Обновяване на топлофикационна мрежа и ТЕЦ-овете за 860 млн. евро ще спаси „Топлофикация София“ от финансов и технологичен колапс

Консултантите от Black&Veatch предлагат варианти за финансиране на колосалния проект чрез различни международни инвеститори и банки

Енергетика / България
Георги Велев
1850
article picture alt description

Снимка: Георги Велев / 3eNews

„Топлофикация-София“ е в изключително тежко състояние и дружеството във всеки един момент може да стигне до финансов или технически колапс с изключително тежки последствия. За да не се стигне до това са нужни спешни действия за стабилизиране на дружеството. А те минават през основно обновяване на цялата система на столичното предприятие – от подмяна на съоръженията до обновяване на съществуващата и изграждане на нова топлопреносна мрежа.

 

Още по темата

Това е записано в доклада на американската консултантската агенция “Блек и Вийч Мениджмънт консултинг” ООД (Black&Veatch), който е изготвен с подкрепата на “Грийн Енерджи Адвайзорс” ООД и “Маратон Капитал” ООД. Доклад и презентация по темата вече е представена пред Столичния общински съвет. Това е само втората задача на консултанта “Блек и Вийч Мениджмънт консултинг”, като е част от поредицата възложени услуги, финансирани от Американската агенция за търговия и развитие (USTDA). Докладът бе възложен срещу сумата от 921 хил. долара.

Ключовите елементи на плана включват значително увеличаване на производството на електроенергия с цел увеличаване на приходите и надграждане и разширяване на системата за разпределение на топлинна енергия за драматично  подобряване на обслужването. Тази програма ще изисква капиталови разходи, оценени на около 860 000 000 евро, е записано в доклада на консултанта.

Какво се предлага да се направи?

За да се осигури финансиране на конкурентни цени за тази програма, следните две ключови действия трябва да се разглеждат като приоритети. На първо място е алтернативното снабдяване с природен газ- осигуряване на алтернативни доставки на газ, в идеалния случай при дългосрочно споразумение, за част от нуждите на „Топлофикация-София“ ЕАД, за да се намали зависимостта от „Булгаргаз“. „Маратон“ разбира, че 3bcm p.a. (до 5 млрд. куб. м на година), около 180 км газови интерконектори Гърция-България и новофинансираният терминал за втечнен природен газ в Александруплис в Гърция (капацитет за регазификация от 5,5 милиарда кубически метра годишно) се очаква да заработят съответно до 2022 г. и 2023 г. Тези проекти ще допринесат съществено за диверсификацията на източниците на газ в България и се очаква да доведат до значително подобрение на цените на газа“, смятат експертите на Black&Veatch.

Вторият ключов елемент е Договор за покупка на електроенергия (PPA) - подписване на един или повече дългосрочни, банкови PPA за цялото или част от производството на електроенергия, получено в резултат на надграждането. „Очаква се такива споразумения да пренасочат и да увеличат риска на контрагента от „Топлофикация-София” ЕАД към високо оценен електроенергиен източник, който не е идентифициран. Както е обсъдено в доклада, вече са започнали положителни дискусии с кредитоспособни лица, които биха могли да сключат такъв договор“, уточняват от Black&Veatch в доклада си.

Едновременно с това се предвижда „Топлофикация-София“ ЕАД да започне преговори с БЕХ и „Булгаргаз“, за да предоговори съществуващите условия на дълга, за да се гарантира, че те са подчинени на новия дълг и са доведени до взаимно договорени и устойчиви нива в дългосрочен план.

Финансирането

Финансирането на тези капиталови разходи може да бъде направено по няколко начина. То ще бъде структурирано и осигурено от водеща международна финансова институция, обясняват консултантите. В процеса трябва да участва и международна компания –лидер в областта на инженеринга и строителството, която ще бъде избрана след търг, за да изпълни проекта. Това ще минимизира риска и ще гарантира постигането на заложените цели.

В предложения План не изисква държавна гаранция от правителството, но ще трябват гаранции от Столична община и че „Топлофикация София“ ще остане общинска собственост. „Финансовата структура на проекта предвижда реализацията му да бъде съчетана с минимизиране на цените на  услугата за софиянци“, обясняват още консултантите.

„Основно предимство на предложения план е фактът, че всички елементи може да бъдат конструирани едновременно, като по този начин се ускорява завършването на цялата програма.
- Смята се, че след като бъде официално приета от Столичния общински съвет, цялата програма може да бъде изпълнена приблизително за четири години“, уточняват от Black&Veatch.

Ето и някои от целите, които ще бъдат изпълнени след завършване на колосалната инвестиция:

- По-сигурно и по-безопасно функциониране на "Топлофикация–София“.

- Подобряване на надеждността и  осигуряване на стабилно топлоподаване към клиентите на дружеството.

- Замяна на остарялото оборудване (част от  него от 1952 г.) и драстично намаляване на ежегодните капиталови разходи.

- Чувствително повишаване на  ефективността на „Топлофикация-София“ и постигане на положителен финансов резултат.
- Минимизиране на месечните сметки за отопление на абонатите.

- Създаване на финансов капацитет за обслужване на задълженията.

- Разширяване на дейността с 15% през следващите 20 години. Изпълняване на нормите за емисии на азотни оксиди, съгласно Директива 2012/27 на ЕС.

Стъпките, с които може да бъде постигната целта са:

-        Изграждане на нова високоефективна когенерация в ТЕЦ „Люлин“ с мощност 240MW.

-        Изграждане на нова високоефективна когенерация в ТЕЦ "София-Изток“ с мощност 240 MW

-        Изграждане на RDF съоръжение в ТЕЦ "София".

-        Инсталиране на нови котли, които да заменят високорисковото остаряло оборудване.

-        Използване на голяма част от съществуващото оборудване за резервни мощности с цел повишаване на надеждността.

-        Осигуряване на свързаност между ТЕЦ-овете и подобрения на топлопреносната мрежа.

-        Безпроблемен преход към водород, когато това бъде възможно.

 Проектът предвижда съществуващата мрежа да бъде доизградена и свързана, така че да осигури:

- непрекъсваемост на услугата 24/7, независимо от планови и аварийни ремонти;

- възможност за включване на 15% повече домакинства, което ще доведе и до ръст на приходите на дружеството.

Вярваме, че предложеният план, включен в приложения доклад, напълно отговаря на това изискване и е напълно постижим. След като бъде одобрен, очакваме, че необходимото планиране ще отнеме приблизително 6 до 9 месеца, а строителството – още 30 месеца. След това “Топлофикация – София” ЕАД ще бъде напълно способно да осигурява надеждна и достъпна топлинна енергия по финансово устойчив и екологично съобразен начин в продължение на най-малко 25 години, става ясно от предложението на консултантите.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща