Приключи първият етап от екооценки на Плана за възстановяване

Разгледани са всичките проектни предложения, включващи 43 реформи и 57 инвестиции

Климат / България
3E news
700
article picture alt description

Завършен е първият етап от процедурата по екологична оценка на проекта на Национален план за възстановяване и устойчивост на Република България. В тази връзка министърът на околната среда и водите Асен Личев е информирал с писмено вицепремиера по управление на европейските средства Атанас Пеканов.

Изразено е становище по пълнотата на заданието за обхват и съдържание на Доклада за екологична оценка. Разгледани са всички проектни предложения, които включват 43 реформи и 57 инвестиции. Преценена е съвместимостта на Националния план за възстановяване и устойчивост с режимите на защитените територии и с предмета и целите на опазване на защитените зони по "Натура 2000". Дадени са указания и препоръки за следващите етапи на процедурата.

Предстои да бъде изготвен Доклад за екологична оценка, който ще бъде предоставен за консултации с обществеността преди одобряването му от МОСВ.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща