Казатомпром създава международен инвестиционен фонд за физически уран - ANU Energy

Енергетика / Свят
3E news
3381
article picture alt description

„Националната атомна компания „Казатомпром“ съобщава за решение на съвета на директорите за участие във фонда за физически уран ANU Energy OEC Ltd., създаден на платформата на Международния финансов център на Астана.

Целта на Фонда е съхранение на физически уран като дългосрочна инвестиция, чието първоначално придобиване ще се осъществява чрез съвместна инвестиция на учредителите на Фонда в размер от 50 млн. щатски долара. Инвеститори във Фонда са Казатомпром с дял от 48,5 %, Националната инвестиционна корпорация на Националната банка на Казахстан“ с 48,5 % и Genchi Global Limited (мениджър на Фонда) - 3%.

След началото на оперативната дейност на Фонда, в рамките на втория етап от неговото развитие се предвижда привличане на допълнителни инвестиции в размер до 500 млн. щатски долара от институционални и/или частни инвеститори посредством публично или частно пласиране с цел придобиване на допълнителен уран, като параметрите и условията за пласиране ще се определят от пазарните условия.

„Фондът ще съчетава в себе си опита на Казатомпром на урановия пазар и проверената инвестиционна история на Националната инвестиционна корпорация „Национална Банка на Казахстан“.

Благодарение на Международния финансов център на Астана ще осигури на инвеститорите пряк достъп до достъп до атрактивните дългосрочни фундаментални възможности на пазара на уран и ядрената индустрия “, казва Мажит Шарипов, председател на Управителния съвет на„ Казатомпром “.

„Компанията работи по проекта ANU Energy в продължение на почти четири години като част от стратегията си за разширение, фокусирана върху създаването на дългосрочна пазарна стойност за всички заинтересовани страни, а стартирането на Фонда в условията на намаляващо предлагане на уран на пазара ще носи значителни ползи за всички заинтересовани страни. "

Напредъкът на международно ниво по отношение на чистите източници на енергия, включително атомната енергетика с присъщото й предимство по отношение на въглеродния отпечатък и минималното въздействие върху климата е убедителна инвестиционна теза за урановата индустрия.

В същото време, независимо от растящият напоследък интерес от страна на редица международни и регионални инвеститори, достъпът до физически уран е ограничен до два уранови фонда, един от които се листва на фондовата борса в Торонто в Канада, а вторият е AIM Exchange.

ANU Energy, създаден на платформата на Международния финансов център на Астана ще е първият ууранов фонд, който потенциално ще предоставя достъп на различните категории инвеститори, влагащи в развиващите се пазари, в частност фокусирани върху въпросите на екологията, социалната отговорност и корпоративното управление (ESG) и чистата енергия, а също така и на стоковите фондове, държавните фондове и държавните предприятия.

ANU Energy ще е независима компания, корпоративното управление, на която ще бъде поверена на квалифициран съвет от директори с цел осигуряване на отговорен подход по управлението на урановите запаси на Фонда.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Свят:

Предишна
Следваща