Изградени са 16 нови и контролно-измервателни системи на 26 свлачища в страната

Съществуващите 10 инсталации са допълнение, обясняват от МРРБ

Икономика / България
3E news
546
article picture alt description

На територията на близо 7 хиляди дка свлачища в страната са изградени 345 геодезически репери, 152 пиезометрични и 47 инклинометрични сондажни колони по проект BG16M1OP002-4.003-0003-C03 „Превантивни дейности чрез изграждане /възстановяване на контролно-измервателни системи в регистрирани свлачищни райони” на МРРБ.

Съоръженията са съставна част от 16 нови и 10 съществуващи контролно-измервателни системи (КИС) на свлачища, съставени от една или комбинация от две или три мониторингови мрежи: стационарни реперни мрежи за геодезически измервания на повърхностните деформации, хидрогеоложки наблюдателни мрежи (пиезометрични сондажни колони) за установяване режима на подземните води и мрежи за проследяване на деформациите в дълбочина на свлачищата (инклинометрични сондажни колони).

Общо 26 свлачища са включени в обхвата на проекта. Те се намират в гр. Обзор (община Несебър), гр. Варна, с. Старо Оряхово (община Долни Чифлик, област Варна), гр. Котел (област Сливен), с. Кобиляне (община Кърджали), с. Мламолово (община Бобов дол, област Кюстендил), с. Дединци (община Златарица, област В. Търново), с. Джулюница (община Ляковец, област В. Търново), с. Железарци (община Стражица, област В. Търново), с. Кесарево (община Стражица, област В. Търново), с. Николаево (община Стражица, област В. Търново), с. Сомовит (община Гулянци, област Плевен), с. Опанец (община Плевен), гр. Габрово, с. Борики (община Габрово), с.Трънито (община Габрово), с. Глогово (община Тетевен), гр. Оряхово, с. Орсоя (община Лом) и с. Гъмзово (община Брегово, област Видин).

Общите цифри по проекта сочат, че са изградени и допълнени 16 нови и 10 съществуващи геодезически мрежи, 20 нови и 1 съществуваща хидрогеоложки мрежи и 9 нови мрежи за проследяване на деформациите. Така изградените измервателни системи ще дават актуална информация за скоростта на движение на свлачищата и ще послужат за извършване на анализи за механизма на развитие и обхвата на протичащите геодинамични процеси, данни, необходими на компетентните органи за вземане на правилни решения и за предприемане на действия за ранно предупреждение, оповестяване и други превантивни действия за недопускане на бедствени и аварийни ситуации, застрашаващи живота и здравето на хората.

Проект „Превантивни дейности чрез изграждане/възстановяване на контролно-измервателни системи в регистрирани свлачищни райони” се реализира с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020г., съфинансирана от Европейския съюз и Европейски структурни и инвестиционни фондове. Стойността му е 2 500 924,00 лв., от които 2 125 785,40 лв. са от европейско финансиране, а националното съфинансиране е в размер на 375 138,60 лв.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща