Кои брокери продават най-много застраховки в България?

Работещите на територията страната 326 брокери са реализирали общо 921 623 827 лева премиен приход за застрахователни компании през първата половина на годината

Икономика / България
3E news
478
article picture alt description

Общо 149 174 892 лева комисиони са плучили зacтpaxoвaтeлнитe бpoĸepи в България за пpoдaжбaтa нa пoлици за застрхователните и презастрахователните компани пpeз пъpвитe 6 мeceцa нa насотящата година, а общият премиен приход, реализиран от брокерите в полза на застрахователните компании, възлиза на 822 773 250 лева. Дeлът нa ĸoмиcиoнитe пpeдcтaвлявa 18.1% oт oбщия пpeмиeн пpиxoд реализиран от брокерит за пре/застрахователните компании.Това показват пyблиĸyвaнитe в петък дaнни нa Koмиcиятa зa финaнcoв нaдзop (КФН).

На годишна база, спрямо 30 юни 2020 година размерът на получените комисиони се увеличава с 8.98% от 136 872 694 лева комисиони, получени преди година, докато привлеченият премиен приход се е повишил с 5.70% спрямо 778 388 331 лева преди година по същото време.

На територията на България оперират общо 326 застрахователни брокери

като юридически лица, които са реализирали общо 921 623 827 лева премиен приход за застрахователни компании, от които 829 703 163 лева в полза на пре/застрахователи със седалище в страната и 91 920 664 лева в полза на пре/застрахователи със седалище извън България.

От всички начислени комисиони, 94.93% представляват приходите от записани комисиони по застраховки в общото застраховане и 5.07% – съответно в животозастраховането.

По общото застраховане

В структурата на получените от застрахователни брокери комисиони по общо застраховане към 30.06.2021 г., които възлиза на 141 615 485 лева, най-голям дял заемат автомобилните застраховки – „Гражданска отговорност, свързана с притежаването и използването на МПС” (общо 58 676 543 лева или 41.43% дял от получените комисиони по общо застраховане), следвани от „Сухопътни превозни средства, без релсови превозни средства” (общо 54 255 591 лева или 38.31% дял), „Пожар и природни бедствия” (общо 12 015 011 лева или 8.48% дял), „Гаранции” (общо 3 489 306 лева или 2.46% дял) и „Обща Гражданска отговорност“ (общо 3 226 054 лева или 2.28% дял). Така от посочените пет вида застраховки от общото застраховане пазарният дял е 96.96%, а на останалите 12 вида – само 3.04 на сто.

По животозастраховането

получените от застрахователните брокери комисиони към 30.06.2021 г. възлиза общо на 5 530 452 лева, които са записани основно по застраховка „Заболяване” (общо 3 451 360 лева или 45.65% дял от получените комисионни по животозастраховане), следвана от застраховка „Живот и Рента“ (общо 2 031 986 лева или 26.88% дял) и „Допълнителна застраховка (общо 890 719 лева или 11.78% дял). Така на посочените три вида застраховки по общото застраховане се падат 84.31% пазарен дял, а на останалите 4 застраховки – 15.69 на сто.

Топ 10 най-големите застрахователи по премиен приход

1. ЕС ДИ АЙ ГРУП ООД – 69 541 343 лева само за пре/застрахователни компании базира в България;

2. АЙ ЕНД ДЖИ ИНШУРЪНС БРОКЕРС" ООД – 63 099 522 лева (от които 62 643 088 за базирани в България пре/застрахователни компании и 456 433 лева за компании със седалище извън страната)

3. ТОТАЛ ИНС – ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН БРОКЕР ЕООД – 54 715 913 лева (11 526 455 лв. за базирани в България и 43 189 458 лв. със седалище в чужбина);

4. МАРШ ЕООД – 51 145 019 лева (43 063 876 лв. за базирани в България и 8 081 143 лв. със седалище в чужбина);

5. ДЖЕНЕРАЛ БРОКЕР ООД – 45 008 337 лева (44 987 919 лв. за базирани в България и 20 418 лв. със седалище в чужбина);

6. АМАРАНТ БЪЛГАРИЯ ООД – 27 402 021 лева (27 361 277 лв. за базирани в България и 40 743 лв. със седалище в чужбина);

7. БРОКЕР ИНС ООД – 27 283 927 лева (26 895 192 лв. за базирани в България и 388 736 лв. със седалище в чужбина);

8. УНИКРЕДИТ - ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН БРОКЕР ЕООД – 26 370 424 лева (25 247 320 лв. за базирани в България и 1 123 104 със седалище в чужбина);

9. МУСАЛА ИНШУРЪНС БРОКЕР ООД – 24 357 703 лева (24 137 377 лв. за базирани в България и 220 326 лв. със седалище в чужбина);

10. АС - БГ ЕООД - 20 238 269 лева само за базирани в България пре/застрахователни компании.

Техният пазарен дял е 36.86% при реализирани 339 690 676 лв. премиен приход. Под 20 млн. лв. до 10 млн. лв. премиен приход са отчели 11 застрахователни брокери; под 10 млн. лв. до 1 млн. лв. са отчели 49 застрахователни брокери; останалите 211 застрахователни брокери са реализирали премиен приход под 1 млн. лева, като 8 от регистрираните застрахователни брокери 8 не са работили през 2021 годна, тъй като не отчитат премиен приход.

Обзорът е публикуван първо на business.dir.bg

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща