Започват тестове на инфраструктурата по трасето на интерконектора с Гърция

Строителните дейности продължават с добри темпове, 140 от 182 км тръби вече са положени

България
3E news
1288
article picture alt description

Източник: ICGB

Всички основни дейности по изграждане на интерконектора Гърция-България продължават да се изпълняват активно, като през втората половина на октомври стартират и първите хидротестове на инфраструктурата. Те вече се изпълняват на територията на Гърция, очаква се скоро процесът да стартира и по трасето на IGB на българска територия.

Хидротестът е един от най-важните етапи в тестването на газопровода, тъй като позволява да се провери обстойно дали изпълнението на инфраструктурата отговаря напълно на зададените параметри в работния проект, дали качеството на материалите и на вложения труд отговарят на изискванията. Хидротестовете се провеждат на етапи, които започват след извършването на всички останали задължителни безразрушителни проверки на вече заварения газопровод. До въвеждане на интерконектора в търговска експлоатация предстоят още редица други процедури, включително тестове с пренос на реални количества газ, за да се гарантира спазването на всички стандарти за безопасност и за да се потвърди издръжливостта на изграденото съоръжение напред във времето.

В рамките на октомври проектната компания ICGB, която отговоря за реализацията на интерконектора, премина успешно четвъртия независим одит, предвиден в строителната фаза, който се изпълнява от чуждестранната компания RSK Ltd. по линия на заемното финансиране от Европейската инвестиционна банка (ЕИБ). Поради засиления контрол, свързан с отпускането на финансиране от ЕИБ, проектната компания подлежи на общо 6 социално-екологични одита в рамките на строителната фаза на проекта и няколко последващи проверки след въвеждане в експлоатация. По време на одита независими експерти извършиха детайлни проверки по терена на газопровода и на територията на Гърция, и в България. Проверени бяха всички активни строителни дейности, както и изпълнението на пресичанията под коритото на р. Марица и под яз. „Студен кладенец“. Нито едно сериозно нарушение или отклонение от нормите не беше регистрирано по време на проверката.

ICGB получи и одобрение след приключване на подробен одит по второто междинно плащане от безвъзмездното финансиране от Европейската енергийна програма за възстановяване (ЕЕПВ). Успоредно с напредъка на строителството на газопровода IGB, проектната компания инициира процеса по оформяне и подаване на искането за възстановяване на направените допустими разходи за закупуване на активи и за извършени строителни дейности. В рамките на октомври Европейската комисия официално одобри без забележки второто междинно изплащане на стойност 16 503 254,24 евро, като средствата вече са получени. Това е важен знак за продължаващата подкрепа за проекта IGВ от страна на ЕК, както и за високата оценка към проектната компания и нейните системни усилия за стриктно прилагане на всички процедури и правила при изпълнение на проекта IGB.

Близо 140 км от 182-километровото трасе са изцяло завършени - заварени и положени в траншеята. Заваръчните дейности са изпълнени на 96%, напредва изпълнението и на останалите предвидени по проект съоръжения – газоизмервателна станция до Стара Загора и диспечерски център в близост до Хасково.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща