МАЕ за пръв път допуска спад на търсенето на петрол до средата на века и ръст на търсенето на газ

Енергетика / Анализи / Интервюта
3E news
636
article picture alt description

Международната агенция по енергетика (МАЕ) за пръв път предполага намаляване на търсенето на петрол до средата на века при всичките си сценарии за развитие на световната икономика. Това става ясно от годишния доклад World Energy Outlook. 

„За пръв път резултатите от всеки от разглежданите сценарии в World Energy Outlook. Показват спад на световното търсене на петрол, въпреки че времето и това колко рязък ще бъде спада се различават съществено“, се посочва в доклада. 

МАЕ разглежда три възможни сценария: първият отчита съществуващите политики за климата, въпреки че те все още са в етап на разработка (The Stated Policies Scenario, STEPS); вторият изхожда от евентуалното изпълнение в срок на поетите от правителствата ангажименти (The Announced Pledges Scenario, APS); третият изхожда от постигането на нулева неутралност в енергетиката през 2050 г. (The Net Zero Emissions by 2050 Scenario, NZE).

Според сценария STEPS пикът на добива ще бъде постигнат в средата на 2030 г. и ще е на ниво от 104 млн. барела на ден. В APS максималното търсене  след 2025 г. ще бъде на ниво от 97 млн. барела на ден. Според NZE пикът вече е отминал и през 2030 г. търсенето ще спадне до 72 млн. барела на ден.

В частност, според базовия сценарий, търсенето на петрол в Европа ще се понижи почти два пъти в периода от 2020 г. до 2050 г. – от 11,9 млн. барела на ден до 6,4 млн. барела на ден. 

„Според базовият сценарий, в периода от 2030 г. до 2050 г. търсенето на петрол за автомобилния транспорт в целия свят ще се понижи с над 2 млн. барела на ден: 30 % от леките автомобили в целия свят през 2050 г. ще са електрически, но само под 5 % от тежките камиони ще са електрически или с горивни клетки. Секторите за производство на електроенергия и строителство също ще консумират по-малко петрол“, отбелязват от агенцията.

Що се отнася до въглищата, то според сценария STEPS търсенето ще расте незначително до 2025 г., а след това постепенно ще намалява. Според APS търсенето на въглища спада рязко след 2030 г., особено в Китай и през 2050 г. се очаква търсенето на въглища да е наполовина на това от 2020 г. В сценария NZE пък се очаква към средата на века търсенето на въглища да спадне с 90 %.

От МАЕ повтарят и в този доклад идеята си, че за постигане на въглеродна неутралност през 2050 г. инвестициите в нови петролни и газови находища не са нужни. „Ако компаниите и инвеститорите интерпретират невярно тенденциите при търсенето на фона на несигурността за бъдещето, съществува риск от свиване на пазара или от свръх инвестиции, които ще доведат до недостатъчно използване и неефективни активи“, се казва в доклада.

В докладът се посочва също така, че ОПЕК ще увеличи производството на петрол с 6 милиона барела дневно до 2030 г. - до 36,6 милиона барела дневно от 30,9 милиона барела дневно, а над  40% от този растеж ще бъде осигурен от Ирак, Иран и Кувейт.

Като цяло световното производство на петрол до 2030 г. ще нарасне до 103 милиона барела на ден от 91,3 милиона барела на ден през 2020 г. и ще остане на същото ниво до 2050 година.

Ръст на търсенето на газ

Световното търсене на газ, включително нисковъглероден ще расте и дори и в случай на постигане на нисковъглеродна неутралност. Според посочените по-горе три сценария търсенето ще расте. 

„Търсенето на природен газ нараства според всички сценарии през следващите пет години, но има съществена разлика в последващото развитие…Въпреки това, спадът на търсенето на природен газ през 2025 година частично се компенсира от ръст на търсенето на нисковъглеродни газове, включително на нисковъглероден водород, произведен от природен газ с използването на технологии за улавяне и съхранение на въглероден диоксид (CCUS). Общото търсене на различните видове газ според сценария NZE през 2030 г. ще е с около 5 % повече от днес“, се казва в доклада. 

При това според сценария STEPS, търсенето на газ ще продължи да расте през 2030 г., а очакваният ръст с 15 % ще надхвърли нивото от 2020 г. При сценарият APS се очаква пикът да бъде достигнат скоро след 2025 г., а след това търсенето ще започне бавно да намалява.

По-конкретно, според базовият сценарий STEPS, на промишлеността ще се пада почти 40 % от общия ръст на търсенето през 2030 г., което ще е в резултат на увеличаване на производството на леката промишленост в Китай и Индия, а също така и в подотраслите от сектора на химията, в частност от китайската страна.

Поетапно търсенето на газ ще расте и след 2030 г., но с по-бавни темпове като през 2050 г. ще достигне обем от 5,1 трлн. куб м, което е с 30 % над настоящото.

Очаква се, че търсенето на газ в Европа ще спадне от 596 млрд. куб м през  2020 г. до 587 млрд. куб м през 2030 г., а през 2050 г. – до 497 млрд. куб м. 

Електричество

Броят на населението в света без достъп до електричество в резултат на COVID-19 е нараснало с 30 милиона души, което е над 1 %, констатират в докладът си експертите от МАЕ. 

„В периодът от 2015 г. до 2019 г. броят на населението в света, което няма достъп до електричество за приготвяне на храна е намалявал средно с 2 % годишно, начело с усилията на развиващите се страни в Азия. В периодът от 2019 г. до 2021 г. обаче броят на хората без достъп се е увеличил с 30 млн. души (малко над 1 %)“, де отбелязва в доклада. 

Около 50 млн. души от развиващите се азиатски и африкански страни са били принудени да се върнат към традиционното използване на твърди биогорива – дърва или пелети. Само през тази година броят на хората без достъп до електричество се е увеличил с 2 % като почти целият този ръст се пада на страни от Африка. 
 

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Анализи / Интервюта:

Предишна
Следваща