ТЕЦ „Марица 3“: За нас екологичната безопасност е основен приоритет!

Енергетика / България
3E news
668
article picture alt description

ТЕЦ "Марица 3" информира гражданите на Димитровград, че откакто отново инсталацията е пусната в експлоатация,  периодично  се извършват замервания на нейните технически показатели от компетентните институции. „В началото на месец август на територията на предприятието бе изпратена мобилна станция на ИАОС за отчитане на качественото на въздуха. В този период не бяха установени превишения на нормите. На 20 август отново бе извършено засичане и отново не бе отчетено превишение. Изнасяме тази информация, за да докажем на гражданите, че работим в унисон със законодателството и не правим нарушения.“ каза изпълнителният директор Илиан Павлов.

Директорът обясни, че от дружеството предприемат необходимите мерки срещу замърсяването на въздуха и тяхната основна цел е да не допускат превишения на показателите за изпусканите емисии, което по думите му успяват да постигнат.

 „Работим стриктно и изцяло съобразно с нашето комплексно разрешително. Имаме технически изправна пречистваща инсталация и електрофилтри, които не допускат изпускане на вредни емисии от производствената дейност.“ допълни Илиан Павлов. 

Според специалиста при засичане измерванията за качеството на въздуха от мобилните станции се отчитат показанията на всички предприятия на територията на Димитровград, включително показателите от изпуснатите емисии от автомобилите. „ТЕЦ "Марица 3" е едно работещо предприятие, гарантиращо енергийната сигурност на България.“ каза Павлов.

Директорът разясни, че техническите и аварийните служби на дружеството са приведени в режим на 100% мобилизация за денонощно извършване на допълнителни проверки и мониторинг на състоянието на оборудването, качеството на атмосферния въздух на територията на предприятието и прилежащите населени места.

„За нас екологичната безопасност е основен приоритет. ТЕЦ "Марица 3" взима участие в мониторинга на ситуацията съвместно с Регионалната инспекция по околната среда и водите.“ каза Илиан Павлов.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща