БЕМФ предлага „квазипазарен“ модел за търговия на БНЕБ в опит да се стабилизират цените на електроенергията

Организацията дава няколко предложения към КЕВР и МЕ с мерки, включително и Топлофикация София да мине на мазут

Енергетика / България
3E news
1040
article picture alt description

Българският енергиен и минен форум предлага въвеждане на един „квазипазарен“ модел на търговия на БНЕБ, при който държавните енергийни централи ще се включват с по-ниски цени с предложения за дългосрочни договори. Това може да се случва при спазване на законодателството, но трябва КЕВР да промени правилата за търговия. Това е записано в позиция на БЕМФ, изпратена до медиите. От организацията предлагат и редица други мерки, част от които е покупка на електроенергия от ДПИ и електроразпределителните компании да закупуват от НЕК нужната им електроенергия за технологичните разходи.

Още по темата

Предложенията на БЕМФ можете да прочетете тук:

Високите цени на българската независима електроенергийна борса (БНЕБ) на платформата „Ден напред“ се отразяват директно не само на месечните сметки на бизнеса, но ще имат и негативно отражение върху цените за бита и индустрията през повишените цени на технологичните разходи на мрежовите оператори - ЕСО и ЕРП-та през следващия ценови период (01.7.2022 - 30.6.2023 г.).

А основната причина е, че при определяне на цените на регулираните мрежови услуги на операторите ЕСО и ЕРП-тата, КЕВР съгласно правилата се базира на „прогнозната средна годишна пазарна цена“ на електрическа енергия и разликата между прогнозната и реалната цена на платформата на БНЕБ „Ден напред“. Тази разлика се използва като база за определяне на цените на мрежовите услуги през следващия ценови период, която вече надвишава вече с над 200 лв./MWh прогнозната (131,27 лв./MWh). Всичко това причинява загуби на мрежовите оператори поради значителен ръст на разходите им вече от над 200%  и ще доведе до повишаване на цената на мрежовите услуги, които са компонент от сметките за електроенергия както на небитовите, така и на битовите потребители. Тези нормативни промени свързани с новото изискване мрежовите оператори да купуват технологичните си разходи не от Обществения доставчик както до тогава на цена 108,37 лв./MWh, а от БНЕБ „Ден напред“ бяха въведени погрешно и прибързано през 2018 г. без анализи за съвместимост и на последствията.

Енергийните експерти на БЕМФ прогнозират неизбежно ново сериозно увеличение на цените на електроенергията още от 1.01.2022 г. ако не бъдат взети нови спешни извънредни мерки от страна на Правителството и КЕВР  от 1.11.2021 г.

Прилагането на мерки свързани само с компенсиране на разходи на небитовите потребители е несиметрично действие. То няма да доведе до нормализиране на цените и успокояване на пазара.

Необходими са нови извънредни мерки свързани с промени в Правилата за търговия с електроенергия и дори въвеждане на един „квазипазарен“ модел на търговия на БНЕБ, който няма да бъде в нарушение на европейските правила за борсова търговия.

БЕМФ предлага:   

1. В съответствие с правомощията по Закона за енергетиката, чл.21, ал.1, точки 1, 9, 13 и 15 и чл.23, т.4 и т.5 КЕВР да въведе след обществено обсъждане промяна в Наредбата за търговия с електроенергия и даде указания на всички мрежови оператори, които не по-късно от 1 ноември 2021г. да преминат към закупуване на електрическата енергия за технологични разходи вместо от платформата „Ден напред“  - от Общественият доставчик по регулираните цени, или от платформата „двустранни договори“.

2. Министерство на енергетиката да разпореди чрез БЕХ на държавните електроцентрали от холдинга да участват на тези търгове с цел осигуряване на енергия за покриване на технологичните разходи на мрежовите оператори за този период.

3.  Промяна в методиката за ценообразуване на енергията на ДПИ и закупуването й за временен период от време до 31.12.2022 г. вместо от платформата „ден напред“, от платформата  „двустранни договори“. Подготовка на процедура за преминаване на всички желаещи небитови производители към ДПИ.

4.  Спешни мерки за реализиране на вноса на пълната квота  азерски газ по договора със SOCAR въз основа на схема за прихващане.

5.  Извънредна временна промяна на горивната база на „Топлофикация София“ към гориво мазут

6.  Нормализиране на цените на борсата чрез приложение на „квазипазарен“ механизъм за държавно регулиране на печалбите на големите държавни дружества:

6.1. Небитовите потребители да бъдат стимулирани да променят мястото на търгуване на електроенергия от платформата „ден напред“ към платформата „двустранни договори“, като заявяват необходимите им количества ориентирани към определен производител и неговата регулирана цена, плюс надбавки.

6.2. ТЕЦ „Марица-Изток 2“  да бъде стимулирана да участва в търговете по заявки на небитовите потребители на платформата „двустранни договори“ за дългосрочни 6-месечни или годишни договори с различни квоти, като приема оферти на цени минимум  регулираната й цена, плюс прогнозния разход за емисии, плюс печалба. Съществуват и други два варианта – вместо прогнозна цена на емисиите, да се включи цена за евентуалното им хеджиране, или, без хеджиране, ако БЕХ ги закупят авансово по някаква схема.

6.3. По същия начин АЕЦ „Козлодуй“ да бъде стимулиран да участва в търговете по заявки на небитовите потребители на платформата „двустранни договори“ за дългосрочни 6-месечни или годишни договори с различни квоти, като приема оферти на цени минимум  регулираната й цена, плюс печалба съгласувана с БЕХ. В тези сделки да бъде включено условието да са само за търговци до размера на сумарното потребление на българските им клиенти (т.нар. размер на балансираща група).

6.4. Министерство на енергетиката да предложи чрез БЕХ на държавните електроцентрали от холдинга да приложат модела като участват на тези търгове на нивата на предложените от потребителите цени, определени като регулирана цена, включваща цени на въглеродните емисии, плюс печалба.

6.5. Във въпросните сделки да бъде включено допълнителното условие при  участие на търговци – квотите закупувана енергия да бъдат с таван на сделките до размера на сумарното потребление на българските им клиенти (до обема потребление на балансиращата група). 

Експертите на БЕМФ са убедени, че така предложените мерки, част от които са временни са законосъобразни и са в пълно съответствие с препоръките на ЕК за извънредни политики и действия в настоящата криза.

КЕВР трябва да бъде убедена в спешен порядък да въведе предложените промени в нормативните документи, които не са в нарушение на Закона за енергетиката и не изискват допълнителни промени в него.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща