 099 лева, при последна цена от 25.800 лв./акция и пазарна капитализация от 68 482 436 лева.

Най-губещите акции

- ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ (FPP) е начело в групата на най-губещите емисии със спад от 12.88% и седмичен оборот от 35 225 лева, при поседна цена от 0.710 лв./акция и пазарна капитализация от 32 408 234 лева;

- Градус АД (GR6) е с понижение от 7.64% и седмичен оборот от 43 978 лева, при последна цена от 1.330 лв./акция и пазарна капитализация от 323 999 584 лева;

- Биодит АД (BDT) е на загуба с 5.66% и седмичен оборот от 29 267 лева, при последна цена от 1.500 лв./акция и пазарна капитализация от 20 730 875 лева;

- Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ (BREF) е със спад от 2.73% и седмичен оборот от 233 968 лева, при последна цена от 2.140 лв./акция и пазарна капитализация от 74 133 720 лева;

- ЧЕЗ Електро България АД (CEZE) отново е в групата на най-губещите емисии, при това за трета поредна седмица, с понижение от 2.73% и седмичен оборот от 233 968 лева, след като в предходната седмица отчете спад с 4.83%. През отминалата работна седмица последната цена е 27 000.000 лв./акция и по-ниска пазарна капитализация до 135 000 000 лева от 138 000 000 лева седмица по-рано.

Енергийните компании на БФБ

През отминалите пет работни дни (1 – 5 ноември) с книжата на:

- ЧЕЗ Разпределение България АД (CEZD) са реализирани сделки с 901 акции за 257 860 лева, след което цената им се е понижила с 0.69%, при последна цена от 286.000 лв./акция и по-ниска пазарна капитализация до 551 408 000 от 555 264 000 лева седмица по-рано;

- ЧЕЗ Електро България АД (CEZE) е реализирана една сделка на 2 ноември с 2 акции за общо 54 000 лева, след което цената им се е понижила с 2.17%, при последна цена от 27 000.000 лв./акция и по-ниска пазарна капитализация до 135 000 000 лева от 138 000 000 лева седмица по-рано;

- Синергон Холдинг АД (SNRG) не са реализирани сделки, като последната е била на 29 октомври с 395 акции за 269 лева, след което цената им се е повишила с 0.74%, при последна цена от 0.680 лв./акция и по-висока пазарна капитализация до 12 484 017 лева от 12 392 223 лева седмица по-рано;

- КМ Грийн Енерджи Фонд АД (CGRN) не са реализирани сделки, като последната е била н 8 октомври с 40 400 акции за 57 368 лева, след което цената им не се е променила, при последна цена от 1.420 лв./акция и непроменена пазарна капитализация от 18 936 935 лева;

- Елхим Искра АД (ELHM) са реализирани сделки с 4 000 акции за 3 125 лева, след което цената име се е понижила със 7.06%, при последна цена от 0.790 лв./акция и по-ниска пазарна капитализация до 19 835 644 лева от 21 342 149 лева седмица по-рано;

- Топлофикация-Русе ЕАД (TPLR) не са реализирани сделки, като последната е била с 219 акции за 701 лева на 19 октомври, след което цената им се е повишила с 2.56%, при последна цена от 3.200 лв./акция и по-висока пазарна капитализация до 90 717 286 лева; на БФБ се търгуват и облигации на Топлофикация-Русе АД (T0F1), като през отминалите пет работни дни не са реализирани сделки, а последните са били на 6 и 7 април с 621 лота за 621 000 лева, след което цената им не се е променила;

- Топлофикация-Бургас АД (TPLB) е реализирана сделка само на 2 ноември с 1 200 акции за 1 812 лева, след което стойността им не се е променила, при последна цена 1.510 лв./брой и непроменена пазарна капитализация от 43 666 162 лева;

- Топлофикация-Враца ЕАД-Враца (TFVA) не са реализирани сделки с облигации на дружеството, като последната е била на 21 октомври с 90 дългови лота за 90 000 лева, след което цената на облигациите не се е променила;

- ТЕЦ Марица 3 АД (6TMA) не са реализирани сделки с облигации на дружеството, като последната е била на 9 февруари 2021 г., когато са изтъргувани 150 лота за 150 000 лева, след което цената на облигациите се е понижила с 1.31%;

- ТЕЦ - Бобов дол ЕАД (TC8A) не са реализирани сделки с дългови книжа на дружеството, като последната е била на 28 септември с 35 дългови лота за 35 000 лева, след което цената на облигациите не се е променила.

* Сборът от оборота на четирите индекса е по-голям от общия седмичен оборот на БФБ, защото едни и същи емисии са включени в два и повече индекса.

Източници: Бюлетините на БФБ и статистическата база на Infostock.bg.

Обзорът има аналитичен характер и не е препоръка за сделки с акции и други инструменти на БФБ и други борси по света.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Финанси:

Предишна
Следваща