До 31 декември се приемат предложения за ревизия на националния горски FSC стандарт

Очаква се процесът на ревизия с всички окончателни промени да приключи до края на месец март 2022 г. 

Климат / България
3E news
476
article picture alt description

Снимка: WWF

До 31 декември се приемат предложения за ревизия на националния горски FSC стандарт. Националният FSC стандарт на България влезе в сила на 16 август 2017 г. и, съгласно изискванията на FSC, като всеки национален стандарт, подлежи на ревизия пет години след датата на публикуване. През пролетта на 2021 г.  Национална работна група заедно с WWF България изготви доклад за промените, които трябва да бъдат отразени в новия вариант на стандарта, а в края на юли, заявлението за ревизия получи одобрение от отделa за политики и стандарти към FSC.

През есента Националната работна група по стандарта и техническите експерти работиха по разработването и промяната на част от съществуващите критерии и индикатори. Дейността им имаше два основни аспекта:
 
1. адаптация на всички приложими промени и нововъведения, които са иницирани от FSC  през последните години;
 
2. разработване на нови и допълване на действащи в момента индикатори на Националния стандарт, за които след проведените консултации със заинтересовани страни през 2018 г. беше установено, че имат нужда от изменения. 
 
Настоящият документ представлява първи вариант на ревизирания стандарт, който се подлага на обсъждане от заинтересованите страни, а предложените промени са отбелязани в червен цвят. Документът може да бъде изтеглен от тук.
 
Публичната консултация се провежда в периода 01 ноември – 31 декември 2021г. Ако имате коментари или предложения изпратети ги на е-мейл адрес: fcic@wwf.bg.
 
Очаква се процесът на ревизия с всички окончателни промени да приключи до края на месец март 2022 г. 
 
Какво представлява Националният FSC стандарт на България?
 
Националният FSC стандарт на България – FSC-STD-BGR-01-2016 V-1 FSC – е първият национален FSC стандарт за управление на гори в страната. Той беше разработен в периода август 2014 - октомври 2016 г. на основата на консенсус между членовете на Националната работна група. Стандартът беше одобрен през октомври 2016 г. от Комитета за политики и стандарти на FSC.
 
Процесът по създаването на един национален стандрт следва изискванията на редица нормативни документи на FSC. Целта е да се хармонизира и да се подобри прозрачността при вземането на решения за сертифициране между отговорните органи в регионите и страните в различни части на света. 
 
Стандартът важи на цялата територията на България и се прилага за всички горски стопанства, желаещи да се сертифицират по системата FSC.
 
 

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща