Производството на електроенергия за времето от началото на годината към 26 септември нараства с 13.22 процента

Спрямо аналогичния период на предходната 2020 г. потреблението на ток се увеличава с 4.53 на сто

Енергетика / Анализи / Интервюта
Маринела Арабаджиева
681
article picture alt description

Производството и потреблението на електроенергия продължават да се повишават. Запазва се положителната тенденция при салдото (износ-внос). Продължава подобряването на данните за участието на базовите централи. Дела на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) в преносната и разпределителната мрежи остава на минус, но и тук се наблюдават малко по-добри данни. Участието на водноелектрическите централи (ВЕЦ) запазва висок положителен дял, но има слабо изменение на данните в посока на спад. Това става ясно от оперативната справка на Електроенергийния системен оператор (ЕСО) за енергийния баланс на България за времето от първи януари до двадесет и шести септември 2021 г. (01.01.2021 г. – 26.09.2021 г.) спрямо аналогичния период на 2020 г.

Производството на електроенергия от началото на настоящата година до двадесет и шестия ден на месец септември достига до обем от 33 794 880 MWh.  Това е ръст с 13.22 процента (отчетени преди седмица плюс 12.52 % за периода 1 януари – 19 септември ). За сравнение, през същия период на предходната 2020 г. производството на електроенергия е било от порядъка на 29 848 059 MWh.

Потреблението на електроенергия за сравнявания отчетен период на 2021 г. също се повишава до обем от 28 144 461 MWh, което е увеличение с 4.53 % (преди седмица – плюс 4.50 %). За сравнение, през времето от 1 януари до 26 септември миналата година потреблението е възлизало на 26 923 786 MWh. 

Значително по-добри са данните по отношение на салдото (износ-внос) за времето от първия ден на месец януари до двадесет и шестия ден на месец септември тази година, за които е отчетен скок до обем от 5 650 419 MWh. Това представлява ръст от 93.22 процента ( отчетени плюс 85.96 % седмица по-рано). Според данните на системния оператор, за същия период на предходната 2020 г. салдото (износ-внос) е било в обем от 2 924 273 MWh.

Дела на базовите централи се подобрява за пореден отчетен период. Така за времето от началото на годината почти към края на септември участието на базовите централи нараства до обем от 27 216 494 MWh, което представлява увеличение с 10.28 % (плюс 9.31 % преди седмица). Година по-рано дела на базовите централи е бил от порядъка на 24 680 549 MWh.

Участието на ВЕИ в преносната и разпределителната мрежи остава на минус, но се наблюдава и малко подобрение на данните. 

Дела на ВЕИ в преносната мрежа за периода от началото на настоящата година до двадесет и шести септември е в обем от 953 286 MWh, което представлява спад (минус) с 6.21 %.(минус 6.45 % седмица по-рано) За сравнение, през аналогичния период на миналата година дела на ВЕИ в преносната мрежа е възлизал на 1 016 421 MWh. Тези данни в частност се дължат на влошаване на участието на вятърните (минус 10.68 %) и фотоволтаични (минус 2.52 %) мощности и въпреки положителните данни (плюс 4.94 %) за биомасата. 

Участието на ВЕИ в разпределителната мрежа за сравнявания отчетен период е в обем от 1 499 264 MWh. Това е спад с 1.83 % (минус 2.02 % преди седмица). Година по-рано, за същото време от 1.01 до 26.09 ВЕИ са участвали в разпределителната мрежа с обем от порядъка на 1 527 245 MWh. По-лошите данни в частност се дължат на по-слабото участие на вятърните (минус 9.93 %) мощности и биомасата (минус 4.36 %) и въпреки увеличението на фотоволтаичните (плюс 3.31 %) мощности.

Водноелектрическите централи запазват висок положителен дял в процентно отношение, въпреки изменението на данните. За времето от първия ден на януари до двадесет и шестия ден на настоящата 2021 г. участието на ВЕЦ се увеличава до обем от 4 125 836 MWh – ръст (плюс) 57.24 % (плюс 58.44 % отчетени седмица по-рано). За сравнение през същото време на предходната 2020 г. участието на водноелектрическите централи е било от порядъка на 2 623 844 MWh. 
 

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Анализи / Интервюта:

Предишна
Следваща