Евробарометър: 9 от 10 европейци вярват на новите разработки и технологии

Науката и развойната дейност ще имат положително въздействие върху начина ни на живот в следващите 20 години, сочи проучването

Икономика / Технологии
3E news
571
article picture alt description

Почти всички граждани на ЕС гледат с доверие на науката, новите разработки и технологиите. Това става ясно от проучването на Евробарометър „Познания и нагласи на европейските граждани към науката и технологиите“. Според резултатите от него почти 9 от всеки 10 граждани на ЕС (86%) смятат, че като цяло влиянието на науката и технологиите е положително. Хората очакват редица технологии, които понастоящем са в процес на разработване, да окажат положително въздействие върху нашия начин на живот през следващите 20 години, като това са по-специално слънчевата енергия (92%), ваксините и борбата с инфекциозните болести (86%) и изкуственият интелект (61%).

Освен това резултатите показват висок интерес към науката и технологиите (82%) и желание сред гражданите да научат повече за тях на места като кметства, музеи и библиотеки (54%). През последните години в много области нарасна интересът, очакванията и ангажираността на гражданите на ЕС с науката и технологиите. Когато бъдат попитани в кои области научните изследвания и иновациите могат да доведат до промяна, респондентите най-често споменават здравеопазването, медицинските грижи и борбата с изменението на климата. Тези резултати са в съответствие с нарастващия интерес към нови медицински открития, който се е увеличил от 82% на 86% от 2010 г. насам.

„Цялостната положителна нагласа към науката и технологиите ни вдъхва увереност, тъй като те са от съществено значение за реагирането спрямо коронавируса, изменението на климата, загубата на биологично разнообразие и редица други неотложни предизвикателства. В същото време трябва да отговорим на опасенията на гражданите, че ползите от науката и технологиите не са равномерно разпределени, да обърнем по-голямо внимание на свързаните с пола измерения в съдържанието на научните изследвания и да проучим по какъв начин научните изследвания и иновациите могат да бъдат провеждани при по-активното участие на гражданите и другите заинтересовани страни”, коментира българският еврокомисар по въпросите на иновациите, научните изследвания, културата, образованието и младежта Мария Габриел.

Проучването на Евробарометър разкрива също така предизвикателствата пред научните изследвания и иновациите. Много граждани на ЕС смятат, че науката и технологиите допринасят най-вече за подобряване на живота на хората, които вече живеят добре (57%), и че не се обръща достатъчно внимание на разликите между потребностите на жените и мъжете (23%). Повече от половината смятат, че научните работници в Китай (58%), САЩ (57%) и Япония (54%) имат по-големи успехи от научните работници в ЕС по отношение на откритията. В нивото на научните познания също са налице големи различия между различните части на обществото.

Гражданите на ЕС имат положително отношение към учените и техните определящи характеристики, като например интелигентност (89 %), надеждност (68 %) и готовност за сътрудничество (66%). Повече от две трети (68%) считат, че учените следва да участват в политическите дебати, за да се гарантира, че при вземането на решения се вземат предвид научните доказателства.

Повечето граждани на ЕС получават информация за развитието на науката и технологиите от телевизията (63 %), следвана от социалните мрежи онлайн, блоговете (29%) и онлайн вестниците или печатните вестници (24%). По-голямата част (85%) смятат, че интересът на младите хора към науката е от съществено значение за бъдещия просперитет. Освен това повечето респонденти мислят, че участието на лица, които не са част от научните среди, в научните изследвания и иновациите гарантира, че науката и технологиите отговарят на нуждите и ценностите на обществото (61%).

Почти три четвърти (72%) от респондентите са на мнение, че правителствата следва да гарантират, че новите технологии носят ползи за всички, а повече от три четвърти (79%) мислят, че правителствата следва да накарат частните дружества да се борят с изменението на климата.

Публикуваното днес проучване на Евробарометър е най-голямото до момента в областта на науката и технологиите по отношение на броя на участниците (37 103 респонденти) и на държавите, участвали в проучването (38 държави, включително държавите — членки на ЕС, държавите, обхванати от процеса на разширяване на ЕС, държавите от ЕАСТ и Обединеното кралство). Проучването беше осъществено в периода от 13 април и 10 май 2021 г. предимно чрез лични разговори.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Технологии:

Предишна
Следваща