Доклад на WWF определя престъпленията срещу дивата природа като „втората най-значителна заплаха за биоразнообразието"

Климат / България
3Enews
1551
article picture alt description

От доклада на WWF, сертифицирани рибари с калифорнийски омари в Калифорнийския залив, Мексико.

В ХXI век търсенето на диви животни и на продукти от тях нараства. Огромен е интересът към слоновата кост, кожи на тигри и мечки, коруби от костенурки, рога на елени и кози, яйца от застрашени птици, хайвер от диви есетри. А каналите, които се използват за трафика им, са същите като тези за пренос на наркотици, хора и фалшифицирани стоки. Доклад на WWF и TRAFFIC определя престъпленията срещу дивата природа като „втората най-значителна заплаха за биоразнообразието след загубата на местообитания“.
 
Какво представляват престъпленията срещу дивата природа? Престъпления срещу дивата природа (Wildlife Crime) е широкоприет термин, който обхваща както престъпления, за които е предвидена наказателна отговорност, така и нарушения на административните закони, като Закона за биоразнообразието или Закона за рибарството и аквакултурите. Всяка страна санкционира по различен начин нарушенията на законите, свързани с дивата природа и затова се налага използването на единен термин, който да описва явлението.
 
Обикновено свързваме престъпленията срещу дивата природа с бракониерството, без да си даваме сметка, че това е само едно малко парче от пъзела на престъпната мрежа. Те  могат да бъдат категоризирани по различни начини, въз основа на мотива, видовете – обект на престъпление и използваните методи. Ето и някои от тях:
 ​
Незаконна търговия с диви животни 
 
Много екзотични животни се търгуват като домашни любимци, други се използват като суровини за традиционната медицина, от трети се изработват луксозни стоки, четвърти служат като трофеи, а пети са източници на храна. Когато животински или растителни видове са от особен търговски интерес, техните популации могат бързо да бъдат унищожени, още повече когато това е съчетано и със загуба на техните местообитания. Ето защо незаконната търговия с диви животни е една от основните причини за изчезването на видове. Освен това често води и до проникване на инвазивни видове, както и до разпространение на опасни зоонозни болести.
 
Бракониерство
 
Бракониерството може сериозно да засегне природозащитния статус на защитените видове. Най-общо то представлява: нелегално убиване на животни, улавянето им с незаконни оръжия и оборудване, поставяне на капани без разрешение, използване на незаконни вещества (отрови) с цел унищожаване на определени видове.
 
Незаконен улов 
 
Днес много диви животни като птици, костенурки, лъвове, тигри, вълци, мечки, алигатори, змии, отровни паяци, шимпанзета и други се държат в плен в частни домове като домашни любимци или се продават за месо.
 
Нелегално събиране на яйца  

Тази нерегламентирана практика включва събиране на яйца от дивата природа и пласирането им на колекционери или продаването им с цел излюпване и отглеждане на птици, тъй като някои видове трудно се размножават в плен. Някои яйца – като тези на морските и водолюбивите птици – се използват и за храна.
 
Неселективни средства за залавяне и убиване 
 
Най-разпространено е използването на отровни примамки за убиване на хищници. В този случай обаче нарушителят убива не само конкретното животно, смятано за вредно за добитъка или дивеча, а всички по хранителната верига. Затова употребата на отровни примамки има много сериозно въздействие както върху биоразнообразието, така и върху здравето на хората.
 
Използване на забранени риболовни принадлежности
 
Друга голяма група закононарушения е свързана с незаконното използване на риболовни методи и забранени принадлежности. В България, например, бракониери използват дълги въжета с куки и тежести, наречени кърмаци, с които по особено жесток начин ловят критично застрашените есетри в Дунав.
 

 
 

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща